Örebrobostäder 60 år

30 oktober 1946 tog Örebro Stadsfullmäktige beslut om att bilda ett kommunalt bostadsföretag. Man hade länge diskuterat bostadsbristen och för ändamålet bildades en stiftelse för både produktion och förvaltning av bostadslägenheter. Stiftelsens namn blev Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro och 1989 ändrades namnet till Örebrobostäder.

Så fort som möjligt satte Stiftelsen igång med sin verksamhet. Under 1947 påbörjades arbetet med byggnationen av Stjärnhusen i Rosta. Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius beskrev planen som en "dionysiskt dansande rytm, en anda av glad poetisk vänlighet."

Byggarbetsplats.

Takstolarna reser sig mot himlen. Taklagsfesten ägde rum i Rosta den 3 april 1948. År 1952 var alla 1300 lägenheterna färdiga.

Kor på äng, bakom korna reser sig hus under uppbyggnad.

Närmaste grannarna till Stjärnhusen var korna.

En villa, växthus och uthus med tre dörrar brevid ett trevåningshus under uppbyggnad.

Trädgårdsmästare Petterssons utedass med plats för tre och hans växthus kanske fick lämna plats åt ytterligare byggnation i området.

Övriga stora bostadsområden som Stiftelsen byggde var t ex Baronbacken (1954-1957), Markbacken (1959-1963) och Varberga (1962-1966).   


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson
Källor: Grälls, Haglund, Ekman; Smaka på Örebro. 2006
Stadsfullmäktiges protokoll


Ursprungligen publicerad som Månadens bild september 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: