Gå till innehåll
Receptionsdisk.

Stadsarkivets expedition.

Genom stadsarkivets expedition ges hjälp till den som behöver tillgång till arkivets material. Det kan vara originalhandlingar, mikrofilmade arkivhandlingar eller digitala register.

Arkivmaterial i original, mikrokort/mikrofilm, samt digitala register kan kostnadsfritt studeras i stadsarkivets forskarsal.

Tänk på att undvik parfym och andra starka dofter om du ska sitta i forskarsalen.

Rum med datorer.

Stadsarkivets forskarsal.

Forskardatorer

Sökregister och internettjänster finns tillgängliga i stadsarkivets forskardatorer som du använder på plats (en del databaser/skivor finns bara på särskilda datorer). Läs mer!

Det finns möjlighet att förboka datorerna, max två veckor framåt i tiden.

Garderober och fikarum

I anslutning till vår forskarsal har vi garderob samt låsbara förvaringsskåp. I fikarummet finns kylskåp och mikrovågnsugn. Det finns också möjlighet att köpa kaffe och te.

Rum med ett flertal runda bord.

Stadsarkivets fikarum.

Stadsarkivets bibliotek

Stadsarkivets bibliotek ligger alldeles intill expeditionen. I vårt referensbibliotek finns bland annat lokalhistorisk litteratur, uppslagsverk, handböcker gällande arkivforskning med mera. Dessa böcker kan användas på plats, men inte lånas hem.

Studiebesök

Studiebesök anordnas för grupper. Studiebesökets inriktning läggs upp i samråd med beställaren. Studiebesök är kostnadsfria under dagtid.

En person håller upp ett pergament med sigill. Fem personer tittar intresserat på.

Studiebesök på stadsarkivet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se