Gå till innehåll

Genom Stadsarkivets expedition ges hjälp till den som behöver tillgång till arkivets material.

Receptionsdisk.

Stadsarkivets expedition.

Arkivmaterial i original, mikrokort/mikrofilm, samt digitala register kan kostnadsfritt studeras i Stadsarkivets forskarsal. Tänk på att undvik parfym och andra starka dofter om du ska sitta i forskarsalen.

Rum med datorer.

Stadsarkivets forskarsal.

Forskardatorer

Sökregister och internettjänster finns tillgängliga i forskardatorer som du använder på plats. Läs mer!

Det finns möjlighet att förboka datorerna, max två veckor framåt i tiden.

Garderober och fikarum

I anslutning till forskarsalen finns garderob samt låsbara förvaringsskåp. I fikarummet finns kylskåp och mikrovågnsugn.

Rum med ett flertal runda bord.

Stadsarkivets fikarum.

Stadsarkivets referensbibliotek

Referensbiblioteket ligger alldeles intill expeditionen. Här finns bland annat lokalhistorisk litteratur, uppslagsverk, handböcker gällande arkivforskning med mera. Dessa böcker kan användas på plats, men inte lånas hem.

Studiebesök

Studiebesök anordnas för grupper. Studiebesökets inriktning läggs upp i samråd med beställaren. Studiebesök är kostnadsfria under dagtid.

En person håller upp ett pergament med sigill. Fem personer tittar intresserat på.

Studiebesök på Stadsarkivet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se