Gå till innehåll
  • Start
  • / Beställ handlingar

Beställ handlingar

Vill du besöka oss för att forska i vårt material ska du förbeställa arkivhandlingarna så vi kan ta fram dem inför ditt besök. Har du en förfrågan om en uppgift ur arkiven finns här e-tjänster för att skicka in din fråga.

Förbeställ arkivhandlingar inför ditt besök

Vissa av våra arkivhandlingar förvaras i extern depå och måste därmed förbeställas i god tid.

Läs i arkivförteckningarna och meddela oss din beställning via e-post eller stadsarkivets expedition.

Förfrågan till Stadsarkivet - e-tjänster

Vissa handlingar kan vi skicka direkt hem till dig. Är informationen sekretessbelagd måste du legitimera dig för att få ut handlingarna.

Gäller din förfrågan uppgifter ur arkiven, handlingar från kommunala myndigheter, högupplösta fotografier från Stadsarkivets bildarkiv eller lokalhistoriska uppgifter ska du använda e-tjänsten "Beställning av uppgifter ur arkiven".

Senast uppdaterad:  

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se