Gå till innehåll

Fordonsregister Örebro län 1907-1913

Underlaget till detta register är "Meddelanden angående automobiltrafik utgivna 1907-1913. Under inseende av Stockholms Polisstyrelse utgivna för rikets Polismyndigheter".

I de tryckta meddelandena redovisas tilldelade igenkänningsmärken (registreringsnummer) för automobiler och motorcyklar för hela landet.

Vid registreringen har endast Örebro län medtagits.

Följande meddelanden saknades vid registreringen:
Nr 1 1910, samt nr 3 och 5 1911.

Om varje fordon finns följande information: typ av fordon, registreringsnummer, ägarens namn och yrke, hemort, utfärdandedag och nummer på meddelandet där tilldelningen av märket kungjorts.

Antalet fordon i registret är 163 stycken.

Registreringen är gjord av Örebro stadsarkiv.

En man och två kvinnor i en bil av äldre modell

Herr Fagerlind kör bil av märket Scania Vabis på Markgatan, 1913. Bildkälla Örebro stadsarkiv/Okänd fotograf.

Följande uppgifter ger fordonsregistret (exempel):

Registreringsnummer:

T 126

Typ:

Motorcykel

Förnamn:

Gustaf

Efternamn:

Löfstedt

Yrke:

Lantbrukare

Hemort:

Tybble, Almby socken

Utfärdandedag:

1913-05-10

Meddelandenr:

5

På riksarkivets hemsida finns information om fordonsregister genom tiderna. Där går även att beställa utdrag ur länsstyrelsernas fordonsregister för åren 1907-1972.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se