Landsvägen till Södermanland slingrar sig genom Almby

Del av karta från Almby socken troligen 1700-tal.

Denna månads dokument är en karta som gäller Almby socken. Kartan är hämtad ur Hjälmarsbergs arkiv. Den odaterad men är sannolikt från början av 1700-talet.

På denna karta ser vi längst upp en väg. Om man följer vägens sträckning kan man läsa följande: "Landsväg som kommer från Örebro och går igenom Mällösa sockn åt Södermanland". Klicka här eller på bilden för att se en större version.

Kartan som gäller skogsskiften i Almby socken är odaterad men är sannolikt från början av 1700-talet. Den ingår i Hjälmarsbergs gårdsarkiv som finns på stadsarkivet. Mitt på kartan har lantmätaren skrivit "Skiön Granskog med Något Timber ibland".

De byar/gårdar som vi ser på kartan är:
Uppe till vänster: Glashyttan 1/4 frälsehemman.
Till höger: Sundbytorp 1/2 frälsehemman.
Nere till höger: Ekebytorp 1/4 frälsehemman.
Nere till vänster: "Maijetorp" 1/8 frälsehemman.

Ovanför landsvägen hittar vi två "soldatstufvor" som ligger på "Ekeby Ägor innom Hanck och Stör".
Längst upp till vänster vid landsvägen är "Hielmarsbergs Fä- eller Hästehage".
Till vänster är Hjälmarsbergs skog och mark, till höger är Sundby skog.

Snett över kartan går två vägar: Från landsvägen ner till Majtorp och Ekebytorp går en "Kiörväg inuti skogen" och från landsvägen till Sundby går "Prinsevägen".
På kartan finns även mossen "sörom Ingolfs fall", Majtorpa-mossen, Ekebytorp-mossen, Majetorps hästhage och Olof Pärssons beteshage.

Text: Stefan Nilsson

Arkivmaterial: Hjälmarsbergs arkiv. Karta över skogsskifte. Troligen tidigt 1700-tal.

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument februari 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?