Elevarbeten på Risbergska skolan från 1920-talet

Risbergska skolans arkiv är ett av de många skolarkiv som stadsarkivet förvarar hos sig. Skolarkiven sträcker sig från 1600-talet (Karolinska skolan) till idag. Om du gått i skola i Örebro kommun så finns bl.a. dina skolbetyg på stadsarkivet.

Några prov på elevarbeten från Risbergska skolan eller "Örebro Elementarskola för flickor" som skolan hette från början.

Risbergska skolan startades 1863 av Emelie Charlotta Risberg som först i början bedrev verksamheten i sin egen våning i den s.k. Söderlindska gården i hörnet av Kungsgatan och Nygatan. Skolan kom sedan att flytta runt i centrala Örebro, bland annat hyrde man en byggnad i hörnet av Oskarsparken 18-20. 

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

1932 slogs Risbergska skolan ihop med den Fernanderska flickskolan och kommunaliserades. Skolan kom att kallas Kommunala Flickskolan. 

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

1963 återtog skolan sitt gamla namn Risbergska skolan och nu var skolan inte enbart en flickskola utan både pojkar och flickor gick tillsammans. 1970/71 flyttade skolan in i sina nuvarande lokaler i Rosta.

Denna artikel publicerades ursprungligen som Månadens dokument - september 2000.

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

Elevarbete från Risbergska skolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: