Örebro fristående skolors elevbetyg överlämnas till stadsarkivet

Två viktiga ändringar gäller för friskolornas betyg från och med läsåret 2011/2012. Förändringarna innebär att betygen ska överlämnas till kommunen och att betygen blir allmänna offentliga handlingar.

Enligt nya skollagen ska de fristående skolorna från och med läsåret 2011/2012 överlämna elevernas slutbetyg, examensbevis m.m. till den kommun där skolan har sina lokaler (Skollagen 2010:800, 29 kapitlet, 18 §).   För Örebro kommuns del innebär det att 8 grundskolor och 11 gymnasieskolor överlämnar betygsdokument till Örebro kommuns stadsarkiv.

Det är betygshandlingarna från det år man slutar skolan som överlämnas, men inte de från tidigare årskurser där betyg utfärdas. Främst rör det sig om slutbetyg och intyg om avgång från grundskolans årskurs 9 samt examensbevis och studiebevis från gymnasiets årskurs 3.

Varje höst ska betygen från föregående läsår överlämnas till stadsarkivet.

Lagen som gäller avgångsbetyg från och med läsåret 2011/2012 säger också att de överlämnade betygen i och med överlämnandet blir allmänna offentliga handlingar. Detta innebär att alla har rätt att ta del av och läsa dem utan att ange syfte eller identifiera sig.

Friskolorna ansvarar själva för tidigare läsårs avgångsbetyg (före höstterminen 2011) och de handlingarna är inte och blir inte allmänna offentliga handlingar.

Det är betygskopior, men med originalunderskrift av rektor, som överlämnas till stadsarkivet. Betygsoriginalet får eleven.

Kopia på betyget kan beställas från respektive skola eller från stadsarkivet. Här hittar du stadsarkivets beställningsformulär.

Fristående skolor i Örebro kommun 2012

Grundskolor       

Al-Salamskolan

Internationella Engelska skolan

Grenadjärskolan

Hannaskolan

Karl Johans skola

Kunskapsskolan

Viktoriaskolan

Örebro Waldorfskola

Gymnasieskolor

Elector utbildning

Fordonsutbildningar

IT-gymnasiet

Jensen gymnasium

John Bauer-gymnasiet

Liaskolan

Plusgymnasiet

Praktiska

Rytmus musikergymnasiet

Thorén Business School

Yrkesgymnasiet

Ursprungligen publicerad 2012-12-21.

Senast uppdaterad:

Publicerad: