Över 100 000 av örebroarnas betyg finns nu i arkivets digitala betygsbank

Örebro stadsarkiv har nu gjort det möjligt för örebroarna att själva kunna hämta ut sina betyg från grundskolan och gymnasiet via en ny e-tjänst. Ett omfattande inskanningsarbete har gjorts, där ca 100 000 pappersoriginal av örebroarnas betyg nu blivit digitala.

Studenter med blommor och ballonger marscherar på gata i Örebro.

Studenter i Örebro. Bildkälla: Foto Lillevi Richardtson/Örebro stadsarkiv

Nu är det alltså möjligt, att genom en e-tjänst med bankID-inlogg själv kunna ladda ner kopior av sina arkiverade betyg från gymnasiet och grundskolan. Tidigare har man fått beställa betyg via stadsarkivets personal som antingen gjort utdrag eller papperskopior av de arkiverade betygen.

Betyg är den vanligaste frågan på de flesta kommunarkiv i landet. Stadsarkivet i Örebro har de senaste åren haft över 1 000 betygsförfrågningar per år.
– Många har inte kvar sina betyg i original på papper av olika anledningar, men betygen finns i arkivet. Det är bland annat därför vi finns till, och vi vill göra det så enkelt som möjligt för medborgarna. På det här sättet sparar vi tid och administration. Betygen kan ju levereras närsomhelst på dygnet utan att vi behöver göra någonting. Vi smyglanserade e-tjänsten innan sommaren och ser redan att den uppskattas av användarna, säger Stefan Nilsson, arkivarie på Stadsarkivet i Örebro.

Exempel på betygsdokument från olika tider

Unik digital betygsbank

Ett omfattande skanningsarbete har gjorts de senaste åren. Stadsarkivet har skannat in alla betygsdokument som finns arkiverade hos stadsarkivet från samtliga grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Totalt över 100 000 betyg från 45 st kommunala skolor och friskolor. Betyg från kommunala skolor finns mellan åren 1971-2019. Friskolornas betyg finns från 2012 då kommunerna fick arkiveringsansvar för dessa. Stadsarkivet kommer fortsättningsvis årligen att fylla på med det senaste årets betyg.
– För grundskolorna finns inte individuella betygsdokument före 2018 utan endast betygskataloger för hela klasser. Därför har vi inte kunnat skanna in ett färdigt slutbetyg per elev. Då behöver man beställa utdrag som tidigare via ett formulär på hemsidan med ytterligare administration från oss. Detta gäller också betyg från gymnasieskolorna för de år individuella betygsdokument inte finns arkiverade. Så vitt vi vet finns det ingen kommun i landet som har en e-tjänst med så många betyg tillgängliga för nedladdning, så det är ganska unikt, säger Stefan Nilsson.

Senast uppdaterad:

Publicerad: