Stadsarkivet finns nu på Digitalt Museum

Från idag finns Örebro stadsarkiv representerat med fotografier och dokument på webbsidan Digitalt Museum. Nu i starten finns drygt 22 000 objekt från stadsarkivet sökbara i Digitalt Museum. Du kan nu ladda ner dokument och fotografier högupplöst och du kan även dela länkar till enskilda fotografier och dokument. Fotografierna och dokumenten blir även sökbara via Google.

Musikgrupp, fem personer med intstrument.

Hultqvists kapell. Örebro stadsarkiv/fotograf Curt Götlin.

Digitalt Museum är en gemensam webbsida för tillgängliggörande av kulturarvsmaterial för museer och arkiv i framför allt Sverige och Norge. Till dags datum är 337 institutioner medverkande, 89 i Sverige och 248 i Norge. Tillsammans har man gjort över 7 miljoner objekt tillgängliga. Det går att söka i hela databasen eller i en viss institutions material.

Stadsarkivets nuvarande bildarkiv och dokumentarkiv kommer successivt att publiceras på Digitalt Museum. De tidigare databaserna med bildarkiv och dokumentarkiv kommer att finnas kvar parallellt tills alla objekt är publicerade. Dokument hittar du under rubriken Föremål i Digitalt Museum. Publicering av nya fotografier och dokument kommer fortsättningsvis att ske på Digitalt Museum.

Du hittar stadsarkivets bilder och dokument på Digitalt Museum här:

https://digitaltmuseum.org/owners/S-OSA

Prova gärna att söka!

Senast uppdaterad:

Publicerad: