Nytt i stadsarkivets dokumentarkiv – det byggdes i Örebro även förr

Det sena 1800-talet var, precis som nu, en expansiv period i Örebro. Bland annat fick Öster och Väster fick nya stadsplaner, 1884 och 1888, och många nya hus uppfördes till den växande befolkningen. Om detta går att läsa i Byggnadsnämndens protokoll, till exempel för åren 1880-1889, som nu publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv på hemsidan. Fler protokoll för Fattigvårdsstyrelsen från det tidiga 1900-talets Örebro har också lagts ut (åren 1900-1913). Sammanlagt finns nu ca 6200 nya dokumentsidor att läsa om Örebros och örebroarnas historia.

Atterlingska basarerna vid Stortorget i nordvästra hörnet mot Kungsgatan ca 1903

Atterlingska basarerna vid Stortorget i nordvästra hörnet mot Kungsgatan ca 1903

Mycket i byggnadsnämndens protokoll handlar om inlämnade bygglov för planerade byggnationer. Under 1880-talet hittar vi en stor variation på projekt, till exempel: fabrikör Carl Atterling uppförde 1887 en bazar i hörnet Kungsgatan-Stortorget; teateraktiebolaget ansökte i juni 1889 om bygglov för att återställa teaterbyggnaden på Storgatan efter tidigare brand och man upplyser om att man i huvudsak avser att använda elektrisk belysning. Som bakgrund kan nämnas att teatern eldhärjats sju år tidigare och att då oförsiktig hantering av gasbelysningen varit orsak till branden; fabrikör P. Eriksson begärde i november 1887 tillfälligt bygglov till mitten av februari för att uppföra en provisorisk cirkusbyggnad i före detta Slottsträdgården för Cirkus Baroschs räkning, byggnaden skulle vara 100 fot lång och 80 fot bred av stolpvirke och brädor, med tak av asfaltspapp på brädor, och med fyra större kaminer för uppvärmning under föreställningar.

Stadsarkivet får med detta önska en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Senast uppdaterad:

Publicerad: