Nytt i dokumentarkivet till sommaren – hus i Glanshammar och Stora Mellösa, samt koleran på 1850-talet

Nu finns fler dokument att studera i stadsarkivets dokumentarkiv. Denna gång innehåller publiceringen fastighetsinventeringar från 1960-1970-talen, Sundhetsnämndens handlingar från 1850-1870-tal och registerblad ur Funks släktforskningsarkiv.

Blankett med fastighetsinventering för Norensbergsgatan 10 år 1967

Fastighetsinventering för Norensbergsgatan 10 år 1967

Denna publicering innehåller ytterligare fastighetsinventeringar som gjordes åren 1966-1967 och 1974-1975. Områden som finns med är på landsbygden: Asker, Glanshammar, Hackvad, Kräcklinge, Stora Mellösa och Täby och inom Örebro stad: Väster, Öster, Skebäck och centrala Örebro norr om Svartån. Byggnadsnämndens blanketter innehåller ett fotografi och grundfakta om fastigheterna, som till exempel ägare och byggår. Fotografierna kan även finnas i högre upplösning i stadsarkivets bildarkiv på hemsidan.

Ett intressant material är också Örebro stads Sundhetsnämnds handlingar från 1850-1870-talen. Där finns bland annat protokoll och dödsattester. Särskilt intressant är materialet då koleran härjade i början av 1850-talet. Denna digitalisering gjordes för många år sedan och därför är bilderna svartvita. Originalhandlingarna finns på landsarkivet i Uppsala.

Ytterligare material ur Funks släktforskningsarkiv publiceras också denna gång – registerblad ur Stora registret över örebroare och Örebrosläkter - bokstäverna G, I och J.

Stadsarkivet får önska en Glad sommar!

Sedan 2024 finns stadsarkivets dokumentarkiv på Digitalt Museum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: