Nyheter i stadsarkivets dokumentarkiv till sommaren

Nytt denna gång är ca 3700 dokumentsidor med bland annat skolmatriklar och protokoll. Dessutom en förteckning över fastigheter i Örebro med uppgift om ägare och ny adressering 1885.

P. Pettersson begär 1877 tillstånd att få byta ut ett fönster på sitt hus på Drottninggatan 43 mot en dörr med samma utseende som grannen handlanden Thulins ingång, ur Byggnadsnämndens protokoll

Protokollen är från Byggnadsnämnden i Örebro 1875-1879, samt Örebro läns brandstodsbolag 1898-1899.

Ett par exempel ur byggnadsnämndens protokoll:

Ansökan till byggnadsnämnden i Örebro om att få bygga avträde gjordes 1877 av herr fabrikören och riddaren D. J. Elgérus. Denna avslogs då det skulle ligga för nära allmän plats. Istället fick han bygga ett ”provisionellt avträde på medar innanför staketet till trädgården utmed Dahlströmska uthuset”.

A. Stenman dömdes av rådhusrätten till böter 25 kr för att han lagt spåntak som inte var vitriolindränkt, något som han sa att han gjort av ”okunnighet” om bestämmelserna. Han begär 1877 ”ödmjukeligen” hos byggnadsnämnden att få överstryka taket med de nya spånorna med till exempel lervatten istället.

1885 gick man ifrån gårdsnumreringen som funnits i Örebro sedan åtminstone 1700-talet till gatuadresser. Även vissa ändringar av gatunamn gjordes. Till exempel fick orgelbyggare Zetterqvists hus Gård nr 22 Norr den nya adressen Gamla gatan 9 och hästhandlare Westholm fick adressen Kyrkogårdsgatan 38 istället för Gård 85 Söder. Lykttändare Svenssons hus på Hantverksgatan 30 blev Rudbecksgatan 11.

Skolmatriklarna med skolelever är från Almby, Eker, Mosjö, Ånsta-Längbro och Täby och är från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet.

Skolmatrikel från Almby 1898-1903

Följande ingår i denna publicering:

Örebro stads byggnadsnämnds protokoll 1875-1879

Örebro läns brandstodsbolags protokoll 1898-1899

Örebro stads kulturvårdsnämnd - adressering 1885 (avskrift)

Almby folkskolestyrelse skolmatriklar 1896-1938

Ekers skolråd skolmatriklar 1847-1917

Längbro kommun. Rynninge skola skolmatriklar 1891-1897

Längbro och Ånsta skolstyrelse skolmatriklar 1885-1908

Mosjö skolstyrelse skolmatriklar 1866-1949

Täby kyrkskola skolmatriklar 1847-1917

 

De nypublicerade dokumenten hittar du i dokumentarkivet under kategorirubriken Senaste publicering. 

Stadsarkivet önskar en skön sommar!


Senast uppdaterad:

Publicerad: