Nyhet - bouppteckningsregister för Örebro län

Nu finns ett bouppteckningsregister för Örebro län sökbart på stadsarkivets hemsida. Det är resultatet av många års samarbete med olika organisationer. Registret i sin första version innehåller drygt 73 000 bouppteckningar från 14 häradsrätter och rådhusrätter. Det omfattar cirka 2/3 av länet. Registrering, komplettering och rättelser pågår och registret kommer att uppdateras.

Boende i Långkatekesen vid Karlslund på 1890-talet. Längst till vänster muraren Per Erik Runn.

Boende i Långkatekesen vid Karlslund på 1890-talet. Längst till vänster muraren Per Erik Runn.

I den publicerade databasen ingår följande:

Askers häradsrätt 1803-1903

Askersunds stads rådhusrätt 1748-1902

Edsbergs häradsrätt 1764-1902

Fellingsbro häradsrätt 1760-1898

Glanshammars häradsrätt 1772-1903

Grimstens häradsrätt 1740-1809, 1817-1905

Grythyttans och Hällefors häradsrätt 1755-1903

Hardemo häradsrätt 1738-1905

Kumla häradsrätt 1748-1905

Nora stads rådhusrätt 1733-1899

Sköllersta häradsrätt 1739-1903

Sundbo häradsrätt 1742-1902

Örebro häradsrätt 1776-1903

Örebro stads rådhusrätt 1635-1901

Förutom uppgifter ur bouppteckningen om den avlidne och dess arvingar har följande kompletterade information hämtats ur kyrkböckerna: dödsdatum, födelsedatum och födelseort.

Registret är tänkt som ett hjälpmedel för att hitta den bouppteckning du söker. Bouppteckningarna i original finns på landsarkivet i Uppsala, men de finns även tillgängliga i digital form via internettjänster, som Riksarkivets digitala forskarsal och Arkiv Digital.

Registerskapare är Örebro stadsarkiv, tillsammans med Örebro släktforskare, Kumla släktforskarklubb, Frövi pappersbruksmuseum, samt projekt Digitalis med Örebro läns museum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: