Nya sökregister på stadsarkivets hemsida - protokoll och lokalhistorisk litteratur

Inhysande av husvilla i Sommarro p.g.a. bostadsbristen 1917.

Två nya register finns att söka i under rubriken Använd arkiven på stadsarkivets hemsida. Det ena registret gäller ärenden som tagits upp i Drätselkammaren i Örebro, det andra är ett register över böcker i stadsarkivets bibliotek.

Drätselkammaren motsvarade dagens Kommunstyrelse. Registret omfattar 1900-talets första hälft (1899-1949) med över 55.000 ärenden ur Drätselkammarens protokoll. En mängd olika typer av ärenden behandlas i protokollen. T.ex. marknader, koloniträdgårdar, bensinmackar, kiosker, köp av fastigheter, barnens dag, Eyravallen, badhus, Gustavsvik m.m. Kontakta stadsarkivet om du hittat något ärende och vill ta del av protokollstexten.

Originalregistret till Drätselkammarens protokoll 1917. Bl.a. om odlingslotter i Karlaparken.

Stadsarkivet har ett innehållsrikt referensbibliotek med många böcker, uppsatser och skrifter, särskilt rörande lokalhistoria i Örebro län. I litteraturregistret finns förutom författare och titel, även sökord registrerade. Över 8000 titlar finns i detta sökregister.

Ursprungligen publicerad 2010-09-09.

Senast uppdaterad:

Publicerad: