Nya e-tjänster för arkivförfrågningar

Har du en förfrågan om en uppgift ur arkiven ska du beställa genom våra e-tjänster. E-tjänsterna finns till för att förenkla och skapa en effektivare förvaltning.

De nya tjänsterna är frågeformulär för :

- förfrågningar om arkiverade avloppsärenden. E-tjänsten gäller både för allmänheten och kommuninterna förfrågningar.

- uppgifter ur handlingar från kommunala myndigheter, fotografier från stadsarkivets bildarkiv och lokalhistoriska uppgifter, som beställs genom e-tjänsten "Beställning av uppgifter ur arkiven".

Betygsutskrifter och betygskopior beställs sedan tidigare via en sån här e-tjänst.

Kontoret vid Ånnaboda fritids- och konferensanläggning, maj 1993

E-tjänsterna består av frågeformulär där du som sökande får fylla i information som vi som jobbar på stadsarkivet behöver för att få fram rätt uppgifter.

Vissa handlingar kan vi skicka direkt hem till dig. Är informationen sekretessbelagd måste du uppvisa legitimation för att få ut handlingarna.

Till "Beställ handlingar"

Senast uppdaterad:

Publicerad: