Föreläsning om kampen för allmän rösträtt

Välkommen till stadsarkivet måndagen 25 februari på föreläsning om vägen till allmän rösträtt i Sverige. Det är nu 100 år sedan besluten togs i riksdagen om allmän och lika rösträtt. Gunnela Björk berättar om kampen lokalt och nationellt som föregick besluten. Föreläsningen börjar efter lokalhistoriska sällskapets årsmöte med start 18:30.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Örebro stadsarkiv och Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Affisch Kampen för allmän rösträtt

Senast uppdaterad:

Publicerad: