Föredrag om kungliga gravar och gravöppningar på stadsarkivet

Den 23 mars blir det föredrag på stadsarkivet om kungliga gravar och gravöppningar. Maria Vretemark, fil.dr i arkeologi, från Västergötlands museum kommer och föreläser om "Erik den helige, Birger Jarl och Magnus Ladulås – om kungliga gravar och gravöppningar".

Tid: Torsdag 23 mars, klockan 18.30

Plats: Stadsarkivet, Kaserngården 4, Örebro (Kanslihuset f.d. regementet I3)

Fri entré. Servering av kaffe till självkostnadspris.

Välkomna!

Evenemanget föregås av Föreningen Riseberga Redivivas årsmöte som börjar 18.00.

Samarrangemang mellan Stadsarkivet, Riseberga Rediviva, Lekebergs kommun och studieförbundet Vuxenskolan.

Affisch - Kungliga gravar och gravöppningar Pdf, 398.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: