Digitaliseringsarbete i projekt Digitalis

Två personer med varsin barnvagn framför höghusområde.

Brickebackens centrum 1972.

I projekt Digitalis skannades under tiden 2012-2015 tusentals fotografier och dokument ur stadsarkivets samlingar. Resultat av arbetet kan ses på stadarkivets hemsida i stadsarkivets bildarkiv och dokumentarkiv. Bland annat publicerades fotografier ur Stadsbyggnadskontorets arkiv. Det är fotografier från framför allt 1970-talet med stadsmiljöer från centrala Örebro, men också bilder från bostadsområden i Örebro som Rosta och Brickebacken.

Fotografierna finns i stadsarkivets bildarkiv. Stadsbyggnadskontorets bilder hittar du genom att söka på SBK-D.

Färgfoto av hus med skobutik. Många skyltar i fönstren.

Olaigatan 15 på 1960-talet.

Arbete genomfördes också med registrering av bland annat protokoll från Kommunstyrelsen och Hälsovårdsnämnden. Över 10000 ärenden registrerades inom projektet.

Projekt Digitalis var ett samarbetsprojekt mellan Örebro stadsarkiv och Örebro läns museum under tiden 2012-2015.

Ursprungligen publicerad 2012-09-03. Uppdaterad 2016-11-22.

Senast uppdaterad:

Publicerad: