Skicka vidare! Malin Bodin

I vår intervjuserie Skicka vidare! är det den här gången dags för Malin Bodin, lärare på Mellringeskolan 7-9, att svara på tre frågor från Ulf Nilson.

Hej Malin! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Malin Bodin och är högstadielärare i arbetslag 3 på Mellringeskolan 7-9. Jag undervisar i svenska och SO-ämnena och är mentor i 7a. Jag har även hand om kommunikationen på skolan, det vill säga våra sociala kanaler, elevrådet och håller ibland lite roliga evenemang.

1) Vad är det bästa med att vara lärare?

Att få undervisa härliga tonåringar. Att få vara en del av deras vardag på lektioner, raster och andra aktiviteter. Att få bidra till deras utveckling för det är de som är vår framtid.


2) Vad skulle du vilja förändra i den svenska skolan?

Jag upplever att många delar av skolan faktiskt har blivit bättre sedan jag tog examen 2012. Det jag tycker är det största utvecklingsområdet är synen på skolan i media och i samhället. Jag får ständigt försvara mitt yrkesval och berätta om hur kul, givande och utvecklande det är.
En annan förändring som måste till är att de kommunala besparingarna på skolan måste upphöra. Besparingar oroar och försämrar kvalitén men vi som är i skolmiljön, vi brinner för skolan och sliter. Det gör att utbildningen håller en kvalité men på bekostnad av personalen, många blir för trötta och lämnar tyvärr yrket.


3) Hur jobbar du för att skapa en god lärmiljö i klassrummet?

På Mellringeskolan 7-9 jobbar vi i en tvålärarmodell och det skapar i sig en god lärmiljö eftersom vi är två ämneslärare som planerar, genomför, utvärderar och bedömer tillsammans.
Vi jobbar mycket med gemensamma övningar där vi har genomgångar, läser tillsammans och lektioner drivs av elevernas tankar och tidigare erfarenheter ofta i EPA (enskilt, par, alla). Jag kopplar ofta lektionerna till aktuella samhällsfrågor för att få en verklighetsanknytning och böckerna och novellerna vi läser får gärna handla om karaktärer i våra elevers ålder. Variationen på lektionerna är a och o för att man ska uppnå en god lärmiljö.

Jag tror på vikten av att använda olika sinnen och det gör vi genom att lyssna, läsa, använda bilder, filmer, skriva, måla och göra andra kreativa arbeten. Variationen gör inlärningen lustfylld och därmed skapas en lärmiljö som inspirerar.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Madelene Forsmark på Gumaeliusskolan 7-9

  1. Vad är den främsta orsaken till att du blev lärare?
  2. Nämn ett betydande lärarminne som värmer ditt hjärta lite extra.
  3. Vilken är den största utmaningen i din yrkesvardag?

Senast uppdaterad:

Publicerad: