Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kalendarium 2022

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kalendariet månad för månad

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

januari 2022

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 19 januari, klockan 16.15-18.00
VAD: Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön: Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet och Angela Bierkemar, förskollärare vid Leklustans förskola i Örebro kommun berättar om ett praktikutvecklande forskningsprojekt. Projektet syftar till att utveckla och designa undervisningen med digitala verktyg i en kombination med estetiska uttrycksformer. Angela kommer att beskriva en undervisningssituation med de yngsta barnen där barns delaktighet av en undervisningssituation presenteras. Karin kommer att rama in projektet organisatoriskt, teoretiskt och ge en bild av den praktikutvecklingen som skett.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Rikskonferensen Bättre skola

NÄR: 19-20 januari
VAD: Välkommen till en konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden.
Temat för årets konferens är ”Kvalitet för en hållbar skola”.
VAR: Kulturcentrum Sandviken och digitalt
ARRANGÖR: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.
MÅLGRUPP: Du som arbetar med kvalitetsfrågor i förskola och skola
KOSTNAD: 4500 kr på plats, 3600 kr digitalt. Olika priser beroende på när du anmäler dig. Grupprabatt finns.
ÖVRIGT: Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas vid förhinder. För er som deltar på plats i Sandviken ingår konferens, lunch och fika. Övernattning ingår ej, förslag på hotell finns. För er som deltar digitalt skickas en länk med personlig inlogg till konferensen dagen innan, den 18 januari 2022.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 20 januari 2022, klockan. 13-16
VAD: Att samverka i en symmetrisk och komplementär process som rektor i förskola och forskare i ett praktiknära forskningsprojekt

Nätverksträffen leds av Pernilla Alm, rektor i Kumla kommun och Karin Alnervik, lektor och forskare vid Örebro universitet som tillsammans under tre år har samverkat i ett praktiknära forskningsprojekt. Syftet med det praktiknära forskningssamarbetet var att utveckla strukturer och former för kollegialt lärande inom ett förskoleområde och att inom ramen för regeringsuppdraget kring praktiknära forskning - ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) bygga upp strukturer för symmetriskt och komplementärt praktiknära forskningssamarbete. Vi kommer att beskriva de positiva berättelsernas betydelse, att bli medveten om sina tankefigurer, svårigheten att engagera en forskningsgemenskap och styrkan att arbeta tillsammans rektor och forskare.

Intressanta frågor att diskutera är:

  • Vilka tankefigurer finns kring utveckling av undervisning/utbildning?
  • Hur kan man arbeta för att mötas och utveckla både utbildning och forskning, där allas kunskap och kompetens tas tillvara?

VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 26 januari, klockan. 15.15-17
VAD: Hur kan man få gymnasieelever att öka intresset för läsning? Nätverksträffen leds av Eva-Lott Gärskog, lärare i svenska vid Karolinska gymnasiet i Örebro kommun. Hur man får gymnasieelever att öka intresset för läsning var den övergripande fråga jag ställde mig och som blev starten på BerättarVäx, ett projekt som bland annat går ut på att dela en läsupplevelse med en nära vuxen, exempelvis en förälder, bonusförälder eller mor-farförälder. Efter läsperioden erbjuds en samtalskväll i små grupper där deltagarna berättar och samtalar med varandra om det lästa.

BerättarVäx startade 2016 och har sedan dess fortsatt att utvecklas. Förbättrade läsvanor, vilket projektet kan inspirera till, ger eleverna större chans att lyckas i skolan och i livet. Utvärderingarna visar tydligt att projektet uppskattas av såväl elever, nära vuxna och av pedagoger. Förra läsåret, 2020-2021, gjorde vi en extra satsning när vi kopplade in karaktärsämnena bild, dans, media, teater och musik. Eleverna fick tolka scener ur boken Hästpojkarna (läsårets projektbok) och sedan träffa författaren Johan Ehn. Vilket möte det blev!
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Februari 2022

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 februari, klockan. 15.15-17
VAD: AD/HD i nytt ljus. Nätverksträffen leds av Tomas Ljungberg, leg. läkare och docent i farmakologi vid Karolinska Institutet. I Sverige anses AD/HD vara ett så kallat ”neuropsykiatriskt funktionshinder” (NPF). Orsaken anses primärt vara biologisk, och att ärftlighet är den absolut viktigaste enskilda orsaksfaktorn. Man anser vidare att det finns såväl specifika neuropsykologiska avvikelser som avvikelser i hjärnans struktur.

Mot detta synsätt står den nu internationellt accepterade bilden av att AD/HD uppkommer som ett resultat av en samverkan mellan ärftliga förutsättningar och psykosociala omständigheter. Arvets betydelse är betydligt lägre än vad man tidigare trott, man har inte kunnat påvisa några avvikelser i hjärnans struktur eller funktion som är specifika för AD/HD och någon enhetlig neuropsykologisk avvikelse har inte heller kunnat påvisas. Slutsatsen av detta blir att skolans pedagogiska arbete inte bör utgå ifrån diagnos AD/HD. Det pedagogiska arbetet bör istället utgå ifrån att varje enskild individs unika förutsättningar synliggörs.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didiaktiskt nätverk

NÄR: 7 februari, klockan 15.15-17
VAD: Religion i svenska samhällen och klassrum. Prognoserna om religionens gradvisa försvinnande har inte slagit in, varken i Sverige eller världen. Flera forskare har tvärtom talat om andlighetens, religionens och Guds återkomst. Somliga menar till och med att vi befinner oss i en situation bortom det sekulära, en ”postsekulär” tid. Hur kan vi tolka religionens roll i dagens Sverige? Vad innebär det att vara lärare i en mångkulturell och mångreligiös miljö?

Nätverksträffen leds av Lars Johansson, lärare i religionshistoria och religionsfilosofi vid Örebro teologiska högskola. Lars är även engagerad i lärarutbildningen vid Örebro universitet, för närvarande i grundlärarprogrammet åk 4-6 inom SO-blocket och tidigare även i ämneslärarprogrammet åk 7-9 och gymnasiet. Han är svensk redaktör för uppslagsverket Nya religioner och har varit föreståndare för samtidsinstitutet Forum för tro, kultur och samhälle som bland annat publicerade kulturtidskriften NOD.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och skolledare,
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 17 februari, kl. 15.15-17
VAD: Vilka konsekvenser kan den nya betygssättningsprincipen få för undervisningen i naturvetenskap? Nätverksträffen leds av Per Kornhall, fil.dr, leg. gymnasielärare, f.d. undervisningsråd på Skolverket, författare och ordförande för Läromedelsförfattarna.

Från och med hösten 2022 ska begreppet kunskapskrav ersättas av betygskriterier och en ny princip för betygssättning införas. Principen innebär att läraren ska göra en "sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna" och "sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper". Det är en intressant förflyttning bort från avprickning i matriser mot en professionell, sammanvägd och mer ”holistisk” bedömning av elever. Men – varför sker denna förändring? Vad kan den leda till? Blir det en förstärkning av lärarkåren som profession – eller leder den till ännu mer betygsinflation? Frågorna är många och väl värda att diskutera!
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare,
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

mars 2022

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 1 mars, kl. 15.15-17
VAD: Musikämne i förändring? Tillsammans med Jonathan Lilliedahl, docent i musikpedagogik vid Örebro universitet, diskuterar vi aktuella förändringar i kursplanen för ämnet Musik i grundskolan. I samband med anmälan till nätverksträffen vill vi gärna att du skickar med någon möjlighet eller utmaning som du ser med kursplanerevideringen. Vid nätverksträffen kommer ett urval av sådana inspel att diskuteras.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grundskolan och skolledare,
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 2 mars, kl. 15.15-17
VAD: Kollegialt lärande i matematikämnet. Andreas Bergwall, universitetsadjunkt vid Örebro universitet och Torbjörn Jansson, matematiklärare vid Tullängsgymnasiet i Örebro kommun ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket kommer att presenteras under nätverksträffen.

Syftet med forskningsdelen är att skapa gemensam kunskap om hur effektivt och ändamålsenligt kollegialt lärande kan organiseras och genomföras i matematikämnet, så att lärare ska kunna möta elevernas olika behov. Utvecklingsdelen innebär klassificering och bedömning av större problemlösningsuppgifter. Uppgifterna kommer att samlas i en databas för att vara lättillgängliga för skolans lärare.

Nätverksträffen består av presentation av projektet och vi kommer utifrån några av uppgifterna prova på hur arbetet med klassificeringen gått till, vilket vi gör i regionalt blandade grupper.

VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 9 mars, kl. 15.15-17
VAD: Sentence composition is a branch of writing pedagogy that aims to develop communicative ability on the sentence level. Through exercises of various kinds, it gives developing writers opportunities to practice using new sentence patterns and structuring devices, thereby acquiring a repertoire of options for expressing ideas. This presentation reports on the results of a close-to-practice research project that has explored the viability of sentence composition for teaching English in secondary school. A collaboration between a researcher, Claire Hogarth, at Örebro University and an English teacher, Sara Nordkvist Elmgren, at Västra Engelbrektsskolan Örebro kommun, the project aims to construct and trial lessons lesson plans for teaching targeted writing skills in the context of the language classroom. The presentation includes a description of exercise types, topic sequences, and classroom pedagogies explored in the project. In a follow-up workshop, participants are invited to test out sentence composition exercises and discuss their relevancy for their own teaching.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner

NÄR: 15-16 mars
VAD: Välkommen till vår digitala konferens "Framtidens lärarutbildning - erfarenheter och visioner". Under två dagar erbjuder vi föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar, möjligheter och visioner kring svensk lärarutbildning i samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet. Konferensen tar utgångspunkt i resultat och erfarenheter av det femåriga utvecklingsprojektet Framtidens lärarutbildning. Du som deltar på konferensen får chansen att bidra med din kunskap genom interaktivitet och i dialog med alla medverkande.
VAR: Digitalt forum
ARRANGÖR: Framtidens lärarutbildning, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. För vår planering, meddela eventuell avanmälan i god tid.

Sista anmälningsdag är den 25 februari 2022.

Läs mer och anmäl dig här!

Sputniks uppmärksamhetsvecka

NÄR: Vecka 12 - 21-25 mars
VAD: Temavecka med föreläsningar. Under kampanjveckan arrangerar vi på Sputnik föreläsningar med syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om hur vi kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och miljöer. Barnen är många men det finns hjälp att få om vi uppmärksammar dem.
VAR:
ARRANGÖR: Sputnik, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Du som jobbar i förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Mer info kommer senare

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 29 mars, kl. 16.15-18
VAD: Musik och teater i förskolan. Nätverksträffen leds av Johanna Levin och Lina Nestor som båda arbetar i förskollärarutbildningens programkurs i teater/drama och musik/rytmik samt i andra musik- och teaterkurser vid Musikhögskolan. Lina är teaterpedagog och Johanna är rytmiklärare. Bredvid sina tjänster vid universitetet är Lina och Johanna verksamma inom förskola, skola och kulturskola där de bland annat arbetar med rörelse, samspel, teater, musik och estetiska lärprocesser.

Vid träffen kommer vi att prova på praktiska övningar och exempel i teater och rytmik samt diskutera de konstnärliga ämnenas och skapandets plats i förskolan.

VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

APRIL 2022

Konferens - Kooperativt lärande i Sverige

NÄR: 5 april klockan 9-16
VAD: Missa inte den andra nationella konferensen i kooperativt lärande! Den 5 april är det dags för en digital heldag med fokus på att dela erfarenheter från norr till söder.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Nätverket Kooperativt lärande i Sverige (KoLiS) och Studentlitteratur.
MÅLGRUPP: Alla inom skola som är intresserade av och redan har en del kännedom om kooperativt lärande
KOSTNAD: 1495 kr plus moms

Läs mer och anmäl dig här!

SETT 2022

NÄR: 26-28 april
VAD: Konferens under tre dagar. Här har du möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av spännande diskussioner och hitta inspiration. SETT erbjuder skräddarsydda biljetter för dig som arbetar med pedagogik & didaktik eller ledning & utveckling. Det finns även en kombobiljett som ger ti delta på båda spåren. Årets tema: Att vara ledare och lärare i en digital undervisningsmiljö
VAR: Kistamässan
ARRANGÖR: Easyfairs och Meet In Grid
MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola
KOSTNAD: Mässbesökare - gratis. Olika pris för de olika spåren. Läs mer på länken.
ÖVRIGT:

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 28 april, kl. 15.15-17
VAD: Bollspel som pedagogisk diskurs i idrott och hälsa. Nätverksträffen leds av Jan Mustell, universitetsadjunkt i idrott och doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Hur tänker lärarutbildare kring bollspel i idrott och hälsa och vilka kunskaper vill de att studenterna utvecklar? Vad sker när bollspel realiseras i en undervisningspraktik? Utöver dessa frågor får vi även del av observationer av studenters undervisning under verksamhetsförlagd undervisning (VFU).

Vid träffen diskuteras möjligheter och utmaningar med undervisning i bollspel, speciellt med utgångspunkt i skolans mål och ambitionen att bedriva en undervisning för alla elever.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Idrottslärare och skolledare
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Maj 2022

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 2 maj, kl. 13-16
VAD: Hur påverkar brottsutsatthet ungdomars skolgång och vilket stöd efterfrågas?

Nätverksträffen leds av Sara Thunberg, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Varje år utsätts ett stort antal ungdomar för brott, något som kan vända upp och ner på deras tillvaro och påverka deras möjligheter att fullfölja sin skolgång. Mot bakgrund av detta finns ett behov av stöd, men huruvida man upplever att man har fått tillgång till stöd varierar mellan ungdomar.

Nätverksträffen inleds med en föreläsning och följs av en diskussion i regionalt blandade grupper kring frågor som:

  • Hur kan man arbeta stödjande för att möjliggöra att ungdomar kan fullfölja sin skolgång trots utsatthet för brott?
  • Hur kan man bemöta ungdomar som blivit utsatta för brott så att de känner sig sedda och bekräftade?
  • Hur hanterar man situationer där den utsatta och förövaren befinner sig i samma klass?

VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer i skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk och Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 10 maj, kl. 15:15-17
VAD: Att undervisa om hållbarhets- och rättvisefrågor: Forskningsbaserade och didaktiska modeller som stöd i undervisningen. Vid denna nätverksträff presenterar Louise Sund, docent i pedagogik vid Mälardalens högskola och Johan Öhman, professor i pedagogik vid Örebro universitet, resultat från forskningsprojektet “Teaching global equity and justice issues through a critical lens” (Vetenskapsrådet). I detta projekt har vi undersökt hur viktiga framtidsfrågor som handlar om miljö, hållbarhet och globala frågor kan omsättas i undervisningens praktik.

Ett av projektets resultat är en didaktisk modell för hur elever kan utveckla ett hållbart engagemang (sustainability commitment) för miljö- och hållbarhetsfrågor. En modell för vilka komponenter som ett sådant engagemang bör innehålla: en intellektuell aspekt, en praktisk aspekt och en emotionell aspekt. En god miljö- och hållbarhetsutbildning innebär att läraren riktar sin undervisning mot alla tre aspekterna på ett balanserat och genomtänkt sätt. Alla dessa aspekter behövs för att skapa ett hållbart engagemang. Utan kunskap riskerar engagemanget att bli missriktat; utan handlingskompetens kan ingen förändring ske; och utan känslor så saknar engagemanget en drivkraft.

Vi presenterar också ett verktyg för att hjälpa lärare att reflektera över sin undervisning och sitt förhållningssätt till globala frågor samt skapa möjligheter till klassrumsdiskussioner utifrån olika perspektiv. Reflektionsverktyget togs fram i samarbete med samhälls- och naturkunskapslärare på högstadiet och gymnasiet och består av ett antal kritiska frågor och aktiviteter baserade på postkolonial teori. Tanken är att lärare ska anpassa aktiviteterna till de olika ämnen som de utforskar tillsammans med sina elever i syfte att bryta invanda tankemönster och stimulera ett källkritiskt förhållningssätt.

VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen samt skolledare,
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Barnrättsdagarna 2022

NÄR: 24-25 maj 2022
VAD: Konferens med temat: varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv.
VAR: Hybrid konferens med fokus på fysiskt deltagande på Karlstad CCC. Föreläsningarna som genomförs på stora scenen kommer livesändas samma datum.
ARRANGÖR: Stiftelsen Allmänna Barnhuset,
MÅLGRUPP: Du som jobbar i förskola och skola
KOSTNAD: Earlybird tom den 28 februari: 2 995 kr ex. moms.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se