Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kalendariet månad för månad

Januari • Februari • Mars • April • Maj • Juni • Juli • AugustiSeptemberOktoberNovember • December

Augusti 2022

Webbinarium: En bra start i arbetslivet

När: 24 augusti klockan 7:30-8 eller 15:30-16
Vad: Välkommen till ett webbinarium om hur vi kan hjälpa ungdomar till ett långt och hälsosamt arbetsliv, undvika arbetsskador och bygga en god hälsa. Syftet är att ge kunskap om vilket stöd du kan vara, hur du tillsammans med eleven hittar information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet.
Var: Digitalt via Teams
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Region Örebro län
Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, elevhälsovård, yrkeslärare och skolledning
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk mailas ut effter anmälan

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 353.7 kB. (Pdf, 353.7 kB)

Montera växter - digital workshop

När: 25 augusti klockan 15-16
Vad: Fortbildningen börjar med att en av museets botaniker berättar om varför forskare samlar in och sparar växter. Det blir en inblick i museets botaniska verksamhet och en titt på några av de miljontals herbarieark som finns i samlingen. Därefter arbetar vi praktiskt tillsammans (digitalt förstås) och monterar en av de förberedda växterna.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här!

Skolutveckling genom internationalisering

När: 30 augusti klockan 15-16:30
Vad: Webbinarium - Vill du veta mer om hur internationella utbyten och samarbeten kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor?
Var: Digitalt
Arrangör: Universitets och högskolerådet
Målgrupp: Alla som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasieskola, även på huvudmannanivå
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Var vargen blev hund - digital fortbildning

När: 31 augusti, klockan 16-16.45
Vad: Frågan om när och var vargen tämjdes intresserar och engagerar. Tack vare att tekniken för att utvinna och analysera DNA från riktigt gamla prover har utvecklats har en stor forskargrupp kunnat närma sig gåtans lösning. I den här onlineföreläsningen berättar en av forskarna bakom studien om resultaten och vad de betyder för det samlade kunskapsläget om hundens ursprung.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare i 7-9 och gymnasiet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här!

September 2022

Evolution ur flera perspektiv - distanskurs för lärare i 4-6

När: Kursstart 5 september (träff 1), därefter 19/9 och 3/10, alla träffar klockan 15
Vad: Under kursen går vi igenom tre olika perspektiv på evolution. Vi börjar med jordens och livets utveckling, därefter tittar vi på anpassningar i naturen och avslutar med människans utveckling. I diskussioner och gemensamma övningar landar vi i begrepp som är viktiga för försåelsen av evolution.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare i åk 4-6
Kostnad: 950 kr
Övrigt: Efter genomförd kurs får du ett kursintyg och en USB-sticka med de lektionsmaterial som vi tar upp under kursen och några till, sammanlagt ett 20-tal material.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

När: 8 september klockan 15:15-17
Vad: Hur mäta det omätbara? En nätverksträff kring betyg och bedömning i ämnet Musik på grundskolan - möjligheter och utmaningar.

Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi bedömning och betygsättning i musikämnet. Nätverksträffen bygger på det kollegiala samtalet där vi utbyter idéer, delar erfarenheter och diskuterar utmaningar.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 20. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

När: 12 september klockan 15:15-17
Vad: Progression i begreppskunskap. Nätverksträffen leds av Linda Marie Ahl och Ola Helenius, båda forskare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet.

Vi har utvecklat ett ramverk för att analysera progression i begreppskunskap så som den representeras i läroböcker. Bland annat har vi analyserat två populära svenska läroboksserier med avseende på hur de introducerar matematiskt innehåll och hur det stödjer utvecklingen av begreppskunskap under skolåren. I vår analys exemplifierar vi med kvotkonstruktioner, dvs bråk och division, och beskriver hur sådana introduceras i termer av situationer, ikoniska- och symboliska representationer. Resultaten visar att de undersökta läroböckerna ger eleverna begränsade möjligheter att ta sina kunskaper om olika kvotkonstruktioner, från de allra enklaste och mest triviala tolkningarna från årskurs 3 till årskurs 9.

Vi ser inte en medveten tanke om det epistemologiska skifte som krävs för att eleverna ska gå från att se matematiken som bilder och situationer till att lära sig att resonera i symbolsystem. Vi hävdar att vår teori för progression i begreppskunskap, tillsammans med vårt ramverk för att analysera progression, kan användas av lärare för att planera och organisera undervisning.

Nätverksträffen består av presentation av projektet och vi kommer utifrån några av uppgifterna prova på hur arbetet med klassificeringen gått till, vilket vi gör i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 20. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Sveriges natur- digital fortbildning

När: 12 september klockan 15-15.45
Vad: Kika in i Naturhistoriska riksmuseets vackra utställning om Sveriges natur, via webben! Museipedagogerna ger tips på hur man kan prata med elever om djur med fokus på deras beteende, berättar spännande fakta om förhistoriska djur och ger tips på lättanvända lektionsmaterial.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare i F-3, 4-6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här!

NFSP – Specialpedagogisk konferens

När: 16-17 september
Vad: Konferens - Tema för konferensen är ”Tillgänglig lärmiljö – med barnet/eleven i centrum”. Det är ett brett tema och utbudet på föreläsningar och workshops innehåll visar på en mångfald av områden som är viktiga för att barnet/eleven ska få en bra lärmiljö. Föreläsningarna handlar både om hur vi vuxna kan förhålla oss och möta individens behov, men även att vi får möjligheten att ta del av forskning, metoder och verktyg som kan stärka vår kompetens i arbetet med barn/elever.
Var: Lärarnas hus, Stockholm
Arrangör: Lärarförbundet och NFSP
Målgrupp: Du som är verksam i förskola och skola
Kostnad: 1800 kr, lunch och fika ingår

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

När: 20 september klockan 15:15-17
Vad: Antisemitiska uttryck i skolmiljö – erfarenheter och strategier för att bemöta ett växande problem Nätverksträffen leds av Gustav Westberg, docent i svenska språket vid Örebro universitet och Henning Årman, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Antisemitism är ett växande problem i dagens Sverige, särskilt bland unga och i skolmiljö. Språkvetenskaplig forskning har visat att antisemitism kan uttryckas på många olika sätt, samtidigt som den generella kunskapen om hur antisemitism manifesteras i Sverige i dag är relativt begränsad. Lärare och annan skolpersonal vittnar om att det inte alltid är lätt att identifiera eller bemöta antisemitisk ideologi, just eftersom den kan ta sig många olika uttryck, och frågan har särskild relevans för lärare i svenska, SVA och engelska som möter många elevtexter och muntliga framställningar.

På den aktuella nätverksträffen presenterar Gustav Westberg och Henning Årman ett aktuellt forskningsprojekt som handlar just om hur samtida antisemitism tar sig uttryck i Sverige idag, med fokus på sådan som är radikalnationalistiskt motiverad. Nätverksdeltagarna bjuds in till att delge och diskutera sina egna erfarenheter av att konfronteras med och bemöta antisemitiska uttryck i skolan. Vari ligger de största utmaningarna med detta ur ett lärarperspektiv, och vad kan vi lära av varandras erfarenheter, perspektiv och strategier?
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 21. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Jordens och livets utveckling - digital fortbildning

När: 26 september klockan 15-15:45 och 16-16:45
Vad: Kika in i Naturhistoriska riksmuseets imponerande utställning om jordens och livets utveckling, via webben! Museipedagogerna ger tips på hur man kan prata med elever om evolution, berättar spännande fakta om förhistoriska djur och ger tips på lättanvända lektionsmaterial. Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6 klockan 14 och åk 7-9 och Gy klockan 16
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! (F-6)

Läs mer och anmäl dig här (7-9 och Gy)

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 28 september klockan 15:15-17
Vad: Mat och måltid som verktyg i lärande för hållbar utveckling. Nätverksträffen leds av Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Måltider i grund- och gymnasieskolan ger möjlighet att arbeta utifrån verkliga uppgifter för att öva förmågan att förstå och hantera komplexiteten i de globala hållbarhetsfrågorna. De kan vara en arena där kunskap, demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder rustar ungdomar som lämnar skolan med handlingskompetens för hållbar utveckling. Vad innebär det? Vad är handlingskompetens? Hur kan vi konkret arbeta inom de naturvetenskapliga ämnena med utgångspunkt i att mat och skolmåltid?

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 21. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket

När: 29 september klockan 12-16
Vad: Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar
Göran Nygren, fil. dr i etnologi vid Uppsala universitet, leder nätverksträffen på temat Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar: Hur kan skolledare och lärare konkret motverka strukturella orättvisor och främja en kompensatorisk och likvärdig skola? Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Göran föreläser utifrån sin avhandling Jag vill ha bra betyg – En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021). I föreläsningen synliggörs och analyseras hur föreställningar, praktiker och villkor samspelar och möjliggör högstadieelevers höga skolresultat. Först diskuteras elevernas skolvardag med betyg och examinationer, skolarbete, strategier och kunskapssyn, därefter hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas skolgång och framtidsorientering. I föreläsningen ges flera exempel på situationer och faktorer som främjar eller motverkar likvärdig utbildning och livschanser.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer i skola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 22. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Oktober 2022

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

När: 6 oktober klockan 16:15-18
Vad: Neuropsykiatriska svårigheter i förskolan- Fokus på vardagsfungerande och insatser som främjar och förebygger Nätverksträffen leds av Anne Lillvist, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet. Denna föreläsning och workshop har sin utgångspunkt i det nya examensmålet för lärarutbildningarna som innebär att studenter ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Föreläsningen behandlar därför innebörder av neuropsykiatriska svårigheter för barns vardagsfungerande i förskolan. Fokus är framförallt på hur förskolan kan stötta och underlätta för barn i NPS och hur förskolan främjande och förebyggande arbete kan se ut.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 25. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Människans utveckling - digital fortbildning

När: 10 oktober klockan 15-15:45 och 16-16:45
Vad: Människans utveckling. Kika in i Naturhistoriska riksmuseets spännande utställning om människosläktets utveckling, via webben! Museipedagogerna ger tips på hur man kan prata med elever om människans evolution, berättar spännande fakta om olika förmänniskor och ger tips på lättanvända lektionsmaterial. Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6 (klockan 15) Lärare 7-9 och Gy (klockan 16)
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! (F-6)

Läs mer och anmäl dig här (7-9 och Gy)

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 10 oktober klockan 15:15-17
Vad: Undervisning om tillit och lärande om demokratins funktionssätt I projektet ”Vem kan man lita på?” har fyra lärare på två olika gymnasieskolor genomfört undervisning enligt metoden ”inquiry”, d.v.s. frågedriven undervisning. Undervisningen har fokuserat på begreppet politisk tillit. Forskarna i projektet observerade undervisningen och genomförde gruppintervjuer före och efter. Resultaten tyder på att elevernas förståelse av demokratins funktionssätt fördjupades. Vidare tyder resultaten på att elever från skilda bakgrunder genomgår olika lärandeprocesser. Maria Jansson, docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, presenterar projektet.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk (om Matematikbiennalen 2024)

När: 12 oktober klockan 15:15-17
Vad: I mars 2024 går Matematikbiennalen av stapeln vid Örebro universitet. Det är en stor konferens där matematiklärare i förskola och skola från hela Sverige får ta del av presentationer, föreläsningar, workshops, utställningar och möten. Det är matematiklärare själva som tillsammans med bland annat forskare i matematikdidaktik och representanter för till exempel Skolverket och läromedelsförlag står för innehållet i konferensen. Bidragen från verksamma matematiklärare brukar vara uppskattade och handlar ofta om undervisningsprojekt eller andra erfarenheter som man vill dela med sig av. De som presenterar bidrag på Matematikbiennalen får delta gratis i konferensen som helhet. Till Matematikbiennalen i Örebro vill vi gärna att ni som är förskollärare och lärare i regionen skickar in bidrag dels eftersom vi tror att ni har mycket att bidra med, dels eftersom konferensen äntligen går på hemmaplan. För alla de som har något viktigt att berätta eller som är sugna på att bidra med något som ännu bara är en idé vill vi erbjuda stöd i form av en träff på universitetet där vi går igenom hur man kan tänka kring ett bidrag. Ni får hjälp och stöd med vad som kan vara intressant, hur det kan paketeras och vad som i övrigt förväntas av er.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Förskollärare, matematiklärare och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – Symposium 2022

När: 13-14 oktober
Vad: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 13-14 oktober 2022 är det dags för Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv och detta år är konferensen digital.
Var: Online
Arrangör: Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Målgrupp: Lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen
Kostnad: 1 800kr exkl moms före den 16 maj 2022, därefter 2 600kr exkl moms

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

När: 18 oktober klockan 15:15-17
Vad: Om utmaningar i närvarofrämjande arbete - varför talar vi förbi varandra?
Nätverksträffen leds av Björn Johansson, docent i socialt arbete vid Örebro universitet. Vi tar del av en föreläsning följt av en workshop om samverkan för att främja skolnärvaro. Under nätverksträffen diskuteras olika frågor kring möjligheter och utmaningar i närvarofrämjande arbete.

Örebro universitet är ett av de första lärosätena i landet att erbjuda en disciplinövergripande kurs om samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa. Vi får del av innehållet och i workshoppen får vi i regionalt blandade grupper möjlighet att testa på det pedagogiska upplägget samt arbeta med konkreta dilemman. Då kommer vi att fokusera på samverkan och de möjligheter och utmaningar som kan föreligga kring elever med problematisk skolfrånvaro.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 34. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Kulturutbudsdag

När: 19 oktober klockan 15:15-17
Vad: En heldag på Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro. Under dagen får du inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete. Kom och möt ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet.
Var: Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar med kultur för barn och unga
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan till dagen öppnar 15 augusti 2022. Utbudet publiceras i den digitala katalogen på kulturkraftorebrolan.se i oktober 2022. Alla vuxna erbjuds ta med sig upp till tre barn/ungdomar

Läs mer här! Pdf, 471.9 kB. (Pdf, 471.9 kB)

Sälarna och klimatförändringarna - digital fortbildning

När: 26 oktober, klockan 16.00-16.45
Vad: Sälar är toppkonsumenter i Östersjön och därför en bra indikator på hur hela ekosystemet mår. Därför provtas döda sälar på Naturhistoriska riksmuseet för att ta reda på hur deras hälsa varit i livet. Dessutom genomförs årliga fältstudier då storleken på Sveriges sälpopulationer uppskattas genom att man helt enkelt räknar sälarna. Historiskt har Bottenhavet och Bottenviken varit täckta av is en bra bit in på våren. Sälar, framförallt vikare, föder sina ungar på isen Välkommen!
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare 7-9 och Gy
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 


November 2022

Pedagogiskt ledarskap 2022

När: 1 november 2022
Vad: Skolkonferens med en mängd olika föreläsare bland annat Helena Wallberg, Åsa Hirsh, Ross Greene och Gustav Sundh
Var: Stockholm City Conference Center eller digitalt
Arrangör: Rova sjögren
Målgrupp: Du som är verksam inom förskola o skola
Kostnad: På plats: 1995 kr, digitalt: 1750 kr. Om du bokar innan 31 augusti 2022, dras 25% av på priset, på samtliga biljetter.

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2022

När: 2 november
Vad: Konferens - årets kompetensutvecklingsdag för lärare. Du får möta högintressanta föreläsare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och du väljer själv vilka du vill lyssna till.
Var: Stockholmsmässan
Arrangör: Gothia kompetens skola
Målgrupp: Du som jobbar i skolan
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

När: 7 november klockan 15:15-17
Vad: Lärarens uppdrag i musikutbildning - och så var det där med makt. Nätverksträffen leds av Ingrid Hedin Wahlberg, universitetslektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Vid detta tillfälle lyfts och problematiseras musiklärares pedagogiska uppdrag i anknytning till forskning om normer och makt inom musikutbildning. Exempel ges både från obligatoriska och frivilliga utbildningsmiljöer. Vi diskuterar hur olika pedagogiska ideal och samhällsförutsättningar påverkar lärarens uppdrag med fokus på maktdimensioner av olika slag.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

När: 9 november klockan 15:15-17
Vad: Akademiskt läsande på engelska. Nästan hälften av all läsning som studenter förväntas göra är på engelska - i kurser där undervisningsspråket är svenska. Universitet och högskolor förlitar sig på att studenterna har med sig de kunskaper de behöver från gymnasieskolan, men forskning om studenters upplevelser av engelskspråkig kurslitteratur visar att en majoritet av svenska studenter förstår mindre när kurslitteraturen är på engelska.

Under denna nätverksträff presenterar Linda Eriksson, doktorand i engelska vid Örebro universitet, några huvudresultat från ett forskningsprojekt om akademiskt läsande på engelska med fokus på övergången från gymnasiet till universitetet. Frågor som ställs är bland andra vilka svårigheter gymnasieelever och universitetsstudenter upplever i relation till akademiskt läsande på engelska och om det finns några skillnader mellan elever som läst Engelska 6 och Engelska 7.

I den direkt påföljande workshopen funderar vi tillsammans kring hur vi kan förenkla och underlätta övergången från gymnasieskolan till universitetet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Nedslagskratrar i Sverige och världen - digital fortbildning

När: 10 november klockan 16:30-17:15
Vad: Det finns 200 kända nedslagskratrar på jorden. Åtminstone åtta av dem finns i Sverige. Under den här föreläsningen berättar en forskare mer om de svenska kratrarna och visar bilder från en expedition till Grönland, där man hittar de äldsta delarna av jordskorpan. Föreläsningen är på engelska.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare 7-9 och Gy
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 

Förhandsvisning av årets julkalender - digital fortbildning

När: 16 november, klockan 15.00-15.30
Vad: Djurens jul kommer tillbaka även 2022! Här är en chans att få en förhandstitt bakom några av årets luckor. Det blir också tips och praktiska exempel på hur man kan arbeta med kalendern i klassrummet.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Naturhistoriska riksmuseet
Målgrupp: Lärare F-6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk kommer dagen innan fortbildningen

Läs mer och anmäl dig här! 

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

När: 17 november klockan 15:15-17
Vad: Matematiklärarens roll i strukturerade problemlösningsdiskussioner Nätverksträffen leds av Maria Larsson, universitetslektor vid Mälardalens universitet. Ni kommer att få stifta bekantskap med modellen med fem undervisningspraktiker för att planera och leda matematiska helklassdiskussioner. Med utgångspunkt i elevlösningar till problem som använts i högstadiet och mellanstadiet kommer ni att få diskutera olika principer för urval och ordning av elevlösningar samt hur matematiska kopplingar kan göras. Detta gör vi i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 38. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Mänskliga rättighetsdagarna – rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

När: 17-18 november
Vad: Nordens största och viktigaste samlade mötesplats för myndigheter, organisationer, föreningar, praktiker, forskare, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 
Var: Conventum Örebro
Arrangör: Föreningen Ordfront och åtta andra huvudarrangörer. 2022 genomförs de med Örebro kommun, Region Örebro Län, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet som lokala värdar.
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: 2 dagar: 760kr (665kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).
1 dag: 600kr (525kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). Priserna gäller till den 30/6

Läs mer och boka biljett här

Internetdagarna

När: 21-22 november
Vad: Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen arrangeras varje höst av Internetstiftelsen.
Var: Digitalt
Arrangör: Internetstiftelsen
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: Meddelas senare

Läs mer och gör en intresseanmälan här!

December 2022

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk: "Hur kan frågor om manlig förskolepersonal, jämställdhet och fysisk kontakt hänga ihop?"

När: 5 december 2022, kl. 16.15-18.00
Vad: Nätverksträffen leds av Ricardo Goncalves, legitimerad förskollärare och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Han undervisar i fler kurser inom förskollärarutbildningen bland annat lek, estetik och lärande, samt kritisk pedagogik i förskolan. I sitt forskningsprojekt studerar han relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling. Vid träffen kommer vi att diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan. Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 25. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Regional skolledarkonferens

När: 8 december, klockan 09.00-16.15
Vad: RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som har intresse av ledning av förskola och skola till en regional skolledarkonferens på temat Att styra och leda förskola och skola – strukturella möjligheter och hinder. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter fördelat mellan föreläsningar, kollegiala diskussioner och panelsamtal.
Var: Aula Nova, Örebro universitet
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Biträdande rektor eller rektor i förskola och skola, utvecklingsledare eller motsvarande på förvaltningsnivå, verksamhetschef eller skolchef, skolpolitiker, kommunchef, forskare med intresse av skolutveckling
Kostnad: Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för deltagare verksamma i Örebro län samt Arboga kommun och Köpings kommun. Läs mer under anmälan.
Övrigt: Anmälan öppnar i september.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk: "Rörelse- och dansundervisning – förhållningssätt som möjliggör att upptäcka, skapa och formas"

När: 12 december 2022, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Ann Murelius, universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Vi tar del av en workshop kring arbetssätt inom rörelse- och dansundervisning och dessutom något övergripande kring ny litteratur inom Rörelse- och dans samt Sociologi: ”Hur kan vi förstå rörelse? Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik”. Vi utgår ifrån den egna kroppen med Labans rörelseramverk som röd tråd i dansen. Med hjälp av kropp, rum, dynamiska uttryck och relation kan vi utforska kroppens rörelsemöjligheter och skapa struktur och variation i undervisningen. Vi diskuterar olika förhållningssätt i undervisningen. Hur möter vi alla elever i skolan och vilka former av dans kan vi använda oss av? Nätverksträffen består av presentation varvat med praktiska övningar i regionalt blandade grupper, så ha därför klädsel anpassad för det.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se