Gå till innehåll

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

2023: NovemberDecember
2024: JanuariFebruariMarsAprilMajJuni

November 2023

eTwinningseminarium för fransklärare i Sverige och Tunisien

När: 30 november klockan 15.00–17.30
Vad: UHR genomför ett nätverksseminarium online den 30 november med syfte att fransklärare från Sverige och Tunisien ska träffas och planera ett eTwinningprojekt tillsammans. Seminariet är ett samarbete mellan eTwinningkontoren i Sverige och Tunisien, som ingår i eTwinning plus.
Var: Digitalt
Arrangör: UHR Universitets- och högskolerådet
Målgrupp: Fransklärare på högstadiet och gymnasiet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Språk: franska

Läs mer och anmäl dig här.


Narkotikafri Skola: Certifiering för en drogfriskola – varför och hur?

När: Torsdag 30 november kl. 14.30 - 16.00
Vad: Föreläsning med Staffan Hübinette och Tove Karlsson. Tove har tidigare arbetat som skolsköterska med erfarenhet av att genomföra certifiering. Skolans förebyggande arbete består av olika delar och finns beskrivet i skolans drogpolicy och handlingsplan. I ett första steg kan skolan behöva se över och revidera sina policydokument och ”stresstesta” den praktiska tillämpningen så att den fungerar som det är tänkt. Idag finns också en certifieringsstandard för en Drogfri skola (RS 2360). Certifiering är ett ledningssystem och stöd för skolans ledning och hela skolans personal. Syftet är att utveckla till ett systematiskt förebyggande arbete.
Var: Online (Microsoft Teams Meeting)
Arrangör: Narkotikafri Skola, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade.

Läs mer och anmäl dig här.

December 2023

eTwinningseminarium för fransklärare i Sverige och Tunisien

När: 1 december klockan 13.00–14.00
Vad: Välkommen till en introduktion av den nya plattformen där eTwinning-teamet går igenom grunderna och du har möjlighet att ställa frågor. Vi visar bland annat hur du skapar ett konto, hittar samarbetspartner, inleder att samarbete och mycket mer!f
Var: Online via Zoom
Arrangör: UHR Universitets- och högskolerådet
Målgrupp: Skolpersonal
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Ingen anmälan behövs, det är bara att ansluta till mötet via en länk på UHR:s webbplats.

Ytterligare information och länk till seminariet hittar du här.


Skolverket: Lär dig mer om bedömningstödet Bygga svenska

När: 4 december klockan 15.00-17.00
Vad: Vad är Bygga svenska? Vad kan det användas till? Och hur kan det vara ett stöd i inledande och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråkutveckling samt i organisering av och planering av undervisningen? Presentatörer är Mikael Olofsson och Maria Wiksten, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Var: Digitalt via Micrsoft Teams
Arrangör: Skolverket
Målgrupp: Samordnare för nyanländas lärande, huvudmän, skolledare samt andra nyckelpersoner. Pedagoger som vill veta mer om frågorna under rubriken innehåll är också varmt välkomna!
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Sista dag för anmälan är 28 november.

Läs mer och anmäl dig här.

Region Örebro län: "Möt småspråkarna! Att inkludera barn i behov av särskilt stöd"

När: 5 december klockan 9.30-10.30
Vad: Logopederna Maria Strutz och Andrea Wallenberg håller en digital föreläsning om barns språkutveckling med specifikt fokus på barn i behov av särskilt stöd, med utgångspunkt ur deras senaste bok Småspråkarnas Babytecken. De berättar hur och varför babytecken kan vara ett bra verktyg för att stötta barnet under sin språkresa, i samspel och i bokläsning.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Region Örebro län
Målgrupp: Personal på bibliotek, barnhälsovård, logopedi, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmäl dig senast 1 december. Först till kvarn!

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Regional skolledarkonferens

När: 6 december klockan 8.15-16.30
Vad: Välkommen till årets upplaga av Regional skolledarkonferens, där vi har fokus på hur samverkan mellan verksamhet och forskning kan bidra till det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Programmet innehåller föreläsningar och tid för reflektion, både individuell och gemensam, som syftar till att ge oss verktyg för att omsätta dagens innehåll till nytta för den egna verksamheten.
Var: Örebro universitet
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektor i förskola och skola, verksamhetschef, skolchef, förvaltningsövergripande utvecklingsledare, skolpolitiker, kommunchef och forskare med intresse för skolutveckling.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan till konferensen öppnar i augusti

Läs mer här.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE): Webbinarium om skolattacker

När: 11 december klockan 10.00-12.00
Vad: CVE har ett regeringsuppdrag att stödja det förebyggande arbetet mot skolattacker i Sverige. Inom uppdraget utvecklas bland annat ett metodstöd och ett informationsmaterial, som lanseras inom kort. Med anledning av regeringsuppdraget anordnar CVE den 11 december kl 10.00 – 12.00 ett webbinarium om hur skolattacker kan förebyggas. Polismyndigheten presenterar en lägesbild över omfattningen av skolattacker och berättar hur polisen arbetar. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom skolan, polisen eller socialtjänsten och är kostnadsfritt.
Var: Digitalt, på webben direkt till din dator. Länk och utförligt program skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
Arrangör: CVE Center mot våldsbejakande extremism
Målgrupp: Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom skolan, polisen eller socialtjänsten.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Sista dag för anmälan är 6 december.

Läs mer och anmäl dig här.


RUC: Idrottsdidaktiskt nätverk "Kroppsövningsmodellen i Idrott och hälsa: hur idrottslärare kan arbeta med en pedagogisk modell"

När: 11 december klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Robin Lindgren Fjellner, doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Utifrån ett pågående forskningsprojekt behandlas frågor som: Vad är skillnaden mellan elev och lärarcentrerad undervisning? Vad är en pedagogisk modell? Hur kan idrottslärare arbeta med pedagogiska modeller? Vilka konkreta hinder och möjligheter har lärare identifierat i användandet av en pedagogisk modell (det vill säga kroppsövningsmodellen)?
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som är idrottslärare eller skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk "Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund"

När: 14 december klockan 16:15-18
Vad: Docent Susanne Kjällander är föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Hon är grundare av ”Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan” samt sitter i den vetenskapliga tidskriften ”Designs for Learnings” redaktion.

Barn lever i en digital värld. Där finns möjligheter till lek, utforskande och lärande men det finns också många nya utmaningar – för barn såväl som för pedagoger. Förskolan ska ge barnen en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och den ska grundlägga barns kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt. Den här föreläsningen illustrerar hur förskollärare didaktiskt kan designa för lärande med digitala verktyg. Begrepp som ”förändringsdigitaliseringsledarskap”, ”adaptiva spel”, ”app-gap”, ”meningserbjudande”, ”transduktionskedja”, ”digital literacy” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet” diskuteras. I presentationen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och hon presenterar några rykande färska forskningsresultat om bland annat demokrati och hybrid lek.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här.

Januari 2024

RUC: Skolledarnätverket

När: 15 januari klockan 13-16
Vad: Samspelet mellan kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet inom Laxå kommuns förskolor. Nätverksträffen leds av Caroline Kurtti, Linda Larsson, Erika Puls och Ellen Sundh.

Under denna nätverksträff kommer rektor, biträdande rektor, kvalitetsutvecklare och försteförskollärare att belysa samspelet mellan kvalitetsarbetet och det kollegiala lärande utifrån uppföljning, utvärdering och utveckling (lpfö 18).

Vi kommer få inblick i Laxå kommuns verktyg för att säkerställa att undervisningen har effekt på barnens lärande och belysa sambandet mellan det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande. Avslutningsvis riktas fokus på det kollegiala lärandet utifrån bl.a. organisatoriska förutsättningar och framgångsfaktorer.

Tid för erfarenhetsutbyte kommer ske regelbundet under eftermiddagen i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektor i förskola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper

När: 16 januari klockan 13.30–17.00 (Det första av sammanlagt fem digitala kurstillfällen à 3,5 timmar. Övriga kursdatum är 6/2, 12/3, 9/4 och 7/5.)
Vad: I denna distanskurs får du ökade kunskaper om och konkreta verktyg för hur du kan stötta dina elevers läsförståelse. Du får också idéer om olika sätt att skapa texter för att bearbeta läsningen. Innehållet i kursen är undervisningsnära och forskningsbaserat. Vi utgår från ett andraspråks-perspektiv på lärande, något som visat sig gynna alla elevers språk- och kunskapsutveckling.
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Målgrupp: Ämneslärare i grundskolans åk 7–9, i gymnasieskolan och på komvux, som undervisar i ämnen där eleverna läser och skriver många faktatexter. Kursen kan även vara relevant för lärare i svenska/svenska som andraspråk.
Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan är bindande.
Övrigt: Under kurstillfällena varvas föreläsningar med modellering av arbetssätt. Mellan kurstillfällena läser du några kortare texter och genomför en uppgift i din undervisning. Kursdeltagarna reflekterar över de lästa texterna och utbyter erfarenheter kring de prövade arbetssätten. Kurslitteraturen är begränsad och ingen examination ingår. Efter avslutad kurs ges ett kursintyg, men inga högskolepoäng.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk

När: 18 januari klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Dynamiska matematikprogram – möjligheter och utmaningar. Nätverksträffen leds av Mats Brunström och Maria Fahlgren, båda universitetslektorer vid Karlstads universitet.

Som ett led i att förbereda lärare och elever inför digitaliseringen av de nationella proven i matematik erbjuder Skolverket två nya moduler, Dynamiska matematikprogram i undervisningen (åk 7-9 respektive gy). Skolverket poängterar dock främst de möjligheter användningen av dynamiska matematikprogram ger som ett kraftfullt lärverktyg.

Utifrån konkreta exempel får deltagarna i denna nätverksträff fördjupa sig i och diskutera några kritiska aspekter som knyter an till modultexterna. Vi kommer även att dela med oss av erfarenheter från vår egen forskning samt från skolutvecklingsprojekt och fortbildningskurser.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare i grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildning, skolledare,
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk

När: 31 januari klockan 16:15-18
Vad: Nätverksträff. Högläsning som metod för samarbete med
vårdnadshavare om barns språkutveckling i en mångkulturell förskola. Nätverksträffen leds av Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Innehållet för presentationen vid nätverksträffen utgår från en förskoleavdelning och försöksverksamheten praktiknära forskning (ULF - Utveckling, Lärande, Forskning), där syftet var att undersöka hur boken som medium kan utgöra en bro för samarbete om barns språkutveckling mellan förskolepersonal och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Vid nätverksträffen får deltagare möjlighet att pröva forskningsmetoden som använts i projektet (CIT-metoden) samt ta del av praktiknära exempel från verksamheten.

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

FEbruari 2024

RUC: Regional specialpedagogisk konferens 2024

När: 8 februari klockan 9-16:45
Vad: Välkommen till den första regionala specialpedagogiska konferensen på Örebro universitet. Temat är ”Inkludering och exkludering – vart är vi på väg?”. Dagen börjar med en keynote och förmiddagens fyra parallella sessioner som upprepas under eftermiddagen. Konferensen avslutas med ett panelsamtal.
Var: Örebro universitet
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Evenemanget riktar sig till deltagarna i RUC:s Specialpedagogiska nätverk
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt, fika ingår, lunch sker på egen hand. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

Örebro universitet: "Rörelse för hälsa – i både kroppen och mentalt

När: 15 februari klockan 9.15-10.00 och 10.30-11.15
Vad: Föreläsning med Anna Duberg, fysioterapeut och forskare. Många vet att man orkar mer och mår bättre i kroppen om man rör på sig. Men visste du att rörelse också får oss att må bättre inombords? Stress och oro minskar, och man känner sig gladare och piggare. Under föreläsningen ska vi prata om varför det kan vara så, och också om vad vi lärde oss i ett forskningsprojekt om dans för psykisk hälsa. Fundera gärna över vilken fysisk aktivitet som får dig att känna rörelseglädje!
Var: Aula Nova, Örebro universitet
Arrangör: Örebro universitet
Målgrupp: Elever i årskurs 6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Max 300 elever/tillfälle. Anmälan öppnar i december 2023.

Läs mer här!

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 15 februari klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Att göra undervisning i naturvetenskap praktisk och upplevelsebaserad

Nätverksträffen leds av Magdalena Andersson, licentiand vid Örebro universitet samt utvecklingsledare för Örebro naturskolas lärarfortbildningskoncept, kallat U.NO – Upplevelsebaserad NO, riktat mot grundskolans kommunala högstadieskolor. I sin presentation kommer hon att belysa Örebro naturskolas initiativ U.NO, som syftar till att stödja NO-lärare kring systematiska undersökningar i olika lärmiljöer, uppmuntra till mer upplevelsebaserad undervisning, öka likvärdighet i undervisningen samt främja kollegialt lärande.

Vid nätverksträffen kommer deltagarna att ges tillfälle att aktivt utforska ett av U.NO:s undervisningsområden, nämligen atom- och kärnfysik. Deltagarna kommer ges möjlighet att formulera egna undersökningsbara frågeställningar och sedan genomföra systematiska undersökningar med användning av olika material, såsom UV-pärlor, UV-lampor, solkrämer och en rad andra resurser.

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Språk och litteraurdidaktiskt nätverk

När: 27 februari klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Läromedelsutgivningen har expanderat kraftigt de senaste decennierna och läromedelsförlagen har numera har stor frihet att publicera vad de vill. Samtidigt brister senare års läroböcker vad gäller hänsyn till forskning och kritiska perspektiv. Detta gäller inte minst litteraturhistoriska läroböcker vars urval sällan problematiseras, vilket gör att läsaren kan få intrycket att läromedlets texter och författare är något naturgivet.

Varför ser läroböckerna för gymnasieskolan som behandlar litteraturhistoria ut som de gör? Under denna nätverksträff presenterar Anton Lindström, doktorand i litteraturvetenskap vid Örebro universitet sitt avhandlingsprojekt, vilket anlägger ett produkt- och processorienterat perspektiv på litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Personal i gymnasieskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

mars 2024

RUC: Musikdidaktiskt nätverk

När: 5 mars klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Att stödja elevers lärande i musik. Vid nätverksträffen lyfter vi musikundervisning utifrån Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan som kom ut i juni 2023. Den belyser olika aspekter av musikundervisning och lärande och med den som utgångspunkt diskuterar vi angelägna frågor kopplade till deltagarnas egen musikundervisning.

Moderatorer för diskussionen är Martin Junstrand, adjunkt vid Musikhögskolan och Per Abelson, adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan och musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare i grundskolan och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

MATEMATIKBIENNALEN 2024

När: 21-22 mars
Vad: Örebro universitet har utsetts till arrangör och värd för en av Sveriges största mötesplatser för oss med intresse för matematikundervisning och matematikdidaktik - Matematikbiennalen 2024. Temat för Matematikbiennalen 2024 är Tillsammans kan vi mer! Kollegialt, kollaborativt, kooperativt lärande. I en tid när samverkan är en viktig del av arbetet som lärare, av lärandet för våra elever och för forskare föreställer vi oss att ni har massor av intressanta erfarenheter och kunskaper som passar in på temat. Tillsammans kan till exempel syfta på kollegor emellan, elever emellan, lärare och elever tillsammans eller lärare och forskare i samverkan. Vi välkomnar bidrag i form av föreläsningar, workshops och idéutställningar med relevans för dagens eller morgondagens matematik och matematikundervisning.
Var: Örebro universitet
Arrangör: Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i matematik, skolledare
Kostnad: 1 dag: 2300 kr plus moms. 2 dagar: 4100 kr plus moms. (Priserna gäller till den 14/1)
Övrigt: Konferensavgiften omfattar deltagande i konferensen samt lunch och fika för vald dag/-ar. I avgiften ingår även en app med aktuell programinformation med mera under Matematikbiennalen.

Läs mer och anmäl dig här

April 2024

Barnrättsdagarna

När: 8-10 april
Vad: Konferens med temat: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter. Enligt barnkonventionen har barn rätt att få information som är anpassad till ålder och förutsättningar. På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta på hur vi kan säkerställa varje barns rättigheter när deras föräldrar har olika former av svårigheter. Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn som har föräldrar med svårigheter, får denna möjlighet? Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, forskningsmetoder och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen i praktiken gäller ALLA barn som vistas i vårt land.
Var: Karlstad CCC
Arrangör: Stiftelsen Allmänna barnhuset
Målgrupp: Personal som arbetar med barn och unga
Kostnad: Earlybird tom den 31 januari: 3 295 kr ex. moms.
Från och med den 1 februari: 3 795 kr ex. moms.
Övrigt: Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med middag den 9 april.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 9 april klockan 15:15-17
Vad: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter. Nätverksträffen leds av Olle Nolgård, filosofie doktor i didaktik och universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet. Hans forskning har under de senaste åren fokuserat Difficult histories, mänskliga rättigheter och minoritetshistoria i högstadiets historieämne.

Under nätverksträffen presenterar han sin forskning om elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och skolledare.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

SETT

När: 16-18 april
Vad: Mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande. På SETT 2024 djupdyker vi i tanken kring lärande i en allt mer digitaliserad värld. Vi flyttar blicken från skärmarna till större samhällsfrågor och utforskar skolans och förskolans roll i att förbereda våra unga för en komplex värld med globala utmaningar. Digitaliseringens snabba utveckling har redan börjat påverka vårt sätt att bete oss och lära oss på. SETT blir mötesplatsen där vi tillsammans söker svar på hur vi tar oss framåt, bortom skärmtiden.
Var: Kistamässan, Stockholm
Arrangör: Easyfairs
Målgrupp: Lärare eller pedagog i skola, förskola, anpassad skola eller fritidshem.
Kostnad: Olika kostnad för olika spår. Läs mer på länken.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Skolledarnätverket

När: 16 april klockan 12-16
Vad: Tid för tillit - Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete. Nätverksträffen leds av Thomas Blom, filosofie doktor i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Nätverksträffen varvas mellan kortare inspel och samtal i syfte att vara nära den vardagliga praktiken. Några frågor som berörs är:

  • Vad kan tillit vara och vad vet vi om betydelsen av tillit?
  • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen mellan rektor, lärare och barn/elever?
  • Hur kan tillit återupprättas i en relation präglad av misstro?
  • På vilket sätt kan rektors hållning ha en inverkan på ett tillitsfullt ledarskap?

Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer i förskola och skola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 17 april klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff som hålls på engelska. Microbes rule! - bacteria in ecosystem health

The networking meeting is led by Jana Jass, professor of biology at Örebro University.

Microbes are essential to ecosystem health. They contribute to human, animal and environmental health and thus to global sustainability. The meeting will highlight some of the beneficial aspects of microbes, in particular bacteria, to counterbalance the better understood negative aspects of infectious diseases.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Idrottsdidaktiskt nätverk

När: 22 april klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Professionellt lärande i kollaborativa lärgrupper. Nätverksträffen leds av Petter Wiklander, doktorand vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Petter reflekterar över och diskuterar sina erfarenheter av ett långsiktigt, kollaborativt utvecklingsprojekt på en skola, utifrån rollen som förstelärare. Inom ramen för projektet iscensattes ett nytt forum för kollaborativa diskussioner och aktioner i pedagogiska lärgrupper.

Relevanta frågeställningar att diskutera i samband med detta kan vara:

  • Hur kan vi utveckla en kultur på skolan, där vi är nyfikna och intresserade av att kontinuerligt utveckla vårt professionella lärande och undervisning?
  • Hur kan vi förstå och implementera nya lärarledarfunktioner, det vill säga lärare med uppdrag att leda lärares lärande inifrån kollegiet?
  • Vilka möjligheter och svårigheter kan vi identifiera i arbetet med att främja ett professionellt lärande och undervisningsförbättring (genom tex. pedagogiska lärgrupper) som leds av förstelärare?
  • Hur kan få till mer kritisk och didaktisk reflektion kring undervisningspraktiken i idrott och hälsa; som varför vi undervisar som vi gör i idrott och hälsa, vad det är tänkt att eleverna ska lära sig, hur ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor?

Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare och skolledare.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

John Hattie - Synligt lärande

När: 23 april, klockan 9-16
Vad: I denna unika heldagsutbildning ges du möjligheten att lyssna till den världsledande forskaren och professorn John Hattie som kommer att presentera sina senaste forskningsrön om elevers lärande. Med avstamp i sin senaste bok ”Visible Learning – The sequel” som kom ut under 2023 kommer vi få ta del av innovativa insikter och banbrytande forskning.
Var: Clarion Hotel Sign, Stockholm och digitalt
Arrangör: Lärarinstitutet
Målgrupp: Lärare, pedagoger, rektorer och utvecklingsledare
Kostnad: 3990 kr (på plats), 2990 (digitalt). Priserna gäller till den 16 nov.
Övrigt: Förtäring ingår i priset.

Läs mer och anmäl dig här

Ungt utanförskap 2024

När: 24-25 april
Vad: Mekanismerna bakom det utanförskap som leder vissa in i kriminella handlingar förklaras inte med enskilda faktorer och kan inte heller lösas genom isolerade åtgärder. Vad vi vet är att ju tidigare som insatser sätts in och ju mer laget runt/med den unge och dennes familj arbetar tillsammans, desto större är chanserna att förhindra att det normbrytande beteendet eskalerar till grövre kriminalitet och ett manifesterat utanförskap.

På den här konferensen fokuserar vi på vikten av att bryta mönster tidigt genom stödinsatser i skolan och närsamhället. En fungerande skolgång med både närvaro och möjligheter till att lyckas med skolprestationer är en väl dokumenterad skyddsfaktor för alla barn och unga.

Föreläsarna kommer att prata om miljöfaktorer, individfaktorer och sociala faktorer som ökar risken för att hamna i utanförskap och normbrytande beteende och även ge exempel på hur vi kan stärka både den unge och dem i hens omgivning. Vi kommer att gå från organisation till person och från rubrik till innehåll när det kommer till exempel på skyddsfaktorer och åtgärder vi kan sätta in för att ge den unge framtidshopp.

Var: Plats meddelas senare (Stockholm). Går även att delta digitalt.
Arrangör: Kompetensfokus
Målgrupp: Alla som arbetar med barn och unga som befinner sig, eller riskerar att hamna i, utanförskap.
Kostnad: 2740 kr (på plats en dag), 2100 (digitalt). Grupprabatter finns. Priserna gäller till den 1 december.
Övrigt:

Läs mer och anmäl dig här

maj 2024

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk

När: 13 maj klockan 16:15-18
Vad: Nätverksträff. Matematik i förskolan – Små barns utveckling av en känsla för tal

Vid nätverksträffen kommer Frida Harvey och Anna Teledahl presentera vad forskning säger om små barns utveckling av en känsla för tal. Detta kommer vi sedan använda praktiskt vid videoanalys av en matematisk aktivitet. Frågor som kommer diskuteras är hur vi som pedagoger kan identifiera vilken känsla för tal som små barn visar och hur vi utifrån det kan planera den pedagogiska verksamheten i syfte att utveckla känslan för tal vidare. Videoanalyserna kommer göras med hjälp av surfplattor som deltagarna får låna vid nätverksträffen.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Personal i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

juni 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se