Gå till innehåll

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kalendariet månad för månad

JanuariFebruari • MarsApril • MajJuni

Januari 2023

Språkfrämjande digitala verktyg i skolan - ett samverkansprojekt

När: 31 januari 2023, kl. 14:30-17
Vad: Välkommen att lyssna till insikter, lärdomar och resultat av ett
kunskapsutbytesprojekt mellan Örebro universitet, Adolfsbergsskolan, Lundbyskolan och Mellringeskolan - "Språkfrämjande digitala
verktyg i skolan". 
Var: ORU Innovation Arena - Labbet, (Örebro universitet) alternativt via Zoom
Arrangör: Örebro universitet, Örebro kommun
Målgrupp: Personal som arbetar i skolan.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Fika serveras klockan 14:20-15

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 534.8 kB.

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk. "Att arbeta förebyggande med hjälp av musik"

När: 31 januari 2023, kl. 16.15-18.00
Vad: Nätverksträffen leds av Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, och Fredrik Berglund, kompositör och musiklärare. Anna-Karin har utvecklat ett musikbaserat program för förskolan, som syftar till att förebygga utveckling av utagerande beteende. Programmet bygger på hennes egen och andras forskning om risk- och skyddande faktorer för normbrytande beteende och kriminalitet, och består av en handledning och specialskrivna sånger som stöttar arbetet med utveckling av positiva sociala strategier hos barn i förskolan.

Vid träffen kommer programidén och konkreta exempel ur materialet att presenteras. Resultatet från ett pilottest där förskolor prövat två sånger skrivna av Fredrik utifrån programmets principer, kommer också att redovisas. Vi får möjlighet att tillsammans diskutera förskolans roll i förebyggande arbete, och reflektera kring och pröva musiken som en metod för lärande.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet.
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor. 
Kostnad: Kostnadsfritt.
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Febbruari 2023

RFSU – Vecka SEX: årets viktigaste vecka för sexualundervisningen

När: Vecka 6 - 6-10 februari
Vad: Årets viktigaste vecka för sexualundervisningen är tillbaka! RFSU bjuder på föreläsningar och workshops för dig som är lärare under hela veckan Under Vecka SEX tar man bland annat upp porr, heder och att anpassa sexualundervisningen för de yngre eleverna.
Var: Digiltal
Arrangör: RFSU och ABF Stockholm
Målgrupp: Verksamma i grundskola och gymansium
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Vissa programpunkter har ett begränsat antal platser och därför vill vi att du föranmäler dig.

Läs mer och anmäl dig här

Gränsöverskridande undervisning inom naturämnena - Kungl. Vetenskapsakademien & Vetenskapsrådet

När: 7 februari klockan 15-16:30
Vad: Lärarfortbildning. Träffa Pernilla Nilsson, Huvudsekreterare i utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet, och professor i Naturvetenskapernas didaktik – hon berättar om sina erfarenheter från internationella studier och ger dig sina bästa råd.
Var: Digitalt
Arrangör: Vetenskapsfestivalen
Målgrupp: Främst verksamma i grundskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk och mer info skickas ut till de som anmält sig ett par veckor innan fortbildningen.

Läs mer och anmäl dig här

Hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan - Skolforskningsinstitutet

När: 9 februari klockan 15-16:30
Vad: Lärarfortbildning. Skolforskningsinstitutet publicerar aktuell forskning genom ett antal forskningssammanställningar per år. Sammanställningarna kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla undervisningen. I november kom Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande. Syftet med denna är att ge lärare forskningsbaserad kunskap om hur läxor kan utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull för att främja likvärdiga förutsättningar samt hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan. Lyssna till experter och forskare som går igenom resultaten och svarar på frågor.
Var: Digitalt
Arrangör: Vetenskapsfestivalen
Målgrupp: Främst verksamma i grundskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Länk och mer info skickas ut till de som anmält sig ett par veckor innan fortbildningen.

Läs mer och anmäl dig här

Matematik med nyanlända och flerspråkiga elever

När: 13 februari klockan 17:30-20
Vad: Känner du dig att du behöver lära dig mer om hur man på ett bra sätt kan bedriva matematikundervisning med nyanlända och flerspråkiga elever? Föreläsningen lyfter fram ett nytt undervisningssätt med lösningsmetoder som används i olika länder/kulturer. Föreläsaren presenterar aktuella kunskaper om vad som kännetecknar undervisning i ett interkulturellt klassrum, i matematikundervisning i synnerhet.
Var: City konferenscenter, Örebro
Arrangör: Centrum för fortbildning
Målgrupp: Verksamma inom grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning
Kostnad: 800 kr
Övrigt: Kaffe/Te och ostfralla ingår

Läs mer och anmäl dig här

RUC – Musikdidaktiskt nätverk. Sång i klassrummet - Hur får vi elever att känna glädje i att sjunga och sången att leva i klassrummet?

När: 14 februari 2023, klockan. 15:15-17
Vad: Sång/att sjunga är en viktig del i musikundervisningen men kan ofta vara svårt att få till på ett bra sätt. Vi lyfter sång som undervisningsämne och musikalisk aktivitet i grundskolans musikundervisning. Nätverksträffen bygger på deltagarnas egna kompetenser och erfarenheter av att arbeta med sång. Martin Junstrand, universitetsadjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, leder nätverksträffen.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet.
Målgrupp: Musiklärare i grundskolan och skolledare. 
Kostnad: Kostnadsfritt.
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Natur och samhällsvetenskapligt nätverk. "Att undervisa för att utveckla kvaliteten hos elevernas argumentation kopplat till hållbarhetsfrågor"

När: 28 februari 2023, klockan. 15:15-18
Vad: Nätverksträffen leds av Karin Rudsberg, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet och Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet

Under denna träff designar vi tillsammans lektioner med målet att utveckla kvaliteten hos elevernas argumentation kopplat till hållbarhetsfrågor. Lärandet att utveckla, artikulera och utvärdera bra argument är inte bara centrala mål i skolans styrdokument utan också en förutsättning för att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle, som i allt högre utsträckning utmanas av händelser, problem och trender som är mycket komplexa och inte sällan kontroversiella. Som en utgångspunkt för designen presenterar vi en bedömningsmatris som bygger på den internationella forskningen kring elevers lärande att utveckla kvalitativt bra argument.

En mer detaljerad beskrivning av träffen, samt en kortare text och/eller video, skickas till anmälda ungefär en vecka innan nätverksträffen för att möjliggöra en kortare förberedelse innan vi ses. Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet.
Målgrupp: Lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen och skolledare.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

mars 2023

RUC – Språkdidaktiskt nätverk "Risker och möjligheter med att använda litteratur om terrorism i svenskundervisningen på gymnasiet

När: 1 mars 2023, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Karl Ågerup, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Enligt läroplanen för svenska i gymnasiet ska eleverna utveckla förmågan att läsa och reflektera kring litteratur från andra kulturer. Litteraturen ska användas som en ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.

Under nätverksträffen diskuterar vi riskerna och fördelarna med att använda fiktionsprosa som handlar om terrorister i Mellanöstern. Som exempel används den algeriske författaren Yasmina Khadras roman Sirenerna i Bagdad, som handlar om en blivande al-Qaida-terrorist i Irak. Romanen, som först utkom 2006, svarar mot ett växande behov i västvärlden av att förstå och förhindra fundamentalistisk terrorism. Karl redovisar empiriska studier med svenska elever och lärare från fyra skolor. Delvis motstridiga mål diskuteras, såsom nationell och transnationell identitetsutveckling. Vi reflekterar kring praktiska och etiska problem som politiska känslor i klassrummet, traumaexponering och våldsfascination. Slutligen samtalar vi kring möjliga lärandeaktiviteter och skissar på en lektionsserie centrerad kring skönlitteratur och terrorism.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverk "Ett närvarande ledarskap med fokus på en god arbetsmiljö för både barn och pedagoger i förskolan"

När: 9 mars 2023, kl. 12-16.00
Vad: Nätverksträffen leds av Ann Andersson Rasmussen och Lotta Haglund, biträdande rektor respektive rektor vid förskolan Snökristallens Barnakademi i Örebro, båda förskollärare med lång erfarenhet från både kommunala och fristående förskolor och med ett stort intresse för Reggio Emilia filosofin.

Vi vill berätta om det komplexa med att leda en mindre fristående förskola och hur vi arbetar för att uppnå ett närvarande, tryggt och stabilt ledarskap samt vilka strategier vi använder oss av för att få alla medarbetare att känna sig delaktiga i förskolans vision och bidra till utveckling och genomförande av vår gemensamt framtagna helhetsidé.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk. "Matematikens kultur och kulturens matematik"

När: 14 mars 2023, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Niklas Eriksen, docent i matematik vid Örebro universitet.Matematikundervisning handlar allt som oftast om att få eleverna att lära sig räkna och lösa matematiska problem. Betydligt mindre fokus läggs på matematiken som kulturell miljö, och på matematikens roll inom kultur och samhälle. I kandidatprogrammet i matematik vid Örebro universitet finns fyra små kurser som handlar om dessa aspekter. Välkomna till ett samtal om vad matematikens kultur och kulturens matematik är, och hur man på olika nivåer kan implementera detta inom ramen för skolundervisning.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare och skolledare,
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt nätverk "Förundrans roll för elevers lärande om evolutionära processer"

När: 22 mars 2023, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Magdalena Andersson, licentiand vid Örebro universitet samt projektledare för Örebro kommuns lärarfortbildningskoncept U.NO – Upplevelsebaserad NO.

Hon kommer att presentera om sin forskningsstudie om Förundran i naturvetenskapsundervisning. Utgångspunkten för projektet är att många forskare inom naturvetenskaperna ser förundran som både en grundläggande del av naturvetenskapen samt en viktig drivkraft för sin egen forskning. Men hur gör man plats för förundran i skolans NO-undervisning där ramfaktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar samt kravet på bedömning av elevers prestationer är förutsättningarna som en lärare behöver ta hänsyn till?

Presentationen kommer baseras på resultat från en klassrumsstudie där forskare och en NO-lärare (årskurs 7) samarbetat för att utforma evolutionsundervisning med plats för elevers förundran. Syftet med studien är dels att undersöka om, och i sådant fall hur, elevers förundran kan studeras i klassrumssituationer, och dels att få mer kunskap om hur förundran kan kopplas till elevers lärande i naturvetenskap. Under nätverksträffen kommer det ges tillfälle att testa en av studiens undervisningssekvenser: Fågelnäbbar - en laboration som belyser olika nyckelbegrepp inom evolutionsundervisning såsom variation, naturligt urval och konkurrens.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Inspirationsdagar - Läromedia

När: 23 mars, 2023
Vad: Ett bättre tillfälle att på bara en eftermiddag få full koll på hela läromedelsutbudet, lyssna på en tankeväckande föreläsning och inspireras till ett bättre jobb - det är svårt att hitta! Eftermiddagen rivstartar med en inspirerande föreläsning. Under hela eftermiddagen håller bokmässan, med både läromedel och skönlitteratur, öppet.
Var: Conventum
Arrangör: Läromedia
Målgrupp: Lärare och pedagoger i förskola, grundskola och gymnasiesärskola.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Inspirationsdagarna stannar vid 15 städer under våren.

Läs mer och anmäl dig här

Idrottslärarstämman 2023

När: 24-25 mars 2023
Vad: Idrottslärarstämman arrangeras årligen av Svenska Idrottslärarföreningen och i år är Högskolan Dalarna i Falun värdar för arrangemanget. Föreläsningar och workshops med temat: Hållbarhet och miljöfrågor.
Var: Högskolan i Falun
Arrangör: Svenska idrottslärarföreningen
Målgrupp: Verksamma idrottslärare, men är även öppen för deltagare som är intresserad av de föreläsningar och workshops som stämman erbjuder.
Kostnad: 2940 kr (medlem), 3560 (ej medlem)
Övrigt:

Läs mer och anmäl dig här

april 2023

SETT dagarna -Den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande

När: 18-20 april
Vad: På SETT lyfts kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärandet. Ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt ställer krav på ständig anpassning och innebär nya möjligheter för både skolledare, lärare och elever. Om vi redan i förskola och skola lägger grunden för en positiv syn på lärande och stärker individens förmåga att lära om och lära nytt ges möjligheter att möta det behov som redan nu är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hur skapar vi en lust till lärande i barngrupp och klassrum? Hur bygger vi och leder en lärande organisation? Och vilka förutsättningar och verktyg krävs för att det ska fungera i praktiken?
Var: Kistamässan, Stockholm
Arrangör: Easyfairs
Målgrupp: Verksamma inom förskola och skola.
Kostnad: Olika biljettpriser beroende på val. 995 kr-2695 kr. Early bird innan 31/12
Övrigt: Att besöka utställningen är kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Barnrättsdagarna

När: 18-19 april
Vad: Konferens med temat: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld. På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till en uppväxt fri från våld och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.
Var: Karlstad CCC
Arrangör: Stiftelsen allmänna barnhuset
Målgrupp: Verksamma inom förskola och skola.
Kostnad: Earlybird tom den 31 januari: 2 995 kr ex. moms. Från och med den 1 februari: 3 295 kr ex. moms.
Övrigt: Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med middag den 18 april.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk "Praktikutvecklande forskning i de samhällsorienterande ämnena"

När: 19 april 2023, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, och Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet. Martin håller en introduktion till hur praktikutvecklande forskning i de samhällsorienterande ämnena kan se ut, och Henric berättar om sitt praktikutvecklande ULF-projekt (Undervisning, Utveckling och Lärande) med två gymnasieskolor i Örebro. Därefter får deltagarna diskutera vilka frågor, utmaningar och hinder i sin undervisning som de skulle vilja utforska om de fick möjligheten och bolla idéer med Martin, Henric och andra universitetslärare i de samhällsorienterande ämnena.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket "Skolutveckling som styrning – om maktrelationen mellan statliga aktörer och kommunala aktörer"

När: 24 april 2023, kl. 12-16
Vad: Malin Kronqvist Håård, doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, leder nätverksträffen på temat Skolutveckling som styrning – om maktrelationen mellan statliga aktörer och kommunala aktörer inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Malin föreläser utifrån sitt pågående avhandlingsprojekt där olika typer av konkurrerande diskurser träder fram i exemplet SBS, bland annat spänningen mellan samverkan och styrning och mellan decentralisering och kontroll. Malin använder Michel Foucaults teorier om makt och diskurser för att belysa olika sätt för staten att styra, inte minst subtila sätt där staten styr på avstånd.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Maj 2023

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk "Övergångar från idrottslärarutbildning till yrkespraktik i ämnet idrott och hälsa"

När: 4 maj 2023, kl. 15.15-17.00
Vad: Nätverksträffen leds av Erik Backman, docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna, och Björn Tolgfors, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Utifrån ett pågående forskningsprojekt i samarbete mellan de båda lärosätena, behandlas frågor som: Spelar idrottslärarutbildningen någon roll för hur idrottslärare undervisar senare i skolämnet idrott och hälsa? Hur ser idrottslärarstudenter på sina möjligheter att använda sig av sådant de nyligen lärt sig under utbildningen under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)? Vilka kontextuella faktorer möjliggör och begränsar att ett visst innehåll inom idrottslärarutbildningen överförs till yrkespraktiken?

Vid träffen diskuteras även dessa frågor (problem och förslag på lösningar) utifrån deltagarnas perspektiv, i egenskap av mer erfarna kollegor eller VFU-handledare.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk "Gröna lekmiljöer och social hållbarhet"

När: 10 maj 2023, kl. 16.15-18.00
Vad: Nätverksträffen leds av Sara Frödén, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Leken är en viktig hållbarhetsfråga. Barn behöver rika och stimulerande lekmiljöer som inspirerar till olika slags lek och upplevelser. Barns olika behov och intressen står dock sällan i fokus när lekplatser och förskolegårdar byggs idag. Att platsen ska vara enkel att anlägga och förvalta stor ofta i fokus, snarare än att öka dess lekvärden och hållbarhet. I denna presentation ges exempel på olika nya innovativa sätt att skapa, förhålla sig till och använda utomhusmiljöer för barn utifrån det pågående projektet ”Den lekfulla staden”.

(För mer information om projektet: https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p2459)

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som jobbar i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

juni 2023

Framtidens Lärande Väst

När: 13-14 juni
Vad: Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnar vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtidens Lärande Väst. Konferensen är nydanande när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid. Det är i samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar.
Var: Karlstads univeristet
Arrangör: Stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun
Målgrupp: Samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare.
Kostnad:
Övrigt: Program och mer information kommer upp under våren

Läs mer här

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se