Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kalendarium 2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Digitalisering i förskola och skola har en egen kompetensutvecklingssida. Sidan hittar du här!

Kalendariet månad för månad

Oktober

November

December

oktober 2021

Digital nätverksträff för alla diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP.

NÄR: 8 oktober
VAD: Nätverksträff -Temat för träffen är "Den viktiga vägledningsgruppen"
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Centralt skolstöd och psykologgruppen, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 14 oktober klockan 12-16
VAD: Att leda utvecklingen av verksamheten i förskola och skola på vetenskaplig grund - med exempel på praktikutvecklande/undervisningsutvecklande forskning Nätverksträffen leds av Inger Eriksson, professor och lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Efter en introducerande föreläsning öppnar vi upp för diskussioner i regionalt blandade grupper kring frågor som:

  • Vilka redskap har ni idag för att identifiera utvecklingsbehov utifrån förskolelärares/lärares upplevda utmaningar?
  • Vad är skillnaden på systematisk utveckling av den pedagogiska verksamheten/undervisningen och undervisningsutvecklande forskning/praktikutvecklande forskning?
  • Vad betyder det att verksamheten bygger på vetenskaplig grund?
  • Hur kan en undervisningsutvecklande/praktikutvecklande strategi utformas och drivas?

VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt - RUC bjuder på lunch och eftermiddagskaffe
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs - anmälan är bindande. Anmälan öppnar v 33.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 18 oktober klockan 15:15-17
VAD: Varierande metoder och undervisningsformer i fysiska och digitala klassrum - för att arbeta med världen i klassrummet Förstelärarna Emelie Hahn och Charlotta Granath bedriver en flerfaldigt prisbelönt undervisning som utmärks av struktur och variation. De kan visa att elevernas språkliga och interkulturella kompetenser stärks samtidigt som de förbereds för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Vi får ta del av undervisning och projekt på lokal, nationell och internationell nivå. Dessutom blir det en föreläsning med interaktiva inslag för att skapa förståelse, väcka tankar och starta en diskussion.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 34.

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt MR-forum: Liv och hälsa ung särskola 

NÄR: 20 oktober, klockan 12-13
VAD: Hur mår barn och unga i Örebro län som går i särskolan? Under detta MR-forum kommer Linda Bååk (analytiker på Region Örebro län) och Sandra Boman (rektor för grundsärskolan i Karlskoga kommun) och berättar om resultat och erfarenheter från den enkätundersökning med barn och unga i särskolan som gjorts i år. diskussion.
VAR: Digitalt via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
MÅLGRUPP: Föreläsningen riktar sig till allmänheten.
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Sista dag för anmälan är 18 oktober.

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 174.9 kB. (Pdf, 174.9 kB)

Digital MR-frukost: Hedersrelaterat våld och förtryck 

NÄR: 22 oktober, klockan 07.30-08.30
VAD: Välkomna till ett samtal kring hedersrelaterat våld och förtryck! Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. För att kunna motverka detta våld och förtryck är grunden att vi som yrkesverksamma, har kunskap om vad som ligger bakom. Emma Filbey kurator på centrum mot våld, Monika Boström gruppledare på mottagningsgruppen och Anna Andersson enhetschef på socialkontor Vivalla, berättar om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilka konsekvenser våldet medför samt vilka möjligheter och skyldigheter vi som yrkesverksamma har att hjälpa de som är utsatta.
VAR: Digitalt via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
MÅLGRUPP: Medarbetare i Örebro kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Sista anmälninsdag är onsdagen den 20 oktober. Arrangemanget filmas och kan ses i efterhand via intranätet.

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 175.4 kB. (Pdf, 175.4 kB)

Digitalt MR-forum: Funktionshinderpolitik, globalt, EU och i kommunen!

NÄR: 22 oktober, klockan 12.30-13.30 och 13.30-15.00
VAD: Kommunala Tillgänglighetsrådet bjuder in er till en föreläsning av Annika Jyrwall Åkerberg som kommer att föreläsa om Mänskliga rättigheter, FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning och hur nationell funktionshinderpolitik implementeras i kommunal kontext.
VAR: Digitalt via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun, Kommunala Tillgänglighetsrådet
MÅLGRUPP: Första timmen är öppen för alla, andra timmen är fördjupning riktad till chefer på olika nivåer och förtroendevalda.
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Sista anmälninsdag är onsdagen den 20 oktober.

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 156.8 kB. (Pdf, 156.8 kB)

November 2021

Pedagogiskt ledarskap 2021

NÄR: 2-3 november
VAD: Välkommen till en livesänd digital konferens på temat pedagogiskt ledarskap med några av Sveriges bästa lärare. Du ser alla föreläsningar direkt i webbläsaren och kan även ta del av dem i efterhand.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Rova och Sjögren Psykologi AB
MÅLGRUPP: Personal och ledare inom grundskola och gymnasieskola.
KOSTNAD: 1750 kr. Mängdrabatt, vilket innebär att om du anmäler fler än två personer från samma arbetsplats, kostar den tredje och alla ytterligare digitala biljetter du köper endast 650 kr/styck.
ÖVRIGT: Notera att anmälan är bindande men inte personlig. 

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2021

NÄR: 3 november klockan 8-16:20
VAD: Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare. För tredje året i rad ger Gothia Kompetens Sveriges lärare möjlighet att ägna en heldag åt att fördjupa sig i klassrumspraktik och i undervisningen. Det är en dag fylld med talare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande för lärare från grundskolan upp till och med gymnasiet.
VAR: Stockholmsmässan, Älvsjö
ARRANGÖR: Gothia kompetens
MÅLGRUPP: Lärare i grundskolan och gymnasiet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Skolinspektionens dag 2021 - Om skolor i utsatta områden

NÄR: 9 november klockan 9-12:30
VAD: Vad kan skolan göra för barns uppväxtvillkor i utsatta områden? Var slutar skolans uppdrag? Hur stor roll har polisen och socialtjänsten? Generaldirektör Helén Ängmo hälsar välkommen till årets digitala konferens som fokuserar på utmaningar för skolor i utsatta områden. Med utgångspunkt i rapporten ”Långvarigt låga kunskapsresultat” kommer vi bland annat diskutera vikten av att huvudmän och rektorer säkrar behöriga lärare och skapar goda förutsättningar för alla elever.
VAR: Live digitalt
ARRANGÖR: Skolinspektionen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 9 november klockan 15:15-17
VAD: Kooperativt lärande i musikundervisningen. Rikard Saverman, musiklärare vid Engelbrektsskolan Örebro kommun, leder nätverksträffen.
Under de senaste tre åren har Engelbrektsskolan arbetat med kollegialt lärande och kooperativt lärande med fokus på att skapa ett klassrum det alla deltar, lyssnar aktivt och bemöter varandra positivt. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang och lärande. Samarbete och kunskapsutbyte elever mellan främjas i ett demokratiskt klassrum. Hur översätts detta till musikundervisning? Olika kooperativa strukturer presenteras utifrån såväl instrumentalspel som till digitalt skapande. Frågor som fysisk lärmiljö, gruppindelning, rollfördelning och positivt ömsesidigt beroende diskuteras.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november klockan 15:15-17
VAD: Kan elever bli bättre på att kommunicera skriftligt i matematik? Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet, ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet, vilket kommer att presenteras och diskuteras under nätverksträffen.

Elever skriver mycket i matematik och det de skriver använder vi lärare för att dra slutsatser om vad de kan. Därför är det viktigt hur de skriver och vad de skriver när de till exempel ska redovisa hur de löst ett problem. Om en del skriftliga redovisningar är bättre än andra måste vi lärare kunna identifiera vad som gör dem bättre och undervisa så att våra elever kan utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt i matematik.

Forskningsprojektet tar utgångspunkt i åk 6-9, men nätverksträffens innehåll bör vara intressant för matematiklärare oavsett elevgrupp.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Med språket i fokus – inspirationsseminarium för fördjupade språkfrämjande insatser för barn i förskoleålder

NÄR: 15 november, klockan 13.00-16.30
VAD: Seminariet kommer belysa praktiska erfarenheter från språkscreeningen, forskning kring tal- och språkutveckling samt utmaningar och möjligheter kring språk i vardagen. Moderator Lise-Lotte Cullberg kommer att guida oss genom eftermiddagen.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Region Örebro län
MÅLGRUPP: Du som möter barn och föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet i förskoleåldern.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 365.8 kB. (Pdf, 365.8 kB)

Språklärargalan 2021

NÄR: 18 november
VAD: Språklärargalan sätter ljuset på lärande exempel inom språkundervisning, ger erfarenhetsutbyte mellan språklärare och inspirerar till utveckling av språkundervisningen.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Skolverket
MÅLGRUPP: Språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 november klockan 16:15-18
VAD: Tidigt läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan. Utifrån hennes forskningsresultat ger hon tydliga exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon vill också inspirera till en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Internetdagarna 2021

NÄR: 22-23 november
VAD: Sveriges viktigaste konferens för alla som jobbar med internet, digitalisering eller digital kompetens. Ta del av unika insikter från internationella keynotetalare, nätverka med tusentals andra och djupdyk i olika temaspår. Bredda ditt digitala perspektiv med oss!
VAR: Stockholm Waterfront Congress Center 
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Personal inom förskola och skola
KOSTNAD: 800 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig här!

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker elevers psykiska hälsa och lärande

NÄR: 22-23 november
VAD: Konferens och fördjupningseftermiddag. Elevhälsa och pedagogiskt arbete i samverkan kring lärande.

- Psykiska ohälsa i pandemins fotspår– vad ger den för uttryck och hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande och hälsofrämjande?
- Hjärnsmart och meningsfull undervisning- evidensbaserade modeller som stödjer elevers lust och vilja till utveckling och lärande
- Systematiska och konkreta metoder som främjar närvaro, förebygger och åtgärdar frånvaro – så får skolan eleverna att stanna i skolan
- Utsatthet, nakenhet och mobbing på nätet – hur möta det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag
- Existentiell hälsa– långsiktigt arbete i klassrummet där lärarna är inkluderade och håller samtal Hur stödja elevers uthållighet, mentala styrka och vilja till lärande – utveckla elevers förmågor att möta vardagens utmaningar och motgångar
VAR: Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm eller som digital livesänd konferens
ARRANGÖR: Kompetento
MÅLGRUPP: Personal inom skola
KOSTNAD: 5995 kr, konferens och temaeftermiddag 6995 kr.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 24 november klockan 15:15-17
VAD: Samverkan för inkluderande elevhälsa. Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik och Charlotta Pettersson, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet samt personal från medverkande skolor leder nätverksträffen.

Vi får del av ett praktiknära forskningsprojekt om hur elevhälsoarbetes innehåll och organisatoriska utformning ser ut vid några pilotskolor i Örebro kommun. Projektet identifierar situationer där hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete har fungerat tillfredsställande, men också situationer där det fungerar mindre bra och dilemman elevhälsan brottas med. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta strategiskt, hälsofrämjande och förebyggande kring elevhälsofrågor, för att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

December 2021

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 1 december klockan 15:15-17
VAD: Nätverksträff. Allt kretsar kring en sten i
vattnet…Mårten Persson, Örebro kommun och David Tverling, Naturskyddsföreningen i Örebro.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT:

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 14 december klockan 15:15-17
VAD: En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Nätverksträffen leds av Alva Appelgren, fil.dr., forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Karin Fröding, fil.dr., biträdande projektledare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Skolforskningsinstitutet och SPSM har i ett samarbete tagit fram översikten En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 15 december klockan 15:15-17
VAD: Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk, Örebro universitet, Maria Swenson och Evelina Tornehagen, svensklärare vid Gumaeliusskolan Örebro kommun presenterar några huvudresultat från det praktiknära forskningsprojektet Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. I projektet undersöker vi tillsammans hur svensklärare i undervisningen kan förhålla sig till hur språkideologier – idéer och tankar om vad språk är eller kan vara – uttrycks medvetet eller omedvetet genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter och artefakter

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se