Gå till innehåll
  • Start
  • / Det här är Pedagog Örebro

Pedagog Örebro är en webbaserad mötes- och samlingsplats för pedagogisk utveckling i Örebro kommun.

Pedagog Örebro stärker pedagogers och skolledares professionella utveckling genom att aktivt bidra till olika former av kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverkande. Hos oss delas och sprids goda exempel på utvecklingsarbeten som sker i kommunen, både inom kommunala och fristående verksamheter.

På Pedagog Örebro låter vi yrkesverksamma dela med sig av sin kompetens, tankar och reflektioner genom bland annat bloggar, poddar och filmat material. Här finns också relevanta lärresurser och temasidor utifrån styrdokument och verksamhetens behov.

Vi främjar och arbetar för en aktiv delakultur i och mellan verksamheter. Genom utbyten av goda exempel och erfarenheter mellan pedagoger och skolledare tillsammans med aktuell forskning vill Pedagog Örebro bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i och mellan verksamheterna, samt till att uppfylla förskolans och skolans mål.

Pedagog Örebros primära målgrupp är pedagoger och skolledare i Örebro kommun från förskolan till vuxenutbildning.

Pedagog Örebro kan du följa dels på denna hemsida där vi publicerar inlägg samt på Twitter, Instagram och Facebook.

Följer du oss på Facebook får du veta när det publiceras nya inlägg här men även andra aktuella händelser.

PÖ-redaktionen: Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren.

Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren.

Kontakt

Mikael Kindgren
Webbredaktör
019-211806

Jonas Gunnarsson
Webbredaktör
019-215570

pedagogorebro@orebro.se

Pedagog Örebro är en webbaserad mötesplats för pedagogisk utveckling i Örebro kommun. Verksamheten främjar utbyte av goda exempel och erfarenheter mellan pedagoger och skolledare. Pedagog Örebro stärker också pedagogers professionella utveckling genom att aktivt bidra till pedagogers kompetensutveckling. Detta tillsammans ökar kvaliteten i verksamheterna samt underlättar för förskolan och skolan att nå sina mål.

Mål:

  • Initiera, stötta och organisera nätverkande och kompetensutveckling för förskola och skola
  • Samverka och samarbeta med verksamheterna för att stödja pedagogernas professionella utveckling
  • Förenkla omvärldsbevakningen inom det pedagogiska området genom att bevaka aktuell forskning och fortbildning
  • Vara en mötesplats för pedagoger och för spridning av pågående pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Använda sociala plattformar och olika medier för ökad tillgänglighet och anpassning
  • Informera om pedagogisk kompetensutveckling inom aktuella områden
  • Följa, informera och sprida huvudmännens (kommunal och fristående verksamheter) utvecklingsarbete.

Initiativet till att starta upp en pedagogsajt i Örebro togs av de tre IKT-pedagogerna Peter Ellwe, Emil Jansson och Torbjörn Kämblad redan under våren 2013 genom att registrera domännamnet pedagogorebro.se samt på ideell basis publicera filmklipp via en YouTube-kanal med samma namn.

Det var dock först under hösten 2013 som sidan startades upp i kommunens regi när de två kvalitetsutvecklarna Anna-Eva Olsson och Fredrik Bergman tillsammans med kommunikationsavdelningen i Örebro kommun byggde upp Pedagog Örebro via en WordPress-blogg.

Den 4 mars 2014 skrev den dåvarande programdirektören, Marie Holm, på ett projektdirektiv och Pedagog Örebro var ett faktum.

I juni 2015 tackade Anna-Eva och Fredrik för sig som webbredaktörer på Pedagog Örebro. I augusti tog istället Stefan Karlsson och Carina Mokvist Koutakis över redaktörskapet med 50 % vardera.

Fr.o.m. januari 2016 består redaktionen endast av Stefan Karlsson.

Augusti 2018 utökas redaktionen med ytterligare en webbredaktör: Mikael Kindgren

Stefan Karlsson tackade för sig i oktober 2018. Han ersattes av Jonas Gunnarsson som började i januari 2019

I juni 2019 skrevs en ny uppdragsbeskrivning för Pedagog Örebro tillsammans med förvaltningschef Margareta Borg.

Från 1 januari 2023 tillhör Pedagog Örebro Förskole- och grundskoleförvaltningen.

Cookies, personuppgifter och tillgänglighet

Örebro kommuns webbplats kan du läsa vad som gäller för cookies, hur vi arbetar med tillgänglighet på webben och hur vi hanterar personuppgifter på webben.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se