Pedagog Örebros årsresumé 2019

Så var det dags att summera året 2019. Vilka artiklar och sidor lästes mest? Vilka inlägg engagerade mest? Här finns listorna och länkarna till artiklarna och sidorna. Mycket nöje och god fortsättning önskar vi på Pedagog Örebro!

2019 var året då Pedagog Örebro:

 • Blev två medarbetare. Jonas Gunnarsson anlände i januari och gjorde att redaktionen kunde jobba bredare, göra fler besök i verksamheterna och öka antalet inlägg på sajten och i sociala medier.
 • Fortsatte utveckla bokbloggen med betydligt fler titlar. Sveriges mest lästa pedagogiska bokblogg hittar du på Pedagog Örebro.
 • Fick flera nya bloggar. Bloggen om barnkonventionen, skolledarbloggen, Lotsens blogg samt "delaktighet och inkludering" presenterades. Även två vloggar introducerades: "förvaltningschefen har ordet" och "därför är jag lärare"
 • Tog över förstelärarnätverket för gymnasiet och gymnasiesärskolan
 • Kom över 1700 följare på Facebook och nästan 600 på Instagram
 • Ökade samarbetet med förvaltning förskola och skola med bland annat regelbundna redaktionsråd.
 • Introducerade den nya serien Skicka vidare! där pedagoger och skolledare får svara på frågor från en kollega.
 • Presenterade nya sidor. Barnkonventionen, språkutveckling, giftfria barnverksamheter, grundsärskolan. Nya startsidor för respektive skolform introducerades också.

Årets mest lästa artiklar:

 1. Tips på hur du kan skapa arbetsro i klassrummet. Blogginlägg "kunskap, glädje och trygghet" (Emma Carlström, Brunnsskolan) publicerad den 7 oktober 2019. Emmas blogg har läst av många under året och hennes vilja att dela med sig och skapa en "dela-kultur" har uppskattats. Emma tilldelades också pedagogogiskt pris 2019. Nu vinner Emma ännu ett pris - redaktionen säger stort grattis!
 2. Startuppgifter för att skapa arbetsro och en bra start på lektionen. Blogginlägg "kunskap, glädje och trygghet" (Emma Carlström Brunnsskolan) publicerad den 21/1 2019.
 3. Vi gör världen bättre! Hållbar utveckling för förskolan - Från bloggen "röda trådar i förskolans verkstad" (Jenny Lindahl, Fåraherdens förskola) Publicerad 7 maj 2018. Publicerades redan 2018 men fick många läsare även 2019. Kanske beroende på det väldigt aktuella ämnet?
 4. Så arbetar vi med ASL - att skriva sig till läsning. Blogginlägg "Kunskap, glädje och trygghet" (Emma Carlström, Brunnsskolan) Publicerad 8 april 2019.
 5. Centralt skolstöd växer och får en ny chef. Nyhetsartikel publicerad den 18 januari 2019. Centralt skolstöd fick nya verksamheter under sitt paraply och fick en ny chef i Margareta Borg. Senare under året förändrades verksamheten igen och fick ytterligare en ny utformning efter sommaren.
 6. Att arbeta på svenska skolan i Thailand. Nyhetsartikel om Rickard Zeits som jobbat som lärare i Thailand. Publicerades redan 15/2 2017, alltså en riktig långkörare som fortfarande är still going strong!
 7. Dagens digitala tips: Clasroomscreen. Ingick som en lucka i vår digitala julkalender 2018 och publicerades den 5/12 2018.
 8. Om ICDP. Artikel om vägledande samtal/ICDP där Pedagog Örebro gjorde tre filmer som beskriver arbetssättet. Publicerad den 14/9 2018.
 9. Skottlandsmodellen - snart också modellen för Örebro. Nyhetsartikel som beskrev modellen där ökad samordning och samarbete med fokus på den enskilda individen, står i fokus. Publicerad den 3/4 2019.
 10. Det kollegiala lärandet viktigt när Norrbyskolan växer. Nyhetsartikel där vi träffade förstelärarna på Norrbyskolan som berättade om sitt arbete på skolan. Publicerad den 29/1 2019

Årets mest engagerande inlägg på sociala medier:

 1. Pedagogiskt pris 2019. Pedagog Örebro deltog som vanligt när pedagogiskt pris delades ut. Denna gång på plats ute i verksamheterna. (December)
 2. Skottlandsmodellen snart också modellen för Örebro. (April)
 3. Nya Karlslundsskolan har rörelsen i fokus (Oktober). Vi deltog på skolans workshop om rörelse och pratade med rektor, skolchef och ansvariga.
 4. Högaffektiv debatt om lågaffektivt bemötande. Inlägg i bloggen "i huvudet på en skolpsykolog" oktober. Ett inlägg i den då heta debatten.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: