Gå till innehåll
 • Start
 • / Tema
 • / Förstelärare och spridningskonferenser

Förstelärare och spridningskonferenser

Örebro kommun har tillsatt förstelärare runt om på skolorna i kommunen. Uppdragen ser lite olika ut beroende på vilken tjänst pedagogen har. På denna sida hittar du alla förstelärare i Örebro kommuns skolor och information om spridningskonferenser som genomförs varje termin

Förskole- och grundskoleförvaltningens spridningskonferenser

Spridningskonferensen utgör en del av Förskole- och grundskoleförvaltningens nysatsning för att dela aktuell forskning och beprövad erfarenhet som pågår i forskningssammanhang och i grundskolorna.

En gång per termin bjuds rektorer och biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor in till en spridningskonferens i syfte att lyfta frågor om vad som fungerar och varför och söka svar i erfarenheter och forskning.​

Nästa spridningskonferens är planerad till den 24 oktober 2024. Anmälan öppnar i augusti.

Artiklar om spridningskonferenserna

Spridningskonferens med forskning och samtal i fokus

Förstelärare och rektorer bjuds in till ny spridningskonferens om forskning och beprövad erfarenhet

Undervisningsutmaningar i fokus för förstelärare och rektorer

Skolor i pilotprojekt om undervisningsutmaningar

Grunduppdraget Örebro kommun

Grunduppdraget för Förstelärare kompletteras med grunduppdraget som
lärare enligt nedan punkter eftersom Förstelärarens arbetsuppgifter i all
väsentligt ska bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Rektor ska ytterligare definiera och tydliggöra förstelärarens uppdrag utifrån
specifika behov inom verksamheten. Även förvaltningsövergripande uppdrag
kan förekomma.

Lärare (samtliga kategorier)

 • Du planerar, genomför och utvärderar undervisning inom de
  ämnen du är behörig i.
 • Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa
  möjliga måluppfyllelse.
 • Du utövar mentorskap/utför klassföreståndaruppgifter.
 • Du stödjer elevers sociala utveckling och fostran.
 • Du skapar god miljö för lärande.
 • Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt
  verksamhetsområde.
 • Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys
  och rutiner.
 • Du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.

I uppdraget som förstelärare:

 • Arbetar du metodiskt med systematiskt kvalitetsarbete
  tillsammans med skolledning.
 • Omvärldsbevakar och deltar du i arbete av skolövergripande
  karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika
  områden.
 • Utvecklar du det kollegiala lärandet och verkar för
  ämnesutveckling.
 • Sprider du ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till
  kollegor, digitalisering och IT-användning ingår här som en
  naturlig del.
 • Stödjer du kollegor i deras professionella utveckling genom
  beprövade modeller och metoder.

Ett nätverk fanns för förstelärare inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2015-2019. Materialet hittar du här

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se