Skicka vidare! Cecilia Carrevik

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Cecilia Carrevik, specialpedagog på Olaus Petriskolan 7-9 City, som svarar på tre frågor från Lena Sundqvist.

Hej Cecila! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Cecilia Carrevik och har i snart fem år jobbat som specialpedagog på Olaus Petriskolan 7-9 City. Här stormtrivs jag med våra härliga ungdomar och såklart med mina fantastiska kollegor i elevhälsan och i skolans arbetslag. Det är alltid kul att gå till jobbet! Jag har under mina år som lärare arbetat mestadels på låg- och mellanstadiet, men även några år på gymnasiesärskolan i Hallsberg samt en kort period på grundsärskolan här i Örebro.

Cecilia Carrevik

Cecilia Carrevik

Berätta lite om hur ditt uppdrag ser ut.

– Mitt uppdrag innebär huvudfokus på elever som har en stor problematisk skolfrånvaro. Det innebär att hitta fungerande strategier för respektive individ i det skolnärmande arbetet, vilket också innebär att skapa förtroendefulla relationer med såväl elev som med vårdnadshavare.

– För de elever som är helt hemma kan det innebära att först etablera relation för att kunna undervisa hemma något/några tillfällen i veckan, till att så småningom komma utanför hemmet och klara av undervisning på annan plats där eleven kan känna sig trygg, ex stadsbiblioteket eller den f d F-6 skolan. Förhoppningsvis kommer vi sedan till att börja överbrygga till skolan, enskilt eller i vår särskilda undervisningsgrupp, och sedan slussa in mer eller mindre i klass. För elever som har mycket hög frånvaro men är på skolan även om lektionsnärvaro uteblir, så handlar det mycket om att finnas till för ex. elevens frågor och funderingar kring skolvardagen och för motiverande samtal. En stor del är också att ha en nära kontakt med vårdnadshavare, ibland dagligen, ibland veckovis.

– Samarbete med olika externa aktörer, exempelvis BUP och socialtjänsten samt vara länken mellan pedagoger och de instanser utanför skolan där vi har elever, exempelvis Bryggan eller Sjukhusskolan ingår också i mitt uppdrag.

– Jag är också samordnare för vår särskilda undervisningsgrupp på skolan, där jag även är med i undervisningen något tillfälle i veckan.

– Sist men definitivt inte minst innebär också mitt uppdrag att arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete kring att främja närvaro, vilket också är ett prioriterat verksamhetsmål på vår skola. Vi gör det bra och har kommit långt men vi kan alltid bli ännu bättre!

Vilka är de största utmaningarna i din lärarvardag?

– En stor utmaning är att hitta en bra balans i det skolnärmande arbetet med eleven, att inte skynda på till nästa steg när eleven börjar göra framsteg och att stanna "lagom" länge innan man går vidare. Del i detta är också att "hålla i och hålla ut", inse att det tar tid och att det blir bakslag. En annan utmaning, som är en väldigt rolig del i mitt jobb , är det viktiga relationsskapande arbetet där trygghet och tillit måste etableras till såväl elev som vårdnadshavare för att nå framgång.

Dela med dig av ett gyllene ögonblick ut din vardag.

– Jag har många guldkorn men vill dela detta. I höstas, en månad in på terminen, blev jag uppringd av en före detta elev som precis börjat gymnasiet, på IM (Introduktionsprogram). Jag jobbade nära eleven under 2,5 år, allt ifrån hemundervisning till undervisning på annan plats samt undervisning i skolans särskilda undervisningsgrupp. Det har varit toppar och många dalar för eleven. När eleven ringde mig berättade denne med stor stolthet att hen varit i skolan alla dagar sedan skolstarten och trivdes toppenbra. Berättade om lärarna som är toppen och med stolthet att det gick bra med skolarbetet. Jag blev så oerhört glad för elevens skull och för att denne äntligen hade en känsla av att lyckas och skapat en form av självförtroende! Ett riktigt guldkorn!

Jag vill skicka tre frågor vidare till Helena Bilow, lärare på Sfi:

  1. Kan du berätta lite om vad ditt läraruppdrag på Sfi innehåller?
  2. Vilken är den största utmaningen i ditt uppdrag?
  3. Vad är det bästa med att vara lärare på Sfi?

Senast uppdaterad:

Publicerad: