Skicka vidare! Anders Bergmark

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Anders Bergmark, lärare på Centralt skolstöd, som svarar på tre frågor från redaktionen på Pedagog Örebro.

Anders Bergmark

Anders Bergmark

Hej Anders! Berätta lite om dig själv.

Mitt namn är Anders Bergmark och jag är legitimerad lärare och har jobbat i skolvärlden till och från sedan 25 år tillbaka. Jag har bland annat varit klasslärare på mellanstadiet, jobbat som sjukhuslärare på Barnkliniken på USÖ, stöttat hemmasittare på Bryggan samt de sista fyra åren jobbat på Slussen där vi framförallt arbetat med utåtagerande och normbrytande beteende. Har en familj med sambo och fyra barn i åldrarna 15-23 år och bor på landet. På fritiden blir det mycket naturupplevelser i form av resor, dykning, vandring, MTB och kajakpaddling. Jag har även en förkärlek för motorcyklar i alla dess former och att hitta nya slingriga och vackra vägar runt om i Sverige.

Kan du berätta lite om hur ditt uppdrag ser ut?

– Mitt uppdrag som lärare på Centralt Skolstöd innebär att jag jobbar direkt mot elever som har ett normbrytande och utåtagerande beteende i skolan. Jag jobbar med helheten kring eleven och lägger ett pussel för att på sikt förstå vad som skapar beteendet och sedan komma med förslag på lösningar som utgår från elevens behov. För att nå eleverna och få deras förtroende använder jag mig av intressanta och spännande aktiviteter och upplevelser som stärker och skapar en ökad självkänsla. Genom att rikta in sig på friskhetsfaktorerna snarare än riskfaktorerna skapas en relation till eleven som bygger på glädje och att ha kul. Jag försöker alltid se bakom beteendet och är intresserad av hur eleven mår och vad i elevens miljö som triggar fram vissa känslor.

Vad ser du som viktigast i mötet med eleverna?

– Viktigast i mötet är att skapa en hållbar relation där elever på sikt vågar berätta vad som tynger dem och sätta ord på sina känslor. Detta uppnås genom stunder av kravlös samvaro, avsätta tid tillsammans, visa intresse, undvika att styra och istället ge positiv uppmärksamhet. Elever behöver bli sedda och lyssnade på av vuxenvärlden. Detta ställer krav på både relationsarbete och relationsbyggande.

Har du några tips till skolorna om hur de kan organisera för att få tillbaka eleverna du möter till klassrummen?

– Hitta eleven där hen befinner sig i dagsläget och gör anpassningar för att skapa ett tillstånd och en känsla av att lyckas och bygg sedan på i små steg. Många elever med NPF tycker även det är skönt att kunna gå undan ibland till ett lugnare ställe än klassrummet och få jobba i en liten grupp med lärare, framförallt under en inskolningstid. Precis som undervisningen kräver förberedelser, kräver också professionella relationer förberedelser och tid. Det i sig kräver en medvetenhet från alla oss vuxna som jobbar kring eleven.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Edvin Thörnholm, slöjdlärare på Adolfsbergsskolan:

  1. Anser du att det behövs mer lektionstid med praktiska ämnen i grundskolan?
  2. Ni har nyligen byggt om era slöjdsalar för att jobba på ett lite annorlunda sätt med slöjdämnet. Berätta mer...
  3. Om du blev skolminister i en regering, vad vore det första du skulle vilja ändra på?

Senast uppdaterad:

Publicerad: