"Lollo" har elevernas framtid i fokus

Den traditionella bilden av en studie- och yrkesvägledare är kopplad mycket till gymnasieval och prao. Vi träffar Ann-Louise "Lollo" Hedström på Almby skola och en ny bild av vad en studie- och yrkesvägledare gör växer fram, med mer varierande arbetsuppgifter och ett stort fokus på det elevnära arbetet.

Ann-Louise "Lollo" Hedström

Vi träffar Studie- och yrkesvägledaren Ann-Louise "Lollo" Hedström i Almby skolas elevcafé. En miljö som hon spenderar mycket tid i - bland eleverna trivs "Lollo" allra bäst. Det kan handla om att ta spontana snack med elever om framtiden och att plocka upp dom som riskerar att hamna snett eller riskerar att ej nå målen. Den traditionella SYV-rollen med bara gymnasieinfo och prao-information sitter djupt rotad i många och "Lollo" vill nyansera bilden.

– Att vara ute bland elever är det viktigaste, att peppa och plocka upp dom som är på väg åt fel håll. Sen har jag cirka 140 individuella samtal med alla elever årskurs 9 och ansvarar för föräldramöten och samtal med andra aktörer, berättar Lollo.

Arbetsmarknadsveckan i full gång

När vi besöker Almby skola är den årliga arbetsmarknadsveckan i full gång. Tillsammans med SO-lärarna Katrin Ragnarsson och Johanna Widman ansvarar Lollo för veckan som är schemabrytande för alla skolans elever i årskurs 9. Gymnasieinformation, smart-matte, arbetsmarknadskunskap och besök från försvaret, skolor samt olika yrkesgrupper, är exempel på aktiviteter under den intensiva veckan.

– Syftet är att förbereda eleverna på det kommande gymnasievalet och framtiden. En del har koll och en del tror de har koll. En sådan här vecka väcker oftast frågor och funderingar som vi sedan får fånga upp. Sen är det jättekul att under veckan få samarbete med lärare. Jag är ensam i min profession och uppskattar samarbete mycket och det blir så bra när vi har olika infallsvinklar på olika frågor, säger Lollo Hedström.

En grupp som glöms bort

Studie- och yrkesvägledare är en grupp som oftast glöms bort. Lollo tar som exempel att få skolor satsar på en heltidsanställd SYV och att ganska få är utbildade. I Örebros kommunala högstadieskolor är det till exempelvis bara två som har heltidsanställda "SYV:ar". En yrkesgrupp som också får dra ett tungt lass själva – då få har nära kollegor ute på skolorna.

– En otroligt viktig resurs att satsa på. Jag har ett helhetsperspektiv på elevens utbildning och framtidsvägar. Jag vet vad som krävs för att nå deras mål. Får jag bestämma borde alla skolor ha en heltidsanställd SYV, säger Lollo.

Pedagog Örebro kommer under hösten satsa lite extra på bevakningen av studie- och yrkesvägledare. I en serie reportage och artiklar kommer vi lyfta viktiga aspekter av yrket. En SYV-blogg kommer också startas där olika studie och yrkesvägledare i länet kommer skriva inlägg i relevanta och frågor som berör yrket. Håll utkik!

– Jättekul att vi uppmärksammas! Hoppas detta väcker intresse för en liten men otroligt viktig yrkesgrupp, avslutar Lollo Hedström.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: