Brunnsskolan och Stora Mellösa skola i framgångsrikt samarbete kring STL – Skriva sig till lärande

På Pedagog Örebro blir vi extra glada när det goda arbetet som sker på förskolor och skolor sprids, delas och utvecklas mellan verksamheterna. Ett bra exempel är samarbetet som sker kring modellen STL – Skriva sig till lärande på Brunnsskolan och Stora Mellösa skola.

Karolina Groth, Angelica Sundström, Patrik Olofsson Lado, Martina Andersson och Emma Carlström

Stora Mellösa skola F-6 deltog i kommunens pilotprojekt kring undervisningsutmaningar under 2022. För att ta nästa steg ville skolan ha mer konkreta verktyg att jobba med, få mer verkstad och hitta evidentsbaserade arbetssätt.

I en annan del av Örebro, på Brunnsskolan, jobbar försteläraren Emma Carlström sedan några år med modellen STL – Skriva sig till lärande. Försteläraren Karolina Groth på Stora Mellösa skola, upptäckte Emmas arbete kring STL i blogginlägg på Pedagog Örebro och i sociala medier och tog kontakt med Emma.

– STL passade verkligen våra behov som handen i handsken. När jag började prata med Emma så blev jag otroligt pepp och vi började diskutera hur vi skulle kunna börja samarbeta kring detta, säger Karolina Groth.

Och Emma ville gärna dela med sig av sitt arbete med STL.

– Jag tror det är viktigt att vi vågar visa upp det vi är bra på. Det pågår så mycket bra på våra skolor men vi måste bli bättre på att visa upp det. Gör vi det kan vi lättare ta hjälp av varandra, menar Emma Carlström.

Rektorer gav förutsättningar

De båda rektorerna, Patrik Olofsson Lado på Stora Mellösa och Angelica Sundström på Brunnsskolan, var båda mycket positiva till förslaget om ett samarbete och gav redan från början förutsättningar för arbetet.

– Jag visste redan från min tid som rektor i Sollentuna att STL verkligen funkar. Sen har jag sett hur eleverna utvecklas av det på Brunnsskolan. Jag tycker det är viktigt att vi delar med oss och samtalar mellan skolor. Mer dela-kultur och öppna dörrar mellan skolorna kommer utveckla oss, menar Angelica.

– Modellen hakade i vårt tidigare arbete med Inger Eriksson (professor i pedagogik) och undervisningsutmaningar på ett perfekt sätt. Nu fick vi en konkret modell att arbeta med som passade våra förutsättningar bra, säger Patrik.

Att just rektorerna har varit så delaktiga, gett förutsättningar och drivit arbetet, har varit en nyckel för att samarbetet funkat så bra. De båda rektorerna har också tryckt på vikten av få med all personal på skolan i arbetet.

– Visst är det viktigt att jag som rektor skapar förutsättningar men det är också viktigt att drivkraften kommer inifrån. I det här fallet finns ett härligt driv bland min personal och det har gjort att det funkat så bra. Jag tycket också det är viktigt att vi kan dra nytta av varandras kompetenser, vilket vi gjort i det här fallet, säger Patrik.

Har träffats vid åtta tillfällen

Under 2023 har skolorna träffats vid åtta tillfällen. Emma har hjälpt Stora Mellösas lärare med att komma igång att jobba med modellen. Studiebesök i varandras klassrum har också stått på programmet.

– Det har varit så kul och givande. Stora Mellösas lärare var supertaggade redan från start så arbetat har flutit på jättebra. Det har varit riktigt intensivt men det har funkat för att skolans personal varit så positiva och fått förutsättningar för arbetet, säger Emma.

– Att få komma och titta hur andra lärare jobbar har gett jättemycket. Man blir lätt hemmablind och arbetet med STL har gett mig helt andra perspektiv. Vi är ödmjuka att vi gått igenom det här snabbt men vi lär oss och kollegiet jobbar mycket tillsammans och stöttar varandra i arbetet med STL, säger Martina Andersson, förstelärare på Stora Mellösa skola.

Att STL är en metod som verkligen funkar skriver de båda skolorna under på med eftertryck. Emma har i sina blogginlägg förklarat hur hon jobbar, vilka fördelar hon ser och vad forskningen ser när det gäller STL.

– STL är lärande som ger läs- och skrivutveckling på köpet. Det mest positiva tycker jag är självkänslan som utvecklas hos eleverna, den berör verkligen. Jobbar man på rätt sätt och har tålamod, kommer eleverna utvecklas och bli självständiga och starka individer. Jag känner ibland 'Wow! kan verkligen eleverna skriva så här fantastiska texter', ler Emma.

– Vi ser redan positiva effekter, trots att vi bara jobbat med detta under drygt ett halvår. Elever som tidigare haft svårt med att skriva är nu jättestolta över sina texter. I många fall är det ljusår ifrån vad eleverna presterade tidigare, säger Karolina.

– Riktigt kul att vi kommit igång. Vi gör det på vårt sätt men modellen ger ändå samma resultat som på andra ställen, trots att vi har lite olika elevgrupper. Det känns jättebra, säger Patrik.

De digitala verktygen används på ett pedagogiskt sätt

En annan positiv effekt av arbetet med STL är att de digitala verktygen används på ett pedagogiskt sätt och som en hävstång till elevernas lärande. Det finns ett tydligt syfte med Ipaden eller datorn som blir en viktig del i undervisningen. De digitala verktygen blir viktiga både när det gäller utveckling och förbättring av undervisningen men också i ett kompensatorisk syfte.

STL-cirkel

Brunnsskolan fortsätter att sprida sitt arbete med STL i kommunen och just nu samarbetar tre skolor med Emma och Brunnsskolan.

Stora Mellösa har jobbat hårt i personalgruppen med att implementera arbetssättet. "Bjuda på tårta", det vill säga visa sitt utkast/förarbete för kollegiet för att inspirera eller för att få lite hjälp att komma vidare, är ett stående inslag på personalkonferenser.

– Målet är att alla lärare ska ha genomfört minst "en snurra" (STL-cirkel) innan jul, berättar Karolina.

– Det är viktigt att vi får med alla på skolan från förskoleklass upp till sexan. Arbetet känns jättebra och vi har verkligen fått tryck i grejerna här på Mellösa, avslutar Patrik Olofsson Lado.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: Det här är STL

Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad pedagogisk modell där digital teknik används som hävstång för lärande. STL är främst ett ramverk och stöd för läraren i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Den tillämpas på alla stadier och inom olika ämnen eftersom läraren är den som beslutar om innehåll och upplägg efter mål, ämne, årskurs och grupp.

Den digitala utrustningen används främst för att utveckla och förbättra undervisningen och lärandet, men också i kompensatoriskt syfte för att inkludera alla och åstadkomma ett socialt utbyte och lärande med stöd av tekniken. Det fysiska klassrummet är en viktig del i STL-modellen då lärarens undervisning tillsammans med det fysiska mötet elever emellan är en central del av arbetet.

I modellen ingår att eleverna samarbetar såväl på fysiska som digitala ytor. Skrivandet sker digitalt och eleverna delar sitt arbete med lärare och klasskamrater för att få skriftlig och formativ återkoppling som leder mot målen med arbetet. Fokus ligger på att arbeta med så kallade ”utkast” som delas med andra för att i nästa skede bearbetas och förbättras. Detta görs digitalt och efter bearbetningen publicerar eleverna sitt färdiga arbete för en större målgrupp med målet att öka antalet verkliga mottagare.

Från rapporten: Skriva sig till lärande - STL. Att bygga kunskap om digitalisering i undervisningen – slutsatser och lärande exempel från kommuner som arbetat med STL (Sveriges kommuner och regioner)

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: