Bokblogg: Språklig förebild i förskolan

Jag har läst Språklig förebild i förskolan av Karolina Larsson som är en lättläst och inspirerande bok. Den som är intresserad av språk och språkutveckling ska verkligen läsa denna bok. Det är en bok att bläddra fram och tillbaka i, få nya tankar och idéer från. En bok att använda!

Boken är indelad i tre delar med ett antal kapitel i varje del. Efter varje kapitel finns användbara reflektionsfrågor kopplade till texten. Den som är intresserad av språk och språkutveckling ska verkligen läsa denna bok. Det är en bok att bläddra fram och tillbaka i, få nya tankar och idéer från. En bok att använda. Den handlar om hur vuxna kan växa som språkliga förebilder och samtalspartners. Författaren skriver i förordet:

Att vara samtalspartner till barn är ett enormt viktigt uppdrag. Den som samtalar med barn är med och formar barnets språk och kommunikation.

Hon framhåller att detta arbete i förlängningen är ett värdegrundsarbete. I slutordet står:

När Malala Yousafzai säger att man kan döda terrorister med vapen men terrorism med utbildning, så talar hon om förskolans och skolans kunskapsarbete, men kanske framförallt om värdegrundsarbetet.

Boken innehåller en hel del tips och exempel, till exempel finns det listor på ord och begrepp för att utöka barnets språkliga värld. Det kan vara listor för att öka ord på detaljnivå, som olika typer av vantar: fingervante, tumvante, lovikavante, regnvante. Det kan vara listor med kategorier, nyanser eller motsatsord: tillfreds – missnöjd, munter – dyster, harmonisk – frustrerad. Ja, listorna kan göras långa och många fler exempel finns i boken. Att hänga upp listorna på väggen menar författaren är ett sätt att bli påmind om att verkligen använda ett rikt och utökat ordförråd i vardagen.

Barn måste få möta komplexitet i språket

Larsson skriver att vuxna ofta glömmer bort att använda språkets mer komplicerade strukturer till barn. Om vi vill att barns språk ska bli rikt, måste vi ge dem chansen att möte komplexitet. I boken finns en schematisk översikt med olika typer av ord att börja en menig med. Den innehåller grammatiska strukturer som barn behöver förstå för att kunna ta del av ämnestexter i skolan, menar Larsson. Exempel på ord att börja en mening med: eftersom, då, innan, på grund av. Genom att använda något av dessa ord bli meningen komplex, med huvudsats och bisats och får en mer utvecklad grammatik.

Författaren lyfter i ett avsnitt vikten av högläsning. Hon skriver:

Läsning är en mångfacetterad språkutvecklande aktivitet som i sitt upplägg kan varieras i det oändliga. Högläsning ger barn möjlighet att utveckla sitt språk sin fantasi och sina kunskaper. Men högläsning syftar också till att förbereda barnen för det akademiska krav som de kommer att möta i skolan.

Nog så viktigt att tänka på under läsvilan på förskolan!

Larsson poängterar också vikten av att samarbeta med hemmen. Hon menar att pedagoger på förskolan är språkliga förebilder för barnen och också för vårdnadshavarna. Genom att ”modella” kan pedagogen inspirera och motivera samt öka vårdnadshavarnas medvetenhet om språkets värde.

Språket är inträdesbiljetten till livet. – Else Vig Jensen

”Som du frågar får du svar.” Författaren skriver i ett kapitel om skillnaden mellan öppna och slutna frågor. Slutna frågor kräver bara ett ja eller nej till svar medan öppna frågor är just öppna. Exempel på sådana frågor kan vara: Hur? På vilket sätt? Kan du berätta? Forskning visar att endast en bråkdel av vuxnas frågor till barn är just öppna. Fundera på hur just du talar till barn! I samma avsnitt nämns äkta och falska frågor. Om du är nyfiken på vad det är, så läs boken.

/Maud Lindström, biträdande rektor i Lillåns intraprenad

Senast uppdaterad:

Publicerad: