Bokblogg: Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell, av Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm

Författarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm är legitimerade lärare i matematik och har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier. Matematiklärarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm anser att en lärarledd undervisning som utgår från problemlösning och fokuserar på kommunikation och resonemang förbättras elevernas kunskaper.

Metodbok om effektiv, variationsrik och problemlösningsinriktad matematikundervisning

Boken beskriver en femstegsmodell för strukturerad problemlösning och innehåller många konkreta undervisningsexempel att använda direkt i undervisningen. Metoden är forskningsbeprövad och författarna har tagit sin inspiration från matematikundervisning i Japan.

Genom de fem stegen: enskilt – par – alla – fördjupning – summering får de fler elever att nå högre kunskaper i matematik. De lägger stort fokus på de gemensamma diskussionerna. Författarna tycker att det är oerhört viktigt att eleverna får syn på skillnader och likheter mellan lösningarna och kommer fram till den mest effektiva lösningen.

Metoden passar alla elever, oavsett om de tycker att det är klurigt med matematik eller högpresterande elever.

Författarna skriver att ”Genom att arbeta med problemlösning som grund ges eleverna förutsättningar att utveckla samtliga förmågor inom matematiken”. Jag tycket att en problemlösande undervisning bidrar till att eleverna ökar sin matematiska förståelse eftersom de får öva sig på olika sätt att tänka, de blir även nyfikna och får en större självsäkerhet i svåra matematiska situationer.

Väcker elevernas matematikengagemang

Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm visar med sina exempel hur de väcker sina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur de får eleverna att lyckas. Här finns gott om konkreta undervisningsexempel i algebra, bråk, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik uppdelade efter årskurserna 1–3, 4-6 och 7-9.

Författarna delar med sig av framgångsfaktorer men också hinder som kan stå på undervisningen.

Jag tycker boken är tydlig och konkret. Den kan inspirera fler matematiklärare att utveckla sin undervisning med syfte att ge alla elever möjligheter att lära sig matematik och få fördjupade kunskaper.

/Yashar Kayaci, förstelärare Hagaskolan F-6

Senast uppdaterad:

Publicerad: