Full fart på Kretsloppslandets Vattenveckor

I slutet av sommaren gick den årliga vattenkonferensen World Water Week av stapeln i Stockholm. Här på hemmaplan satte Kretsloppslandet också vattnet i fokus under höstterminens inledning, genom att bjuda in till två Vattenveckor. Pedagog Örebro besökte ett av lektionstillfällena.

Bilden föreställer Svante Ivarsson och Mita Moberg som är teknik- och miljöpedagoger på Kretsloppslandet.

Svante Ivarsson och Mita Moberg är teknik- och miljöpedagoger på Kretsloppslandet.

Från fytoplankton till vattnets kretslopp

Under ledning av teknik- och miljöpedagogerna Mita Moberg och Svante Ivarsson genomfördes sammanlagt 20 lektioner på temat ”Från fytoplankton till vattnets kretslopp” under Kretsloppslandets Vattenveckor. Lektionerna riktar sig till elever i årskurserna 5 och 6 i Örebro kommun.

Detta var första gången som projektet genomfördes och intresset har varit stort:
– På två dagar var vi fullbokade, berättar Mita.

Planen är nu att Vattenveckorna ska återkomma även nästa år.

Viktig information i lekfull förpackning

När PÖ besöker Vattenveckorna är ett tjugotal elever i årskurs 5 på Vintrosa skola på plats, tillsammans med Anna Nilsson, som är matematik- och NO-lärare på skolan:

– Vi har jobbat mycket med vattnets kretslopp i fyran, så det här blir en bra repetition, säger Anna.

Fyra globala mål i fokus

Mita Moberg presenterar några av FN:s globala mål.

Mita Moberg presenterar några av FN:s globala mål.

Efter att ha hälsats välkomna utanför Tekniska kvarnen samlas vi i Kretsloppslandets entré, där Mita Moberg introducerar FN:s globala mål, som ligger till grund för lektionsinnehållet. Hon förklarar hur de olika målen hänger ihop och presenterar sedan de fyra mål som dagens lektion fokuserar på: Rent vatten och sanitet för alla, Hav och marina resurser, Bekämpa klimatförändringar och Ekosystem och biologisk mångfald.

Följande fyra av FN:s sammanlagt 17 globala mål stod i fokus under Kretsloppslandets Vattenveckor. Här kan du läsa mer om Mål 6: Vatten och sanitet! Här kan du läsa mer om Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna! Här kan du läsa mer om Mål 13: Hav och marina resurser Här kan du läsa mer om Mål 15: Hållbara ekosystem och biologisk mångfald

Därefter lotsas vi vidare in till biorummet, där Svante Ivarsson har en genomgång om varför dagens tema heter som det gör och bakgrunden därtill. Vi bjuds på många fina bilder och fascinerande filmklipp om vattnets värld.

Svante berättar bland annat om hur havsströmmar hjälper till att jämna ut temperaturen i världshaven, om Arktis och Antarktis, lite om vad man gör på forskningsstationen på Antarktis och inte minst om fytoplankton, som ligger bakom hälften av allt vårt syre.

– Här handlar det om att skapa en känsla hos eleverna, en vördnadsfullhet inför vår planet, förklarar Mita.

Svante Ivarsson svara på elevernas frågor i Kretsloppslandets biorum.

Svante Ivarsson svara på elevernas frågor i Kretsloppslandets biorum.

Ute- och inneaktiviteter

Härnäst delas eleverna upp i två grupper. Ena hälften följer med Mita ut för att hämta, bära och lära sig mer om vatten i ett vidare perspektiv: Hur mycket vatten har vi samlat in? Hur mycket vatten konsumerar en person i Sverige i genomsnitt per dygn? Hur ser det ut i andra länder? är några av frågorna som diskuteras.

Eleverna visa prov på god uppfinningsförmåga när det gäller att bära vatten, en uppgift som inte är helt lätt när det handlar om att fylla hinkar och bära en sträcka på 100 meter.

Mita och eleverna går igenom förutsättningarna för övningen att hämta vatten.

Mita och eleverna går igenom förutsättningarna för övningen att hämta vatten.

Labb: Om grundvatten och ekosystemtjänster

Den andra hälften av eleverna följer med Svante ner till laboratoriet för att lära sig lite om grundvatten och göra en ekosystemtjänst. Det går ut på att eleverna får prova på att göra en enkel variant av vattenrening med hjälp av sand. Först tillverkar de smutsvatten och sedan genomför de reningen.

– Detta brukar vara ett populärt inslag, säger Svante.
– Många fascineras av att se hur vattnet blir rent på nytt. Det framstår nästan som magi!

Vattenrening pågår! Elever från Vintrosa skola provar på att att rengöra vatten.

Vattenrening pågår! Elever från Vintrosa skola provar på att själva rengöra vatten.

Denna laboration är det enda inslaget på utställningen som genomförs gemensamt, under ledning av någon av teknik- och miljöpedagogerna. Därefter får eleverna parvis gå runt mellan de olika stationerna och utforska på egen hand.

Till varje station hör uppgifter som eleverna ska lösa.

Mita och Svante är med och styr upp så att eleverna börjar från olika delar av utställningen, men därefter får eleverna själva välja och vraka utifrån egna intressen. En kombination av styrning och egen upptäckarglädje, med andra ord!

Efter ungefär 45 minuter byter man, så att Mitas grupp kommer in för labb och utställning medan Svantes grupp går ut och lär sig mer om vatten.

Fullspäckat med aktiviteter

Sammanlagt finns elva stationer på Kretsloppslandet där eleverna på ett lekfullt sätt får bekanta sig med olika aspekter av vår vattenförsörjning. Det går ut på att göra saker, leta efter saker och svara på frågor. Det finns mycket att välja mellan:

– Ja, det finns att göra. De hinner aldrig göra allt, bekräftar Svante.

Mita fortsätter:
– Eftersom eleverna är indelade i två grupper och alla startar på olika ställen, så tänker vi att de gemensamt hinner prova på det mesta. Och sedan, tillbaka på skolan, kan man gå igenom svaren tillsammans i klassen.

Läraren får alltså med sig facit till de olika uppgifterna, ett sätt att bidra med underlag till vidare diskussion och arbete efter lektionen på Kretsloppslandet.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: