Gå till innehåll

Europa minskar avfallet och Kretsloppslandet gör eleverna sopsmarta!

Som en del i projektet Europa minskar avfallet, bjuder teknik och miljöpedagogerna Svante Ivarsson och Mita Moberg på en lektion som fokuserar på farligt avfall ur olika infallsvinklar. Målet? - att eleverna ska bli sopsmarta!

Avfallstrappan

Sedan 2009 har EU-projektet "Europa minskar avfallet" pågått. Under två veckor varje år, anordnas en mängd aktiviteter runt om i Europa. Avfall Sverige är nationell samordnare för projektet som betonar vikten av det förebyggande arbetet med uppkomsten av avfall samt att minska halterna av de farliga ämnena i detsamma.

Kretsloppslandet ute vid Tekniska kvarnen, anordnar varje år klassbesök under dessa temaveckor. Här jobbar teknik och miljöpedagogerna Svante Ivarsson och Mita Moberg och de konstruerar varje år specifika lektioner kring det utvalda temat. När Pedagog Örebro kommer på besök, är det dags för Wallerskaskolan årskurs 6 att genomföra sin lektion.

Avfallstrappan första stoppet

Klassen delas upp på olika stationer och avfallstrappan är första stoppet. Eleverna får parvis försöka ordna olika de olika delarna i trappan: Deponera, energiåtervinnina, materialåtervinnina, återanvända och förebygga. Lite klurigt är det, men samtidigt visar eleverna upp en hel del kunskaper i ämnet.

Svante och Mita leder utställningen

Svante Ivarsson och Mita Moberg

- Det viktigaste är absolut att förebygga, säger Mita Moberg när hon visar trappans översta steg och förklarar vikten av att skapa så lite avfall som möjligt. Vi behöver till exempel handla mindre, dela mer saker med varandra och använda kläder längre.

Efter avfallstrappan väntar en genomgång av Kretsloppslandets interaktiva utställning där eleverna får vara aktiva och svara på frågor.

Den tredje stationen handlar sedan om föreläsning och filmvisning om farligt avfall. Eleverna får sitta ner i det häftigt inredda välkomstrummet och föreläsningen tar fart. Att det köps fyra miljoner mobiltelefoner i Sverige varje år hajar eleverna till på och får sig en tankeställare kring hur många mobiler som ligger och skräpar hemma istället för att återvinnas.

Många besök under "Europa minskar avfallet"

Wallerskaskolan är en av många besök under temaveckorna, ett besök som uppskattas av många. Även avfall Sverige har fått upp ögonen för de unika lektionerna på Kretsloppslandet och vill lyfta just deras arbete som ett gott exempel i Sverige.

- Jättekul givetvis. Tror det beror på att vi lägger ner mycket jobb på att hitta en speciallektion utifrån temat, säger Mita Moberg.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Elever kollar på jordklotet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se