Förstelärare med fokus på nyanländas lärande

Jag heter Chatrin Tageson och jag arbetar som kartläggningspedagog och svenska som andraspråkslärare på Perrongen i Örebro. Jag kommer att blogga om hur det är att arbeta med elever som är nyanlända i Sverige. Även om hur vi arbetar med elever som har varit en tid i Sverige och som av olika anledningar flyttat från en ort till en annan i vårt avlånga land.

Det är härligt att se, när barn och ungdomar från olika delar av världen socialiserar med varandra på olika sätt. Språken är inget hinder hos oss på Perrongen, snarare en möjlighet. Att leka och spela kort med varandra går bra med hjälp av kroppsspråk, intonation och ansiktsmimik.

Det är inte alltid som åldrarna spelar roll här heller. De äldre tar många gånger sig an de yngre. Det kan till exempel vara när alla ska ta sig till matsalen.

All personal behövs på olika sätt, när vi ska lotsa de nyanlända unga, till att göra sig komfortabla, i vårt svenska skolsystem, där allt från att gå till en matsal och äta med kniv och gaffel till att gå på toaletten ingår. Att sitta kvar på stolen och inte resa sig när man svarar på en fråga i klassrummet.

Vissa elever har en lång väg att vandra, med kort skolbakgrund bakom sig. Andra lär sig väldigt snabbt, kanske på grund av att de har en lång skolbakgrund bakom sig. Ibland stämmer ingenting av detta…

En elev med kort skolbakgrund kan lära sig lätt och snabbt och en annan med lång skolbakgrund har svårt att ta till sig kunskap. Så är det ju i livet. Vi har olika förutsättningar. Detta gör allt så spännande!

Att arbeta med nyanlända kan vara olika, men mest av allt väldigt lika… Barn är barn oavsett var de kommer ifrån. Att undervisa elever från olika delar av världen skiljer sig något åt från att undervisa gammalsvenska elever, men kanske ändå inte så mycket.

Vem är jag?

Chatrin Tageson

Chatrin Tageson

När jag började min lärarkarriär 1987 i Småland, som mellanstadielärare, hade jag barn med annat modersmål än svenska i klassrummet, men inte så många som jag har nu.

Därefter flyttade jag till Ludvika där dåvarande ASEA låg, med arbetskraft från hela världen. Det var helt naturligt att man som lärare även hade elever från andra världsdelar än vår egen.

2006 flyttade jag till Örebro. Arbetade under några år i Lindesberg med nyanlända barn och upptäckte vad roligt det var!

Senare gick jag min svenska som andraspråk-utbildning på Örebro universitet.

Jag har alltid trivts med arbetet i klassrummet med eleverna, men det var när jag började arbeta med nyanlända som jag verkligen kände att jag var på rätt plats. När jag undervisar idag kan jag se att många tips och metoder som passar för andraspråkselever även skulle passa våra gammalsvenska barn och ungdomar.

Många föräldrar frågar oss hur deras barn ska kunna ta till sig kunskap när de inte kan svenska. Då svarar vi att det kommer att gå så bra, så bra. Det är som vid all undervisning. Det krävs att man vet vad man håller på med och att man är väl förberedd.

Att eleverna känner att jag som lärare gör vad jag kan för att de ska lyckas. Då vill de göra allt de kan för att lära sig.

Hoppas att jag har lyckats väcka lite nyfikenhet på vad som händer hos oss och vad vi gör!

Vi ses i bloggen framöver!

/Chatrin

Chatrin om Perrongen:

Perrongen är Örebro kommuns gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever, från 6 års ålder till 18 års ålder. På Perrongen skriver vi in och kartlägger eleverna. Steg 1 görs på grundskoleeleverna. Vi gör steg 2 litteracitet och numeracitet på våra SPRI-elever. De får även göra ett extra mattetest och ett engelskatest. Dessutom gör vi en ansökan om skolplacering, efter föräldrarnas önskemål, för grundskole-eleverna. Slutligen undervisar vi barnen och ungdomarna i svenska som andraspråk, under tiden som eleverna väntar på sin skolplacering.

Grundskolebarnen går på Perrongen 10 dagar efter att GA (grundskoleantagningen) placerat barnen på en lämplig skola. SPRI-eleverna (gymnasie-eleverna) går 6 veckor hos oss. Även friskolor kan nyttja våra tjänster.

Vi som arbetar på Perrongen är ett flexibelt gäng. Vi är vana vid att antalet inskrivna elever ofta växlar. Som flest har jag varit med om att ha 74 elever i klassrummet. Detta under den stora invandringsvågen 2015.

Numera kan elevantalet på Perrongen vara ungefär 50 unga efter sommarmånaderna, för att senare sjunka under läsåret. Det kan komma en eller flera elever i veckan när som helst under året och landa i våra klassrum.

Hos oss är vi tre utbildade lärare, en fritidspedagog, en lärarassistent och en skolsköterska.

Kartläggningar med eleven, förälder och tolk ska göras innan eleven ska börja på sin nya skola. Dessutom måste synen och hörseln kontrolleras och en journal ska upprättas för varje enskild elev.

Perrongen sida på Pedagog Örebro hittar du här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: