Arbetshusbarn, branden 1854 och fattigvårdens distriktsböcker – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Julfirande på Arbetshuset på Olaigatan 20, 1920-talet. Ur Bertha Gerdins arkiv.

Även i dokumentarkivet publicerar stadsarkivet nytt material till jul. Det är dokument från Örebro stad i form av protokoll från Arbetshusförvaltningen och Drätselkammaren (dåtidens kommunstyrelse), samt distriktsböcker från Fattigvårdsstyrelsen. Materialet omfattar en hundraårsperiod ca 1800-ca 1900 och totalt 6 000 nya dokumentsidor. Nu när dokumentarkivet funnits i två år finns ca 79 000 dokumentsidor om Örebros historia att studera via webben.

I protokollen från Drätselkammaren 1853-1860 kan du läsa om hur staden agerar efter den omfattande stadsbranden 1854. I Arbetshusets protokoll kan du se hur arbetshusbarnen hade det under verksamhetens första 100 år. Stadens arbetshus för barn låg från ca 1800 till 1930-talet i ett hus intill Kanslibron. Huset finns ännu kvar. Fattigvården i Örebro på 1870-talet var indelad i 9 distrikt. Varje distriktsansvarig hade en liten bok där han förde anteckningar om vilken hjälp de fattiga fick. Det kunde gälla allt från skor till barnen, matvaror, ved eller kanske ett besök på en hälsobrunn.  Dessa böcker är nu digitaliserade för år 1872 för distrikt 1-7 och är sökbara på namn.

Kanslibron mot norr 1903. Huset intill bron är Arbetshuset för barn. Fotograf Axel Barr.

De nya dokumenten hittar du via dokumentarkivets meny under rubriken Senaste publicering. Du kan också hitta ett visst arkiv via menyn under Örebro stad respektive Föreningar och organisationer.

Nytt denna gång är:

  • Stiftelsen Örebro stads arbetshusförvaltning, protokoll 1803-1905
  • Örebro stad. Drätselkammaren,  protokoll 1853-1860
  • Örebro stad. Fattigvårdsstyrelsen, distriktsböcker för distrikt 1-7 1872

Ursprungligen publicerad 2014-12-22.

Senast uppdaterad:

Publicerad: