Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Skolutveckling tillsammans

Topp 25 2025

Satsningen Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025 handlar om att Örebros skolresultat ska förbättras, både inom grundskola och gymnasieskolan.

Satsningen omfattar även förskolan utifrån förskolepedagogikens roll för att stärka resultaten längre fram i åldrarna. Då Topp 25 2025 fokuserar på alla barn och elever som finns i kommunen innebär det att fristående såväl som kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ingår i arbetet.

Det övergripande syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevens lärande står i centrum.

Med målen:

  • Att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun
  • Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio
  • Att fler elever ska fullfölja gymnasiet

För att främja utvecklingsarbeten som kan kopplas till ovanstående mål har projektmedel avsatts.

Alla kommunala och fristående förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor har haft möjlighet att ansöka om projektmedel inom ramen för Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025.

Gensvaret har varit enormt och vi är glada över att meddela att under 2017- 2019 beviljades 45 satsningar med projektmedel inom Topp 25.

Topp 25 fortsätter under mandatperioden (till år 2022) men det kommer inte att vara möjligt att söka medel för egna satsningar på förskolan eller skolan utan de satsningar som görs framöver är på övergripande nivå och berör flera verksamheter.

Strategi för långsiktig skolutveckling

Örebro kommun ska på ett målmedvetet sätt arbeta med att höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier.

Strategin har pedagogiken och lärandet i fokus och består av tre centrala delar: kartläggning och utvärdering, att arbeta med lärares profession och stödjande strukturer och processer i och utanför skolan.

I strategin presenteras 11 steg för en långsiktig skolutveckling. Det handlar bland annat om ett tydligt pedagogiskt ledarskap där skolans många olika uppgifter behöver koncentreras kring läroplansmålen och måluppfyllelsen. Till exempel genom olika former av kollegialt lärande kan vi utveckla professionella gemenskaper där lärare och pedagoger lär av varandra och därmed utvecklas tillsammans.

Arbete med barn och unga inom andra områden som till exempel folkhälsa, jämställdhet och trygghet påverkar förutsättningarna för lärande och måluppfyllelse. Därför måste Topp 25 2025 gå hand i hand med de åtaganden som görs i kommunens övergripande styrdokument och det arbete som görs inom olika områden i Örebro kommun. Strategin är övergripande och arbetet med att föra dialog med verksamheterna via dialogmöten är ett sätt att ta tillvara den kunskap som finns för att komma vidare i arbetet.

Här hittar du hela strategin samt utvärderingar som rör Topp 25 2025

Använd gärna nedanstående material när ni ska presentera Topp 25 2025. Presentationerna finns både i en kort och en lång version.

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se