Helena - teknikpedagogen som inspirerar, handleder och stöttar på Lillåns förskolor

Lillåns förskolor har satsat på teknik inom projektet Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025. En teknikpedagog har anställts för att handleda, inspirera och stötta pedagoger och barn i arbetet med teknik.

- Jag har märkt av att det finns ett stort intresse av teknik, säger Helena Forsberg, teknikpedagog.

barn har byggt en egen bil

Ett mål med satsningen är att få barn och vuxna mer intresserade av teknik. Genom att förskolorna i Lillån valde att anställa en teknikpedagog kommer dessa frågor få en naturlig och central plats i verksamheterna. Helena Forsberg är den teknikpedagog, som just som namnet antyder, har tekniken på sitt bord och i stort fokus.

-Mitt arbete som teknikpedagog går ut på att inspirera, handleda och stötta pedagoger och barn i arbetet med teknik. Jag hjälper pedagoger att upptäcka och utforska tekniken i det dagliga arbetet på förskolan. Jag arbetar 50 % med teknikuppdraget vilket innebär att jag har två heldagar och en förmiddag i veckan, berättar Helena.

En vanlig dag som teknikpedagog

En vanlig dag för en teknikpedagog kan se ut så här: Under förmiddagen jobbar Helena till största delen ute på förskolorna och handleder och arbetar med barn och pedagoger utifrån pågående projekt i verksamheten. Hon har då förberett en aktivitet som efterfrågats av barn och personal. Det pratas teknik och vad teknik är för barnen. Helena inspirerar gärna genom att visa bilder och prata om att teknik finns i mycket på förskolan. Barnen får också fundera kring den tänkta aktiviteten, vad de arbetar med och vad de är intresserade av. Diskussionerna kommer oftast in på varför hon är på avdelningen.

barn har byggt en egen bil

Under eftermiddagstiden är Helena alltid tillgänglig om en avdelning vill att hon kommer och arbetar med dem. Övrig tid går till planering av aktiviteter ute i verksamheterna.

Barnen är ofta mycket kreativa när det gäller att jobba med teknik. Tillsammans med barnet, har Helena, bland annat byggt bilar och utforskat fart, byggt kulbanor, tillverkat papper och programmerat Blue-Boten. När barnen byggt bilar så visas först delarna, sedan en färdig bil för att barnen ska får en bild av hur de kan tänka när de själva bygger sin bil. Tillvägagångssättet är detsamma i allt som Helena varit ute och jobbat med: Det finns alltid något färdigt eller en bild som visar hur man kan tänka när barnen arbetar med aktiviteten.

Givande samarbeten

Arbetet som teknikpedagog är spännande och intressant. Det ger Helena chansen att utveckla sitt intresse och sina kunskaper i och om teknik/vardagsteknik och hur man kan arbeta med det i förskolan. Givande är också en hel del samarbeten t.ex. med de ateljeristor som finns i intraprenaden.

- Jag har märkt av att det finns ett stort intresse kring dessa frågor ute på förskolorna och arbetet kommer fortsätta, säger Helena som avslutningsvis skickar med några tips till dig som vill arbeta mer med teknik:

- Att arbeta med teknik är inte svårt, det gäller att hitta vardagstekniken på förskolan och utgå från den.

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: