Flytt och ny organisation lyft för både för elever och personal på Perrongen

Örebro kommuns gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever – Perrongen – har bytt organisation inom kommunen och flyttat in i större och mer ändamålsenliga lokaler på Sörbyskolan. Personalen tycker att verksamheten mår bra av förändringarna, som också för med sig en hel del andra positiva effekter.

Delar av personalen på Perrongen.

Om Perrongen

Perrongen är Örebro kommuns gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever, från 6 års ålder till 18 års ålder. Här får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar en likvärdig introduktion till den svenska skolan och förbereds inför skolstarten. Enheten bidrar även till att skapa goda förutsättningar för mottagande skolor och lärare genom att erbjuda en kartläggning av elevens skolbakgrund och hälsa.

– Det här är ju ett otroligt lyft för Perrongens verksamhet, utbrister enhetschef Marika Örtqvist och fortsätter:

– Förändringar som skett i form av flytt och organisationsförändring är positiva och för med sig en mängd synergieffekter för elever och personal.

Att de nyanlända eleverna får komma direkt till en svensk skola är mycket positivt för eleven och underlättar övergången till skolan. I de nya lokalerna integreras de nyanlända med elever från Sörbyskolan, till exempel på raster och i matsal.

– Det finns också planer på mer samarbete, till exempel friluftsdagar och andra gemensamma dagar i höst, säger Marika Örtqvist.

En bra utemiljö och tillgång till idrottshall är några saker som personalen lyfter som väldigt positiva. Likaså de anpassade klassrummen där Perrongens tre elevgrupper finns. Nu finns skolanpassade lokaler, vilket är ett stort lyft för elever och personal. Utemiljön är också bättre idag jämfört med tidigare, med tillgång till stora rastytor, lekparker och andra uteaktiviteter. Eleverna trivs och personalen upplever en stor trygghet bland eleverna.

Ny organisation

Perrongen har också en ny organisationstillhörighet sedan årsskiftet. Kommunstyrelseförvaltningen har bytts mot Förskole- och grundskoleförvaltningen. Flytten har gjort att enheten kommer närmare förskola och skola och lättare kan delta i processer och ta del av gemensamma avtal, till exempel inom digitalisering och läromedel. Större möjlighet finns också att flytta personal mellan enheterna och för chefer att kompetensstyra.

– Äntligen finns en långsiktigt tänk. De nyanlända finns på en skola, tillsammans med andra. Dessutom gör den nya organisationstillhörigheten att vi har tillgång till digitala verktyg som grundskolan har, dessutom får vi hjälp och stöd av objektspecialister inom kommunen, berättar Marika.

Perrongens nya lokalisering gör att man kan ta emot cirka 80-90 elever. Världsläget bestämmer i mångt och mycket hur många nyanlända som kommer till enheten. Just nu är läget ganska lugnt men en ständig beredskap finns för att kunna ta emot fler.

Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: