Gå till innehåll

Ett temaområde i arbetet med Örebromodellen – för en jämlik förskola

Temaområdet Tro handlar till stor del om att vi kan tro på olika saker – och framförallt tron på sig själv.

Film: Örebromodellen – Tema Tro

Örebromodellens olika temaområden Gå till temaområdet Lika-olika Gå till temaområdet Miljö Gå till temaområdet Rättigheter Detta temaområde: Tro Gå till temaområdet Kommunikation Gå till temaområdet Lek

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se