Gå till innehåll

24 digitala tips för klassrummet del 1

Pedagog Örebros julkalender fokuserade 2019 på ett digitalt tips varje dag. Här kommer en sammanställning över alla tips med förhoppning om att du som pedagog hittar något som är användbart för just dig! Klicka bara på tipset för att komma till respektive artikel.

Audacity - Audacity är ett fritt ljudredigeringsprogram som kan användas på flera olika operativsystem.

Bildstöd - Bildstod.se är en gratissida med bildstöd för att till exempel underlätta kommunikation eller information. Det är finansierat av arvsfonden och tänkt till sjuk- och tandvård men passar utmärkt att använda även i skolan.

Bingel - Bingel är ett digitalt sätt att träna färdigheter på för F-6. Det är kopplat till flera olika läromedel i bl a svenska, matematik och engelska.

Book creator - Book Creator är ett verktyg för att skapa egna e-böcker i iPad eller på webben. Det är ett enkelt och roligt verktyg där det går att kombinera bild, film, ljud och text.

Clasroomscreen

ClasroomScreen

ClasroomScreen - Gör det lättare att strukturera lektionerna både för dig som pedagog och för eleverna.

Diktering - Ibland kan det vara bra att kunna använda tal-till-text eller diktering, alltså att prata för att skriva.

Det kan vara till stöd när ett ord är svårt att stava, eller när man av någon annan anledning behöver ett alternativ till att skriva med tangentbord eller penna. Diktering finns tillgänglig på på flera sätt i olika plattformar.

Gapminder Tools - Gapminder är en oberoende svensk stiftelse som verkar för att göra statistik om global utveckling lättillgänglig och lätt att använda.

Livets lotteri - Rädda barnen har mycket bra material som lärare kan använda sig av i sin undervsining. Livets lotteri vill visa på orättvisorna i världen och hur det är för barn att växa upp i olika delar av världen.

OCR - OCR står för Optical Character Recognition. Det är en funktion som omvandlar en bild på text till verklig digital text som sedan kan redigeras, eller spelas upp med talsyntes.

Padlet

Padlet

Padlet - Du tycker om den vita tavlan i klassrummet, men vill ha den i en mer digital form - och på köpet får du många fiffiga funktioner. Padlet funkar som en digital vägg som vem som helst kan publicera inlägg på.

Plickers - Plickers är ett responsverktyg som mixar digitalt med analogt. Det gör det möjligt att samla in svar på frågor med hjälp av teknik, även när den inte finns tillgänglig en-till-en.

Quizlet - Quizlet är ett verktyg som kan användas för att öva på ord och begrepp, antingen på olika språk eller inom ett ämne.

Ritprata 2 - Appen ritprata 2 för ipad är ett verktyg för att göra seriesamtal och sociala berättelser på ett lekfullt sätt.

Skolverkets digitala kurs - Genom skolverkets webbkurs "tillgängligt lärande med digitala verktyg" kan du och ditt arbetslag skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg.

Skype i klassrummet - Skype in the classroom är perfekt för dig som vill göra din undervisning mer global och ta in världen i klassrummet.

Vektor

Smart Notebook - Smart Notebook är mjukvaran som laddas hem till datorn och som sedan används på hårdvaran - Smart board. Det finns en mängd bra verktyg som är bra att använda i undervisningen. 

Socrative - Socrative är ett digitalt responshjälpmedel där elevaktiviteten blir hög. Alla elever ges möjlighet att delta, göra sin röst hörd och svara på frågor. 

Stava Rex och SpellRight - Rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight har sedan länge funnits som datorprogram. Numer finns de även som tillägg för Office 365 och går att använda i Word Online och i Word-appen.

Symwriter 2 och InPrint 3 - Symwriter 2 och InPrint 3 är två program som erbjuder möjligheten att använda bild- eller symbolstöd. Verktygen kan ge direkt stöd medan de används, eller användas som verktyg som snabbar upp och förenklar arbetet med att tillverka stödmaterial. Instruktionsfilm till Symwriter.

Utbildningsverktyg – avancerad läsare i Office365 - Med Office 365 följer en del funktioner som kan användas som stöd för läsning och skrivning. Här fokuserar vi på Avancerad läsare.

IGT Webtools - ITG Webtools är en samling webbappar som syftar till att effektivisera och förbättra lärandet. Verktygen är helt gratis.

Vektor

Spelet Vektor

Vektor - Spelet Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning.

Den är lekfull och utformat som ett spel. Hjältar, monster och skatter dyker upp och eleven är en hjälte.

Whiteboard.fi - Jobbar du i en 1 till 1 miljö och vill ha stor elevaktivitet i klassrummet, är Whiteboard.fi ett bra hjälpmedel!

Wolframalpha - Ett internetverktyg som fungerar som ett fråga-svarprogram.

Användaren skriver in en fråga med naturligt språk (ej datoranpassad kod) och programmet ger ett svar med relevant kringinformation.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Information för dig som jobbar i en kommunal grundskola

Det är inte tillåtet att enskild personal ingår avtal med leverantörer. Tjänsteavtal med leverantör ska signeras av funktion med delegation för att ingå tjänsteavtal. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) undertecknas av funktion med delegation från Grundskolenämnd.
Ett PUB-avtal ska alltid ingås när leverantörer hanterar personuppgifter för en nämnds räkning. Det är därför inte tillåtet att använda provperioder eller andra lösningar som inte innebär kostnader för kommunen. Ett avtal som ingås av enskild personal eller rektor är ogiltigt då befogenhet att ingå sådana avtal saknas.

Från: Rutin gällande avtal för digitala tjänster inom grundskola

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se