Dagens digitala tips: Whiteboard.fi

Jobbar du i en 1 till 1 miljö och vill ha stor elevaktivitet i klassrummet, är Whiteboard.fi ett bra hjälpmedel!

Eleven får en kod till ditt rum och där syns deras svar på mini-whiteboards. Du som lärare kan välja att visa på storbild så eleverna kan se varandras svar eller att du bara ser dom själv.

Du kan ta bort enskilda elevers svar eller allihopa på en gång. Det krävs ingen inloggning.

På Youtube kan du se en film om Whiteboard.fi.

Senast uppdaterad:

Publicerad: