Dagens digitala tips: Gapminder Tools

Gapminder är en oberoende svensk stiftelse som verkar för att göra statistik om global utveckling lättillgänglig och lätt att använda.

Gapminder Tools gör det möjligt att visualisera och jämföra data för exempelvis ekonomiska, sociala, hälso- och miljörelaterade frågor.

Eftersom databaserna innehåller information från 1800-talet och framåt erbjuder det också ett sätt att skapa sig en översiktlig förståelse för mänsklighetens utveckling.

Gapminder Tools fick stor spridning i och med att Hans Rosling ofta använde det som ett verktyg i sina föreläsningar.

Läs mer här: www.gapminder.org/tools/

Senast uppdaterad:

Publicerad: