Världen finns här – möten som ger nya perspektiv

Världen finns här är ett koncept som samordnar lärande möten mellan vuxna Sfi-elever och elever i grundskolan och på gymnasiet. Lärare i olika skolformer matchas ihop och färdiga lektionsupplägg finns tillgängliga som är kopplade till läro- och kursplanerna.

Världen finns här drivs av ABF Göteborg och finansieras av medel från Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2020-2023. Målet är att vidga perspektiven genom möten med andra och lära sig av varandra. Elever får genom träffarna möta världen i sina klassrum och utveckla kunskaper kopplade till läro- och kursplaner. Färdiga lektionsupplägg finns i flera ämnen och fylls på kontinuerligt. Nyckelord för arbetet är ömssidighet, delaktighet och trygga ramar.

– Träffarna brukar vara uppskattade av eleverna som deltar. Att lära sig genom personliga möten skapar engagemang och nyfikenhet. Det ger också nya perspektiv, både på andra och en själv, säger Fatima Grönblad, samordnare på Världen finns här.

Hur går det till?

  1. Skicka in en intresseanmälan via hemsidan.
  2. Du som lärare sammanförs via Världen finns här med en annan lärare från den andra skolformen.
  3. Planera arbetet tillsammans. Till er hjälp finns checklistor både för möten på plats och digitalt.
  4. Eleverna förbereder frågor inför mötet. Stödmaterial finns på webben.
  5. Elevgrupperna möts. Tydliga lektionsupplägg, samtalsstöd och icebreakers finns att tillgå.
  6. Arbeta vidare. Utvärderingsfrågor och undervisningsmaterial att arbete videra med.

Senast uppdaterad:

Publicerad: