Trygg i rollen som ny förvaltningschef

Nyligen genomfördes läsårets första Ledarforum för rektorer i förskola och skolaför första gången med Katarina Arkehag i rollen som förvaltningschef. Vi passade på att känna henne lite på pulsen efteråt.

Katarina-Arkehag-ny-förvaltningschef

Katarina Arkehag, förvaltningschef

Hej Katarina! Först en klassisk sportfråga: Hur känns det?

Det känns spännande! Det är roligt att få kliva in rollen att vara den som tillsammans med andra leder vart vi ska någonstans. Sedan känns det också väldigt tryggt. Jag har jobbat så länge och har fått en riktigt bra introduktion. Tillsammans har vi ett otroligt bra ledningsteam och bra rektorer, så det här kommer att bli bra!

Är det något som kommer att se annorlunda ut med dig vid rodret jämfört med Margareta Borg?

Jag kommer ju från skolans värld. Jag har varit lärare och har länge jobbat med både förskole- och skolfrågor. Det är dem jag brinner för. Så jag tror att det kan blir ett större fokus på det som faktiskt handlar om undervisning och lärande, om själva skolverksamheten. Margareta har ju jobbat väldigt länge, men kanske att hon jobbade med lite mer övergripande och generella frågor. Det kan bli den största skillnaden. Men jag vet inte riktigt. Jag kliver ju in i en ny roll och behöver forma den utifrån mitt uppdrag, vem jag är och vad jag tycker är viktigt.

Om vi blickar framåt, vilka är de viktigaste delarna att jobba med för dig som förvaltningschef?

Det viktigaste är att vi utvecklar resultaten för våra elever. Där ligger vi för lågt i relation till vad vi skulle kunna prestera. Och det är naturligtvis kopplat till flera saker: lärarnas förutsättningar, hur vi jobbar med undervisning och lärande och hur vi säkerställer att vi gör rätt saker. Det är det absolut viktigaste, så att alla våra barn och elever får möjlighet till ett optimalt lärande.

Sedan handlar det också om ekonomin. Vi kommer, precis som alla kommuner i landet, att ha några tuffa ekonomiska år framför oss.

Vilka är de stora utmaningarna?

Den stora utmaningen är just ekonomin. Vi behöver fortsätta utvecklas samtidigt som vi sparar pengar. Och då behöver vi fundera över om vi kanske kan arbeta på lite andra sätt än i nuläget.

Den andra stora utmaningen är kompetensförsörjning. Att säkerställa att vi har behöriga förskollärare och lärare i våra verksamheter. För även om vi är en stor och attraktiv kommun så kommer detta att bli allt svårare i framtiden. I och med att konkurrensen hela tiden ökar kan det bli allt svårare att rekrytera till förskolor och skolor som ligger lite längre bort eller har utmaningar. Och då behöver vi även fundera över likvärdigheten och jobba för en bra fördelning av behöriga lärare på alla våra förskolor och skolor.

En utmaning är också digitaliseringen. Det var en viktig fråga redan innan coronaepidemin men det blir naturligtvis ännu viktigare nu när det kanske blir så att alltmer kommer att ske på distans. Här har vi en del att göra. Vi behöver få ett mer samlat, riktat arbete med bra system, bra verktyg och bra läromedel till ett bra pris. Kostnaderna drar iväg för mycket nu.

Sedan har vi också Barn- och elevhälsan. Det är ett område som behöver vara sammanhållet, där alla professioner arbetar tillsammans mot samma mål. En del i det är att fånga upp de elever som inte kommer till förskolan och skolan. För missad undervisning innebär missade möjligheter till kunskapsutveckling.

Kommer de organisationsförändringar som nu gjorts inom förvaltningen att påverka pedagogerna på något sätt?

Inte direkt. Det här är ju en organisationsförändring där vi samlar psykologer, flerspråksenheten och ESKA i en ny avdelning. (Intervju med nya avdelningschefen Karin von Stedingk kommer inom kort på Pedagog Örebro.) Det är en förändring som kommer att bli störst för oss i ledningen och göra så att vi kan arbeta tillsammans på ett bättre sätt. Men på sikt är förhoppningen att ett ökat samarbete mellan dessa yrkeskategorier ska underlätta för rektorer och stötta dem i deras arbete. Om rektorerna får bra verktyg och förutsättningar blir det bättre även för lärarna.

Vad är vi bra på i Örebros förskolor och skolor?

Vi är bra på att ha fokus på våra barn och elever. Vi är bra på att vara kompetenta lärare. Vi är bra på att ställa om när det är kris. Det blev väldigt tydligt i våras när det var akut läge. Jag är så imponerad över hur ALLA i det läget kavlade upp ärmarna och verkligen gjorde saker, trots att det fanns mycket oro och funderingar. DET är professionalism på hög nivå. Så jag skulle vilja säga att vi är bra på professionalism. Att arbeta tillsammans, det är vi bra på!

Vad behöver vi utveckla?

Det är ju det som jag sa från början: vi ligger för lågt med elevresultaten. Det bara är så. Och det gör vi i alla årskurser, så det är en sak vi kan förbättra. Här behöver vi utveckla vår förmåga att identifiera vad det är som våra barn och elever har svårt med i lärandet, vad det är som skaver i relation till vad man ska lära. Så att vi bättre kan anpassa undervisningen därefter.

Det här är visserligen inget som är speciellt just för oss i Örebro, men det är lätt hänt att man undervisar på ett sätt som man TROR är bra för eleverna. Men det finns ganska mycket forskning som visar att det man TROR inte ger den effekt på lärandet som man vill nå. Och den stora utmaningen här ligger i att det ser så väldigt olika ut för barnen och eleverna. Det är det komplexa. Men att få den kunskapen är viktigt. Och för att nå dit då behöver vi jobba tillsammans.

Pedagog Örebro önskar Katarina Arkehag stort lycka till med uppdraget som förvaltningschef!

Senast uppdaterad:

Publicerad: