Sök internationella samarbeten och utbyten

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och vill starta ett samarbete med ett låg- eller medelinkomstland eller vill din förskola/skola prova på ett partnerskapsprojekt med aktörer i Europa? UHR har många program för internationellt samarbete och utbyte och här tipsar vi om några som kommer att ha öppna ansökningsomgångar nu i augusti/september.

Atlas partnerskap

Atlas partnerskap är ett program som ger skolenheter möjlighet att använda internationalisering som ett verktyg för att öka elevernas måluppfyllelse.

Atlas planering

Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er partner för att skapa förutsättningar för samarbeten med skolor och praktikplatser över hela världen.

Atlas praktik

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken kan ge såväl yrkesmässig utveckling som kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Nordplus förberedande besök

Innan ni skickar in en ansökan till Nordplus junior, vuxen eller Nordens språk kan ni söka bidrag för ett förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners.

Erasmus+ ackreditering

Från och med 2020 kan skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle

Erasmus+ småskaliga partnerskap

Erasmus+ småskaliga partnerskap är en möjlighet för mindre erfarna organisationer, organisationer med begränsad kapacitet eller helt nya i Erasmus+programmet att utveckla nätverk över nationsgränserna och nå ut till individer med begränsade möjligheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: