Skicka vidare! Mia Aversjö

Intervjuserien Skicka vidare! rullar på. Denna här gången är det Mia Aversjö, rektor på Komvux Sfi, som svarar på tre frågor från Mats Jansson.

Mia Aversjö, rektor på Komvux Sfi

Vad är viktigast i ditt ledarskap?

Det viktigaste för mig är att se den kompetens pedagogerna har och använda mig av den. Jag vill att alla ska känna att de bidrar och kan göra skillnad. För mig som rektor är det omöjligt att greppa över allt och ha kompetens i alla delar. Däremot finns det många medarbetare med olika förmågor. Om alla bidrar blir vi superkompetenta tillsammans och pedagogerna kommer att ges möjlighet att växa och utvecklas i sina uppdrag. Det skapar en utvecklande och lärande organisation som ger eleverna goda förutsättningar att lyckas.

Vilka är de största utmaningarna med att vara rektor?

Att prioritera. Det finns hur mycket som helst att göra på en skola, både praktiska uppgifter och mer kvalitativa processer. Jag som rektor måste hela tiden göra val – vad är viktigast för verksamheten? Jag tror att det är avgörande för hur man lyckas i sitt uppdrag. En annan utmaning är att organisera effektivt så att alla elever får vad de har rätt till trots begränsningar i ekonomi, lokaler och personal. Ibland känns det som en omöjlig ekvation och det kan vara svårt att se lösningar. Men även här gäller det att se till att det finns samarbetsytor och att ledningsgrupp och medarbetare känner delaktighet – då kan vi lösa saker tillsammans.

Vilka skillnader ser du i rektorsrollen om du jämför skolan och Komvux?

Det finns såklart både likheter och skillnader mellan olika skolformer. Men mest likheter. Skola är alltid skola och kunskapsuppdraget är i fokus, både om eleverna är stora och små. Däremot har vuxenutbildningen andra förväntningar på sina vuxna elever. Vi vill att våra nyanlända ska bli självständiga och ta sina egna beslut. Och målet är alltid att se till att eleven, i förlängningen, kan tillräckligt med svenska för att vara anställningsbar. Arbetet med att skapa möjligheter att bli självförsörjande genom vidareutbildning eller genom att gå direkt till arbete måste finnas med i vårt arbete i vuxenutbildningen – hela tiden. Det är ett annat uppdrag än det i grundskolan där demokratiuppdraget, värdegrundsarbetet och det kompensatoriska uppdraget är mycket mer framträdande. För mig som rektor innebär arbete med medarbetare och organisation ungefär detsamma. När det kommer till eleverna handlar det om att möta varje elev där den är för att förbereda inför ett yrkesliv. Elevernas bakgrund är så varierande så det gäller att kunna möta dem på rätt nivå med rätt insatser. Det är lärarna suveräna på här på SFI. För mig, som rektor, gäller det att skapa goda förutsättningar för att de ska kunna fortsätta att utveckla det arbetet samt hela tiden utvärdera och se till att vi drar åt samma håll och att vi gör rätt saker.

 Jag vill skicka vidare till Joacim Strömberg, specialpedagog Nikolaiskolan

  1. Berätta om hur det är att starta upp andra läsåret på en nyöppnad skola?
  2. Vad har du lärt dig under ert första år på Nikolai?
  3. Vilken är din häftigaste utmaning som specialpedagog?

Senast uppdaterad:

Publicerad: