Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete inom grundskolan med Polisen

Rektorer, biträdande rektorer och representanter inom elevhälsa från kommunala och fristående grundskolor samlades den 7 december tillsammans med ungdomspolisen. Insatsen är en fortsättning för att utveckla samverkan mellan skola, förskola, polis och socialtjänst för att tidigt upptäcka barn och unga med risk att hamna snett.

Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör, Förskole- och grundskoleförvaltningen och Alexander Masson, Gruppchef Utr 2 – Ungdom, LPO Örebro i Region Bergslagen

Under tre tillfällen träffas de med gemensamt fokus på barn och unga med chans att diskutera frågor.

– Ungdomsgruppen Lokalpolisområde Örebro vill möjliggöra en tryggare framtid för Örebros ungdomar. Vi vill engagerat leda det brottsbekämpande arbetet nära medborgaren och tillsammans med samverkanspartners. Informationsinsatsen mot skolan ger oss goda förutsättningar att bygga hållbara strukturer, knyta nya band och dela erfarenheter, säger Alexander Masson, gruppchef Utr 2 – Ungdom, LPO Örebro i Region Bergslagen.

Polisen berättade om hur rätt information kan samlas i anmälan för att underlätta polisens arbete med inkomna ärenden. De synliggjorde även en del tecken som kan underlätta för skolan att upptäcka barn och unga i risk för att hamna snett. Polisen informerade även om sitt preventiva arbete för att göra skillnad.

– Vi har eftersökt tillfällen där vi kan möta polis och socialtjänst för att hjälpas åt tillsammans. Rektorer, lärare och skolpersonal möter elever dagligen och agerar utifrån skolans rutiner. Sedan behöver andra aktörer stötta upp runtom för att fånga eleverna och genom att förstå varandra bättre blir samarbetet smidigare, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör, Förskole- och grundskoleförvaltningen.

Skolan och förskolan har en viktig plats i människors liv, där modiga vuxna är de som bidrar med trygghet utanför familjen. Skola, förskola, polis och socialtjänst kompletterar varandra i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: