Katarina Hammarström om övningsskolor och pedagogiskt ledarskap

Hallå Kollega!

För ett tag sedan fick vi ett tips om en skolledare i kommunen som, enligt tipsaren, har det där lilla extra som är värt att uppmärksamma. Pedagog Örebro blev såklart nyfikna och kontaktade personen i fråga... Katarina Hammarström!

Vem är Katarina Hammarström?

Jag arbetar som rektor på Askers skola och Stora Mellösa skola. Jag blev färdig 1-7 lärare 1993 och arbetade som lärare fram till hösten 2012, då jag istället började arbeta som biträdande rektor på samma skola. Januari 2013 blev jag rektor på Stora Mellösa skola och våren 2014 började jag även på Askers skola.

Hur är det att vara pedagogisk ledare på två olika skolor?

Att vara rektor är ett fantastisk roligt och utmanade arbete. Det finns ingen dag som är den andra lik och har man dessutom två skolor så kan det kanske utöka det föränderliga ytterligare. Rent procentuellt så fördelas min tid 75% – 25% men i det dagliga så kan det variera mycket. Min målsättning är att vara där jag behövs men jag har insett att det är en stor utmaning i att lyckas med det! Jag tror alla som arbetar som rektorer idag har ett uppslukande uppdrag oavsett om man har en eller flera, stora eller små verksamheter. Det finns kanske inga fördelar, som inte lika gärna kan uppstå om man bara arbetar på en skola, men det finns vinster som jag försöker använda mig av. Vi samarbetar en hel del och använder oss av varandras styrkor. En skola kan ha kommit långt inom vissa områden och kan då vara ett stöd i den andra skolans utvecklingsarbete. Det är också en fördel att samarbeta då båda verksamheterna är relativt små då det kan ge upphov till fler kollegor och bredare erfarenhetsutbyte. Från mitt perspektiv utifrån verksamheterna så ser jag bara fördelar med att vara två skolor som kan samarbeta. Tittar jag mer utifrån min egen situation så kan jag även hitta utmaningar. Det kan vara två väldigt olika behov och utvecklingsprocesser som drivs och utmanande för mig blir att hålla i och hänga med i svängarna i båda verksamheternas arbeten. Men med rätt organisation, nyckelpersoner och goda medspelare så fungerar även det för det mesta.

Hur tänker du kring pedagogiskt ledarskap? Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en skolledare?

Jag skulle säga att mitt pedagogiska ledarskap är helt avhängigt av att eleven möter professionella pedagoger och det gör de hos oss. Tillsammans så utvecklar vi och tillsammans blir vi bra! Jag tycker det handlar om att jag ska se till att vi har en bra organisation där det finns kompetens på rätt plats, tid att utföra sina uppgifter och utrymme att föra utmanade pedagogiska diskussioner som leder till en förbättrad praktik. Utifrån eleverna så anser jag att det är att skapa en skola som är säker, trygg och skapar utrymme för lärande för varje elev. När jag tänker på egenskaper så finns det risk för floskeltoppar men jag tror ändå att som skolledare måste du vara orädd, lyhörd, nyfiken, se att problem är till för att lösas och alltid vara beredd att anta en utmaning! Har Du sen humor och kan skratta åt dig själv ibland så underlättar det ;)

Stora Mellösa är ju en av kommunens övningsskolor. Vad innebär det?

Att vara övningsskola är fantastiskt roligt. Vi får möjlighet att se lärarstudenters hela resa mot att bli framtidens lärare. Det är jättekul att få följa denna process och se den utveckling som sker. Vår egen verksamhet utvecklas tillsammans med studenterna och universitetet. Vi genomför ständiga förbättringar och förändringar efter varje praktikomgång. Rent praktiskt så innebär det att de studenter som väljer att göra sin praktik hos oss kommer tillbaka under hela sin utbildning. Vi samarbetar tätare med universitetet och har alltid en utbildare knuten till oss under en praktikperiod. Jag rekommenderar varmt att vara Övningsskola!

Vad skulle du vilja tipsa andra skolledare eller pedagoger om?

Läs boken ”Omgiven av idioter” av Thomas Eriksson. Igenkänningsfaktorn var pinsamt hög. Jag skrattade och rodnade om vart annat när jag läste den. Man kan kalla det mentalisering i förenklad form.

Har du något motto i din yrkesroll?

Jag ler lite när jag funderar på den här frågan…för många år sedan när jag hade en klass i åk 5 så var de med i en frågetävling på radion och då sa jag till dem att på frågan vilken strategi dom hade skulle de svara ”Vi kör så det ryker och ryker det inte så kör vi ändå”, vilket skulle kunna passa även för mig, men egentligen tänker jag väl att mitt motto är ”Allt vi gör ska gynna elevernas väg mot måluppfyllelsen”

Katarina Hammarström

Var hittar vi dig på webben?

Askers skola använder Facebook:
Askers skola och fritidshem
Stora Mellösa finns vi på Instagram:
st_mellosa_skola

Vecka 10 dyker vi upp på kommunens instagram så följ oss gärna då. /Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro 

Senast uppdaterad:

Publicerad: