Almby skolas fritidshem: Så har pandemin påverkat vår verksamhet

Under pandemin har alla pedagoger säkert diskuterat, funderat och utformat verksamheterna för att kunna erbjuda meningsfulla fritidshem där alla kan känna sig delaktiga och viktiga. Så även vi.

Vi pedagoger har en grundtanke, att alla har en unik gåva inom sig. Det gäller att vi hittar den och utvecklar den. Men framför allt, för att kunna hitta gåvan hos någon, krävs en positiv inställning. Det vill säga att kunna se glaset som halvfullt.

I början av pandemin var allting som en chock för hela världen, en väldigt negativ chock som påverkade allt vårt sociala liv. Hela världen stängdes ner, skolor runt om i världen stängdes ner. Men i vårt lilla Sverige fick vi i uppdrag att hålla i och hålla ut, anpassa oss och se det som en möjlighet och utmaning för skolvärlden.

Förstora bilden

Denna utmaning var skrämmande i början och svår att få grepp om. Utmaningen bestod av tusentals hinder vi skulle ta oss förbi, bland annat begränsade lokaler, organisationsfördelningen, strukturen på fritidshemmet, delegering och så vidare.

"En revolution för fritidshemmet"

Men nu när det har gått ett tag och vi har hittat våra strategier i hur vi hanterar pandemin. Nu ser vi coronatiden som en revolution för fritidshemmet. Corona har tvingat oss att tänka annorlunda, att tänka om. Detta har gjort att vi har utvecklats i den professionella rollen vi har.

Inte nog med att vi har utvecklats i den rollen vi har som pedagoger, utan våra barn har också blivit mera självständiga och ansvarsfulla. Det har skapats en gemensam rörelse bland våra barn mot smittspridningen.

Förändrad kommunikation med föräldrar

Vår kommunikation med föräldrar har förändrats. Våra kommunikationskanaler har blivit mer effektiva och användbara – under pandemin har föräldrar och vårdnadshavare blivit mer aktiva, delaktiga och uppmärksamma på våra digitala kommunikationskanaler (Itslearning och Skola24). Detta har gynnat verksamheten på många olika sätt. Ett informationsmöte under pandemin har haft mer effekt på våra vårdnadshavare jämfört med förut eftersom de har kunnat delta i mötet och få del av informationen trots att de fortfarande varit kvar på sitt jobb eller stått hemma och lagat middag till sina barn.

Förstora bilden

En mer välstrukturerad uteverksamhet

Restriktionerna och alla nya förhållningsregler har verkligen utmanat oss i att göra verksamheten meningsfull och rolig för eleverna. I vårt fall har detta främst visat sig på vår uteverksamhet. Eftersom vi nu varit tvungna att vara utomhus mestadels av vår tid i fritidshemmet så har vi behövt anstränga oss extra mycket för att kunna fånga alla barns intresse, i alla väder. Vi började med att strukturera upp vår rastbod och utvidga utbudet av aktiviteter och material som barnen kunde välja bland. På skolgården började vi servera olika slags varma mellanmål. Nu har vi en välstrukturerad uteverksamhet vilket inte ens går att jämföra med det vi hade förut.

Att tänka om och våga göra fel

Pandemin har varit en tuff tid för oss alla på många sätt. Särskilt för oss som jobbar med människor. Men pandemin tvingade oss att tänka om och tänka om och att våga göra fel, vilket är nödvändigt för utveckling. Till slut blir det rätt.

/Almby skola fritids, årskurs 3: Parviz, Judith, Olle och Thomas

Senast uppdaterad:

Publicerad: