Undervisningen på distans har ställt stora krav på lärare och elever

Sedan den 18 mars är det distansundervisning som gäller för gymnasieskolan. Lärarna fick snabbt ställa om undervisningen till digitala lösningar och nu när terminsavslutningen närmar sig, är vi nyfikna på hur det egentligen gick? vinster? svårigheter? betygssättning? lärdomar? Vi frågade gymnasieläraren Anderas Ståhlberg på Rudbecksgymnasiet.

Andreas Ståhlberg undervisar på IB- och naturprogrammet i ämnena engelska och historia vid Rudbecksgymnasiet. Under våren har hans vardag sett väldigt annorlunda ut. Istället för att möta eleverna i skolan har mötet istället skett via en skärm på distans. Något som ställt stora krav på både lärare och elev.

- Överlag tycker jag att distansundervisningen fungerat bra, men det har varit stora omställningar och krävt mycket från både lärare och elever för att det ska funka, säger Andreas Ståhlberg när vi får en pratstund mellan två digitala lektioner.

Schemat ser ut som vanligt

Andreas schema på dagarna ser ut som vanligt med lektioner som ska genomföras. När lektionen startar ska eleverna vara uppkopplade och närvaro kollas genom att Andreas första inlägg får en tumme upp. Han har testat att köra några lektioner live men digitalt blir det inte samma sak som i klassrummet upplever han. Kontakten med eleverna saknas och istället visar han och går igenom mycket material som är förinspelat.

- I ett klassrum kan man se och höra eleverna på ett annat sätt och få en omedelbar kontakt. Nu får eleverna kommentera i tråden eller på chatten så det blir en annan typ av kommunikation, säger Andreas vars arbetssätt inför lektionerna har förändrats:

- Det krävs struktur på ett helt annat sätt. I ett klassrum kan jag improvisera mer, nu måste jag förbereda plan A men också plan B och C. Jag måste tänka igenom vilka frågor som kan komma ställas och förbereda dessa.

Andreas Ståhlberg

Andreas Ståhlberg

Arbetsbelastningen blir på så sätt högre men samtidigt finns också vinster:

- Jag behöver ju inte springa runt hela Rudbeck och hinner efterarbeta lektionen mer. Jag hinner svara på alla elevers frågor innan jag tar nästa lektion. Jag upplever också att eleverna ställer mer frågor under och efter lektionen än vad de gör i klassrummet.

Lite strul till en början

Lite strul till en början, framför allt med tekniken och överbelastade digitala plattformar, men relativt snabbt började den nya digitala verkligheten att sätta sig. Arbetsplatsen har bytts ut mot köksbordet hemma i Vintrosa och dagarna har rullat på. Andreas har i hög grad studiemotiverade elever som klarar detta bra på egen hand men vet samtidigt att flera elever som inte klarar distansundervisningen lika bra.

- Så är det ju. En hel del elever behöver mycket hjälp med ramar och hjälp. Många elever saknar också en tydlig start och ett stopp för skoldagen, idag flyter det mesta ihop. Många saknar ju också det sociala som skolan ger givetvis.

Slutet på maj betyder betygssättning. Efter månader av distansundervisning ska nu elevernas kunskaper bedömas. I en del ämnen på skolan har elever tagits in i mindre grupper för att skriva prov. I Andreas fall har det gått bra via datorn i de allra flesta fall.

- Jag är nöjd med underlagen jag har fått in. Det har varit lite krångligare i och med distansundervisningen men känslan är att jag kommer få till en rättvis bedömning. I provsituationer till exempel måste jag se till minimera risken för fusk. Det har krävt en del i förberedelse av både prov och hur jag ställer frågor, menar han.

Hoppas det blir som vanligt igen

Andreas är totalt sett ganska nöjd med perioden med distansundervisning. Men han ser gärna att skolan startar som vanligt i augusti.

- Verkligen! Jag saknar elevkontakterna och att träffa kollegorna. Dessutom kommer det bli jättesvårt för de nya i årskurs 1 om det blir distansundervisning igen. Denna termin har det funkar så bra för att vi lärare redan har bra relation med eleverna. Med nya elever blir det en helt annan sak.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: