Skicka vidare! Anna Ragnarsson Preinert

I vår intervjuserie Skicka vidare! har nu turen kommit till Anna Ragnarsson Preinert, rektor på Språkintroduktionsprogrammet, att svara på tre frågor från Joacim Strömholm.

Anna Ragnarsson Preinert, rektor på Språkintroduktionsprogrammet

Hej Anna! Berätta kort om dig själv

Jag heter Anna Ragnarsson Preinert. Jag är rektor på Språkintroduktionsprogrammet och viss del av min tjänst är jag även rektor på Idrottsgymnasiet på Virginska gymnasiet.

Jag är från början SO-lärare och var under elva år lärare på högstadiet på Vivallaskolan. Efter det arbetade jag som rektor på Vivallaskolans mellanstadium under fyra år.

Vad brinner du mest för i ditt uppdrag?

Eleverna är mitt absoluta fokus! Jag brinner för att arbeta tillsammans med elever och personal på min skola och vill göra skillnad för eleverna jag finns till för och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att de ska få en riktigt bra skola. Jag vill att alla elever ska känna att de blir väl bemötta, att vi i skolan ser varje enskild elev och låter dem utvecklas så långt som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.

Vilket är ditt bästa minne som skolledare?

Åh, jag kan verkligen inte välja ett bästa minne. Jag har så många bra och fina minne från min åtta år som rektor. Det finns så många situationer jag fått vara med i och så många möten med både elever, vårdnadshavare och personal som jag är tacksam över och som jag bär med mig. Jag har fått vara med om en hel del riktigt svåra händelser och situationer, men ännu många, många fler glada och positiva möten. Alla dessa är viktiga och minnesvärda på sitt sätt.

Om du fick drömma, vad i gymnasieskolan skulle du helst vilja utveckla?

Som rektor för nyanlända ungdomar skulle jag så gärna vilja att gymnasieskolan blir mycket bättre på integration! Det ser jag som någonting både viktigt och önskvärt och jag tillsammans med många jobbar för att det ska utvecklas och ske. Ökad integration och inkludering!

Jag vill skicka tre frågor vidare till Bo Eklundh, lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik vid Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet.

  1. Vad är det viktigaste du vill skicka med dina elever inför framtiden?
  2. Vad är den största utmaningen i ditt läraryrke?
  3. Vad är det största glädjeämnet för dig som lärare?

Senast uppdaterad:

Publicerad: