Ola Nordahl – läraren som ser upplevelser som vägen till lärande

Hallå kollega

Ola Nordahl är entreprenören som brinner för lärandet genom upplevelser. Undervisningen i främst entreprenörskap tar ofta avstamp i det praktiska handlandet som Ola ser som en förutsättning för ett livslångt lärande. Kvinnerstagymnasiets gröna miljö används ofta flitigt som en viktig resurs i utbildningen.

Ola – ge oss en bakgrund till varför du blev lärare

Redan som barn blev jag den naturliga ledaren, det var hemma hos mig man spelade brännboll, fotboll, burken mm. Jag samlade ihop de andra som ville vara med. Det var både killar och tjejer som kom och vara aktiva. Som 11-åring fick jag mitt första tränarjobb med att träna yngre i bordtennis (Bästa 4-an) och jag fick ut både nycklar och utrustning till skolan och fick ta mycket ansvar med låsning, städ, träning och släckning. Så en tidig ledarroll tror jag legat till grunden för att jag har velat bli lärare.

Idrotten och flera sporter har annars präglat min uppväxt och det ledde till elitsatsningar i flera konditionsidrotter. Efter en befälsutbildning i värnplikten så valde jag att läsa till gymnasielärare och mitt ingångsämne blev biologi (inte så konstigt med tanke då jag alltid varit intresserad av naturen och gick själv på ett naturbruksgymnasium med vatteninriktning).

Du har jobbat som gymnasielärare sedan 2005 – vad är det bästa med yrket?

Jag blev lärare framförallt för att jag gillar att se utveckling av individer och att jag själv känner att jag utvecklas. Trots att man som lärare är styrd av lagar, regler och styrdokument så får man organisera sin egen undervisning för eleverna och det gillar jag skarpt. Jag gillar också att träffa olika individer i skolan då det gäller elever, vårdnadshavare och lärarkollegor. Men en stor del är att se en elev utvecklas från år 1 till år 3, det är sådan skillnad och får man se eleven i årskurs 3 i sitt valda yrke så är det helt otroligt vilken resa som fixats under dessa tre år.

Nu har du jobbat ganska många år på Kvinnerstagymnasiet. Vad är det med skolan som du trivs så bra med?

Kvinnerstagymnasiet är den tredje gymnasieskolan som jag arbetar på och jag har varit här sedan 2011. Vår skolmiljö och den lugna gröna miljön runt skolan är det bästa. Jag har också lärt mig så mycket nytt om de yrken vi utbildar till och det har också starkt bidragit till att jag har trivts. På Kvinnerstagymnasiet har vi otroligt stor yrkeskunskap med skickliga lärare och instruktörer.

Du undervisar på naturbruksprogrammet samt bygg och anläggningsprogrammet. Vad är det bästa med det?

Utvecklingspotentialen hos eleverna är det bästa. Jag har elever som gått från elev till att ha eget företag med omsättning på 25 miljoner och det är så roligt att se. 

Vad är det viktiga i din undervisning? Har du några pedagogiska knep?

Syftet med varje lektion. Varje elev ska få med sig något från lektionen som de har nytta av i sin utbildning och resten av sitt liv. Jag tror också mycket på "lärande genom upplevelser", man måste få se och uppleva för att få intresse och kunskap. Jag tror på ett livslångt lärande!

Ola står bredvid en måltavla

Vilka planer har entreprenören Ola för framtiden?

Nu längtar jag mycket efter den nya utbildningen Äventyrsturism. Turismen växer så det knakar, och om man är med i utvecklingen, får de intyg, körkort och licenser som krävs för att leda och guida grupper. Eleverna som går vår utbildning få en allsidig kreativ bredd på en växande arbetsmarknad.


Läs mer om Kvinnerstagymnasiets utbildningar


/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: